Agera för fred i Syrien

Av , , Bli först att kommentera 3

Konflikten i Syrien är inne på sitt tredje år. Våldet har bragt 100 000 människor om livet och tvingat närmre två miljoner människor att lämna sina hem för att söka skydd i grannländerna. Hälften av dem är barn. Ännu fler är kvar, på flykt i sitt eget land. Med den misstänkta användningen av kemiska stridsmedel har konflikten gått in i ett läge där omvärlden inte längre kan agera åskådare. Men vi kan inte heller riskera att förvärra och fördjupa konflikten.

Ett viktigt steg i rätt riktning är att FN:s generalförsamling antar en ny kraftfull resolution i syfte att förmå parterna att respektera den humanitära rätten och ingå vapenvila. Med en majoritet om 2/3 kan generalförsamlingen rekommendera olika former av agerande.

– Miljöpartiet vill att Sverige tar initiativ till en ny kraftfull resolution i FN:s generalförsamling. Vi måste hitta vägar som verkligen ledar till fred och inte till mer konflikt.

De ansvariga för förra veckans attack med kemiska stridmedel och andra brott mot mänskligheten som ser ut att ha skett under konflikten i Syrien måste gripas och ställas inför internationella brottmålsdomstolen, oavsett sida i konflikten

Två motioner i kommunfullmäktige imorgon

Av , , Bli först att kommentera 5

Imorgon har vi två motioner i kommunfullmäktige. Den första handlar om byggandet av billiga ungdomsbostäder i Umeå där vi yrkar att Umeå kommun verkar för att unga vuxna involveras aktivt i planeringsarbetet för ungdomsbostäder och att Umeå kommun påbörjar byggandet av ungdomsbostäderna. Som vi ser idag är alla partier i Umeå positiva till att det skall byggas mer i Umeå, imorgon är det upp till bevis.

Den andra motionen är gemensam med centerpartiet och handlar om att stimulera biogasproduktion i Umeåregionen, där yrkar vi att kommunfullmäktige uppmanar Umeva att sälja sitt överskott av biogas(det som idag facklas) för uppgradering till fordongas, samt att Umeva avvaktar med att investera i teknik för att göra el av biogas till dess att ny bioproduktionsanläggning är etablerad i Umeåregionen

Ta hjälp av ungdomar för att lösa bostadsbristen

Av , , Bli först att kommentera 5

Den här insändare  har jag fått publicerad i dagens VK:

September närmar sig, och Umeås gator fylls återigen med förväntansfyllda stundeter från världens alla hörn. För många nyanlända studenter är detta en spännande men hektisk period. De ska lära sig hur en ny stad fungerar, hitta sin plats i en ny grupp samtidigt som studentlitteratur ska ordnas och väskorna packas upp. Men många studenter får bo kvar i sina resväskor, för på hösten blir bostadsbristen i Umeå extra tydlig.

Bostadsbyggandet måste öka, med fokus på små bostäder som passar unga. Vi föreslår att kommunen initierar ett projekt där ungdomar inkluderas i byggnadsprocessen med syftet att utforma lägenheter som motsvarar unga vuxnas behov utan att ge avkall på kvalitet och långsiktig hållbarhet. I andra städer har liknande projekt resulterat i billiga bostäder av hög kvalitet.

I Umeå skulle exempelvis ett samarbete med ungdomar på arkitekthögskolan eller designhögskolan kunna leda till nya kreativa lösningar som kunde bli till inspiration även för andra städer med liknande problematik.

Nasser Mosleh, gruppledare, Miljöpartiet i Umeå

 

 

 

 

Ett lyft för miljonprogrammet

Av , , Bli först att kommentera 6

Miljöpartiet presenterar tre budgetförslag för att lyfta förorternas miljonprogram. Totalt handlar förslagen om satsningar på minst 5,5 miljarder kronor.

Sverige är ett delat land. På många håll i landet ser utvecklingen ljus ut. Där finns jobb, utbildning och framtidstro. Andra delar av landet lämnas efter, med stigande arbetslöshet och en växande frustration över att det saknas framtidsutsikter. Alliansens politik har ökat klyftorna mellan fattiga och rika. Mest har klyftan ökat mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden.

Denna klyfta är särskilt tydlig i storstäderna, där utvecklingen kan se helt olika ut mellan två områden som bara ligger ett stenkast ifrån varandra. Under våren 2013 har vi kunnat följa hur hur vanmakten vuxit sig stark i flera av Sveriges förorter och miljonprogramsområden,exempelvis i Husby i Stockholms kommun.

Nu presenterar vi ytterligare tre förslag som kommer att finnas med i Miljöpartiets budgetmotion för 2014. Totalt innebär förslagen satsningar på minst 5,5 miljarder kronor för att långsiktigt lyfta förorternas miljonprogram runt om i Sverige.

Miljöpartiets förslag

  1. Sociala investeringar i utbildning och fritid för unga
  2. Arbetsförmedlingen får särskilt uppdrag om startcentraler
  3. Särskild idrottssatsning i miljonprogrammen