När ska du dö?

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Vart är vårt samhälle på väg? Vilket system har vi skapat? Detta är frågorna jag ställer då försäkringskassan ska kräva dödsintyg av cancersjuka för att de ska kunna behålla sin sjukpenning. Detta låter tragiskt och är obegripligt. Tänk dig att du är cancersjuk, du kämpar för att besegra sjukdomen, sedan kommer någon och kräver datum på din död med läkarens intyg. Vi har hamnat i en situation där människans värde inte är mer än sjukpennings ersättning. Sådana regler måste ändras.

Brottsligheten minskar bland ungdomar

Av , , 2 kommentarer 10

Det är positiva nyheter man läser idag, enligt brottsförebyggande rådet har brottsligheter sjunkit bland ungdomara, framför allt ungdomar i årskurs 9. Procentuellt har minskingen varit väldigt stor, mellan undersökningarna som gjordes 1995 och 2011.

Nu måste för och grundskolenämnden och socialnämnden tillsammans satsa på att minska detta ännu mer. Vi från MP tänker driva fram denna fråga.

Saknar uppföljning av miljömål

Av , , Bli först att kommentera 12

Frågan om livsmiljöbokslutet ska jag ställa imorgon på kommunfullmäktiga sammanträdet.

Här kan ni läsa om det.

Enkel fråga till Lennart Holmlund, ordförande i kommunstyrelsen

 Hur går det med livsmiljöbokslutet?
 
Umeå kommun har flera måldokument för en bättre natur och en sundare livsmiljö. Miljömålen, åtgärdsprogrammet för luft och Aalborgåtagandena är några exempel… För att försäkra sig om att dessa mål blir mer än bara fina ord på ett papper var ambitionen att ett livsmiljöbokslut skulle göras vart annat år för att följa upp dessa mål. Det senaste kom för sex år sedan. Att sätta upp mål är jättebra, men det förlorar sin poäng om det inte kontrolleras huruvida arbetet för att uppnå målen ger något resultat.
 
Med anledning av detta undrar jag:
 
-När kommer nästa livsmiljöbokslut?
 
-Varför har det tagit så lång tid?
 
 
Nasser Mosleh (MP)

Miljöpartiet vill satsa mer på järnvägen

Av , , Bli först att kommentera 13

Genom satsning på järnvägen och kollektivtrafik, både i de korta och långa perspektivet så kan vi effektivt skapa jobb. På kort sikt ger det nya jobb i anläggningssektorn. På längre sikt förbättras förutsättningarna för arbetspendling och godstransporter, och då kan fler jobb växa fram.

Under denna mandat så ser det inte ljust ut för Norrbotniabanan som är en mycket viktig fråga för MP när det kommer till både miljö och att skapa jobb.

Vi hoppas på en positiv förändring i den svenska politiken är 2014

MP bildar arbetsgrupp för minskad främlingsfientlighet och rasism

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu har vi i Miljöpartiet startat en arbetsgrupp mot främlingsfientlighet och rasism, uppgiften är att ta fram förslag inom olika politiska områden för att främlingsfientligheten ska minska och integrationen öka.

Främlingsfientlighet är ett av de största hindren till integration och lika rättigheter, därmed behöver ett parti ha svar på hur man planerar att minska den i Sverige och EU.
I gruppen ingår fyra företrädare från partiet, medan fem ledamöter är inbjudna utifrån.

Den här arbetsgruppen består av individer som sitter på värdefull kunskap om sakfrågorna.Senast 30 september ska gruppen redovisa sitt arbete i en rapport till Miljöpartiets partistyrelse.

Umeåpolitiker blundar för ockupation och tortyr

Av , , Bli först att kommentera 12

Förra veckan valde S, Umeå kommuns arbetsutskott att förlänga sitt samarbete med säkerhetsbolaget G4S, som tjänar stora pengar på Israels ockupation av Palestina och de kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i samband med detta. Trots att de kände till företagets förehavanden på Västbanken valde utskottets ledamöter att förlänga ett kontrakt med säkerhetsbolaget G4S. Samma företag hamande nyligen på en föga smickrande tredjeplats i den ranking av årets värsta företag som görs genom en omröstning som hålls av Greenpeace och the Bern Declaration. Det förlängda kontraktet är ett svek mot de krafter som kämpar för fred i den utdragna konflikten i området, och mot de medborgare som inte vill att deras skattepengar ska gå till företag som profiterar på krig och övergrepp.

Många av militärens tidigare uppgifter har tagits över av privata säkerhetsbolag. G4S tillhandahåller utrustning och tjänster vid kontrollstationer på Västbanken och i Gaza och erbjuder säkerhetslösningar som underlättar de illegala bosättningarna. Som kunder har G4S också ett antal fängelser där politiska fångar och minderåriga hålls fångna och utsätts för tortyr G4S har flera gånger lovat att avveckla de kritiserade verksamheterna, men än så länge har inte mycket hänt.

Kampanjen mot G4S delaktighet i ockupationen av Västbanken pågår i flera länder och har satt ordentlig press på bolaget. Många företag och institutioner har valt att avsluta sina samarbeten med G4S och därmed visa att de inte accepterar kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bland dem återfinns Svenska kyrkan i Umeå och Oslos universitet. En stad som vill framstå som modern, som har ambitionen att bli Fairtrade City och som Ship to Gaza påbörjade sin färd från borde ta tillfället i akt att visa att de vackra orden också har betydelse i praktiken. Tyvärr valde Umeå att titta bort när tillfälle att sätta ned foten mot tortyr och övergrepp gavs.

 

Nasser Mosleh, MP Umeå

Högskoleutblidning hos kommunanställda chefer inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag lämnade jag in en interpellation som diskuterar de utbildningskrav som ställs vid anställning av enhetschefer inom den kommunala vård och omsorg av äldre.Jag jämför även dessa krav med dom krav som finns för enhetschefer i de privata vårdföretagenn och jag diskuterar antalet enhetschefer som har en relevant högskoleutbildning. Här nedan kan ni läsa hela interpellationen.

Interpellation till Eva Andersson, ordförande i socialnämnden

I socialtjänstens lägesrapport 2012 uppges att endast hälften av de kommunala enhetscheferna inom vård och omsorg av äldre har en treårig högskole- eller universititetsutbildning eller mer. 37 procent av enhetsceferna har som högst en tvåårig utbildning och tio procent av enhetscheferna inom den kommunala vård och omsorgen om äldre saknar eftergymnasial utbildning.

I de privata vårdföretagen säkerställs att enhetscheferna har relevant utbildning genom i tillståndsgivningsprocessen, och det tycker vi är bra. En högskoleutbildning är ingen garanti för att någon är en lämplig chef och på samma sätt kan en person utan högskoleutblidning självklart göra ett bra jobb. Dock är det konstigt att det ställs lägre krav på komnunanställda enhetschefer, trots att dessa ofta har fler medarbetare att ansvara för än privata utförare.

Enligt socialstyrelsens rapport har den genomsnittlige kommunala enhetschefen inom äldrevården 29 medarbetare att ansvara för. Det är ett stort ansvar, och för att säkra att den kommunala äldromsorgen bedrivs med hög kvalitet, att de anställda kan arbeta under bra förhållanden och att enhetschefen själv kan känna sig nöjd med sin insats bör denne ha en högskoleutbildning i ryggen.

I Höst ges tillfälle för chefer i äldreomsorgen att komplettera sin utbildning genom en nationell ledarskapsutbildning som ger 30 högskolepoäng. Utbildningen är just nu under upphandling och kommer att ges på kvartsfart under fyra terminer.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

-Vilka utbildningskrav ställs vid rekryteringen av enhetschefer inom vård och omsorg av äldre?

-Hur hög andel av kommunens enhestcefer inom vård och omsorg av äldre har en relevant högskoleutbildning på minst tre år? Hur stor andel har en relevant thöskoelutbildning på två år, och hur många saknar högskoletbildning?

-Avser du att låta eventuella chefer med lägre högskoleutbildningsnivå gå ovan nämnda ledarskapskurs som en del i tjänsten?


Nasser Mosleh (MP)

Västerbotten riskerar att bli ett kärnkraftslän

Av , , Bli först att kommentera 11

I norra Sverige har vi hittills varit förskonade från kärnkraft i vår omedelbara närhet. Västerbottens närmaste kärnkraftverk är Forsmark, som ligger 35 mil från länsgränsen. Detta riskerar att förändras i och med det eventuella byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland. Det skulle ligga så nära som 17 mil från Skellefteå och cirka 20 mil från Umeå, vilket i praktiken skulle det innebära att Västerbotten blev ett kärnkraftslän.

Kärnkraften är en miljöbov och en säkerhetsrisk både för oss och för framtida generationer. En kärnkraftsolycka i närheten av Västerbotten kan medföra att invånarna utsätts för strålningsdoser som leder till ökad risk för cancer och utvecklingsskador på foster. Det är inte bara plågsamt för den drabbade och dess anhöriga, den psykologiska effekten av oron för att utsättas för ökad strålning kan inte heller bortses från. En kärnkraftsolycka skulle dessutom ha stora effekter på vår livskvalité och ekonomi i Västerbotten. Möjligheterna till svamp- och bärplockning och jakt skulle försämras, vilket vore en förlust både för turistverksamheter och för den enskilde. Rennäringen skulle drabbas hårt och restriktioner inom jordbrukssektorn skulle behövas. Det går också att fråga sig hur Umeås attraktivitet skulle påverkas av närheten till ett kärnkraftverk.
Det har gått mer än trettio år sedan svenska folket genom en folkomröstning visade sitt stöd för en avveckling av kärnkraften. Ändå talas det idag om att bygga ut kärnkraften. Detta trots att vi gång på gång sett exempel på riskerna med kärnkraft, trots att vi inte löst problemet med slutförvaring av det farliga avfallet och trots att vi idag har de kunskaper och resurser som behövs för att bygga upp förnybara energisystem. Varje nytt kärnkraftverk som byggs är ett steg bakåt i utvecklingen. Kommunerna Piteå och Kalix redan ställt sig kritiska till ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Västerbottens kommuner bör snarast ansluta sig till denna framsynta skara.