Skatt ska minska farliga kemikalier i hemmet

Av , , 1 kommentar 5

Ett av Sveriges 16 miljömål är en giftfri vardag. För att uppnå det krävs att användningen av kemikalier begränsas. De mesta lagar som rör kemikalier stiftas på EU-nivå. Föredelen med det är att de omfattar hela EU nackdelen är att det tar lång tid att reglera användningen av kemikalier.

Därför föreslår regeringen att det införs en skatt på några vanliga varor som är högre om varorna innehåller vissa flamskyddsmedel och ftalater. Skatt införs på TV-apparater, datorer, spelkonsoler, tvätt- och diskmaskiner och golv och väggmaterial av PVC m.m.

Ämnena som beskattas bidrar bland annat till cancer, diabetes, neurologiska störningar, fosterskador och minskad förmåga att få barn.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna överens: All el ska vara förnybar inom 20 år

Av , , 1 kommentar 10

MP och S föreslår nu gemensamt att all el ska vara förnybar el inom tjugo år från idag. Vi föreslår också en plan för hur det ska ske. Det här ett viktigt grönt framsteg för bygget av ett modernt och hållbart samhälle med hundra procent förnybar energi.

Sol, vind, vatten och annat förnybart ska ersätta all kärnkraft och fossilt i elsystemet inom tjugo år. Det är första gången MP och S enas om ett sådant tidsatt mål, tillika första gången en svensk regering föreslår ett. Våra två partier är dessutom eniga om en plan för att nå målet, med ökat stöd till förnybar energi och energieffektivisering. Planen sätter viktig tyngd bakom målet. Sedan tidigare är regeringen även överens om att kärnkraften ska betala mer för sina samhällsekonomiska kostnader.

Den som minns hur hårt MP kritiserade alliansens överenskommelse när den träffades för sju år sedan kan säkert höja på ögonbrynen. Mycket har ändrats sedan 2009; Den förnybara energin har vunnit över ny kärnkraft. Idag slår förnybart rekord på rekord, medan kärnkraftsbolagen meddelat att fyra reaktorer stängs inom bara några år. Ingen eller få tror på ny kärnkraft. Vi vill samtidigt säkra att de borgerliga partierna håller fast vid deras överenskommelse om att kärnkraften inte heller i framtiden ska få ges några subventioner, varken direkt eller indirekt. Så kan förnybart fortsätta ersätta gammal kärnkraft och fossilt – och dörren för ny kärnkraft förbli stängd.

 

Terrorism har ingen religion

Av , , Bli först att kommentera 6

Dagens terrorattentat i Bryssel är ännu en attack mot det fria och demokratiska samhället. Mina tankar går till de drabbade i Bryssel och jag står solidariskt vid det belgiska folkets sida.
Terrorn slår blint och vår värld har under den senaste tiden drabbats av flera attentat som lämnar människor i sorg och rädsla. Därför är det vårt ansvar att alltid visa medmänsklighet och solidaritet. Terroristernas syfte är att sprida rädsla, vilket de aldrig kommer lyckas med. Vi i det demokratiska, fria samhället kommer aldrig vika oss!

Terrorn som slagit i Paris och Belgien har slagit tidigare i  Syrien, Irak och Turkiet. De första terroroffren för IS var muslimer och är fortfarande muslimer. Därför är det viktigt att inte förknippa IS med religion.

JÄMSTÄLLDHET BÖRJAR I SKOLAN

Av , , Bli först att kommentera 2

Sveriges kvinnor betalar priset för vårt lands ojämställdhet med sin egen hälsa.

Tunga nattskift på äldreboendet, sena kvällar på kontoret, lägre lön och hård press på att leva upp till samhällets bild av den perfekta mamman, hustrun och flickvännen ger förklaringar på överrepresentationen i sjukskrivningar.

Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till långtidssjukrivningar bland kvinnor. Samtidigt är det inte bara på arbetsmarknaden vi ser bevisen på det ojämställdhet.

Vi måste klara att förändra mönster och roller som etableras redan i skolåldern. Medan flera mått på jämställdhet går åt rätt håll ser vi också en motsatt utveckling.

En av de prioriterade frågorna i regeringsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga psykiska ohälsa hos unga.

Det är vårt ansvar att ge skolan de verktyg den behöver för att öka jämställdheten och bygga trygga miljöer.

Dags för Earth Hour

Av , , Bli först att kommentera 8

I kväll uppmärksammas planetens tillstånd genom Earth Hour. Det är ett viktigt initiativ, även om vi tycker att varje timme egentligen borde vara Eart Hour. Miljöproblem diskuteras ofta som en fråga avskild från andra, men i Miljöpartiet är vi övertygade om att ekonomiska och sociala problem hänger ihop med miljökrisen. Därför måste hållbarhetsaspekten tas i beaktande i varje fråga. Vi har länge levt över våra tillgångar, och när resurserna inte längre räcker till för att upprätthålla dagens system haltar ekonomin med ökade sociala problem som följd.

Många har idag insett behovet av att förändra vår livsstil inte bara för miljöns skull, utan också för vårt framtida välmående. Allt fler efterfrågar ekologiskt och lokalproducerat och många lyfter fram andra värden än de materiella. Omställningsrörelser, sociala företag, lokala ekonomier och gröna näringar växer fram och fungerar som inspirationskällor.

 

I norra Sverige har vi speciella förutsättningar med långa avstånd och ett kallt klimat, samtidigt som vi är rika på förnyelsebara resurser. Därför är det extra viktigt för att samla de krafter och den kunskap som finns här för att hitta lösningar som är anpassade för våra lokala förhållanden. Här har Umeå möjligheten att spela en nyckelroll, och vi tänker fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och som tar hänsyn till miljön i varje beslut. Varje timme.

Mer konkurrens det är vad byggsektorn behöver.

Av , , Bli först att kommentera 6

SVT har gjort en enkätundersökning bland Sveriges kommuner, allmännyttan och privata byggbolag. Enligt undersökningen anser kommunerna att den främsta anledningen till att det byggs för lite är de höga byggkostnaderna.
I enkäten frågade SVT Nyheter om varför det byggs för få bostäder. Den allra största delen av svaren pekar mot att kostnaden för att bygga är för hög.

Det är främst kommunerna som anser att byggkostnaderna är för höga. Hos allmännyttan och de privata byggbolagen ser man i första hand att planprocessen och bristen på byggbar mark i tillväxtkommunen är de stora bovarna.

Det finns flera förklaringar till de höga byggkostnaderna. Orsaker som brukar anges är den bristande konkurrensen på byggmarknaden samt kostnaderna för byggmaterialet .

Jag anser att vi behöver mer konkurrens i branschen och tid för förändring.

Rasismen måste bekämpas!

Av , , Bli först att kommentera 20

Under en lång period, har några medlemmar i miljöpartiet kritiserat de invandrade Mp-politikerna i både socialamedier (Facebook etc) och pressen. Istället för att bemöta problematikerna tillsammans och komma på en lösning, har man direkt gått till pressen och lipat. Detta i säg har förfulat miljöpartiets bild i Umeå och skapat brist på tillit inom paritet.

Mp-Umeås styrelse har bestått av 7 personer, 3 med invandrarbakgrund och 4 svenskar.  Då man väljer att kritisera något får invandrarna smällen. Man belastar dem med all kritik och ger resten all beröm. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar, väljer ett X antal medlemmar att kritisera invandrarna i styrelsen. Till er som läser nu, tolkas detta som saklig kritik, eller kan man tolka det som rasism?

Då miljöpartiet i Umeås politik går framåt och vi har fått positioner som vi egentligen drömde om, varför är det vissa inom partiet som fortfarande kritiserar mig och mitt arbete, samt andra invandrare i partiet?

Vi har precis som alla andra velat föra fram miljöpartiets politik på bästa möjliga sätt och kämpat för ett bättre Umeå och ett bättre Sverige.

Många gånger har medlemmar inom partiet uttalat sig till pressen och på sociala medier (Facebook, VK etc) och sagt saker om mig som inte stämmer. Jag ser ingen annan medlem i ett annat parit som gjort något sådant mot sin gruppledare.

Jag måste då ifrågasätta mig själv, är det för att jag är invandrare? Ingen erkänner eller hyllar det bra jag har gjort för partiet. Varför är det så? Ingen människa är felfri. Men varför gå ut med dumma anklagelser till pressen. Detta är något jag aldrig förstått med medlemmarna i partiet som har agerat på detta vis. Eftersom det dem gick ut med var rent skitsnack.

Jag tänkte alltid på miljöpartiets bästa och ville inte uttala mig tillbaka till pressen. HATARE finns överallt. Därför vände jag mig istället till RIKS, vilket många andra upprörda medlemmar också gjorde. Men vi alla fick samma svar: ”förvärra inte situationen, lägg det bakom er, bry er inte, sköt ert jobb bara” Såklart tog vi RIKS råd, men skadan var redan skedd. Och vissa medlemmar gav sig inte.

Avhoppen som skedde under årsmötet är inte pågrund av någon specifik händelse under mötet utan det är pågrund av personangrepp, svartmålningar och smutskastningar som har pågått under en väldigt lång period. Jag och många andra förväntade oss att man skulle ta avstånd från dessa hemskheter under årsmötet, men tyvärr blev det inte så, vilket resulterade i att många kände sig besvikna och hoppade av sina tilldelade uppdrag.

 

Något jag ångrar nu, är att jag tog RIKS råd. Jag borde ha uttalat mig för hela samhället och sagt sanningen, för det förtjänar alla. Jag har och hade all bevis på deras lögner. Varför tog jag inte stopp på allt detta innan skadan blev ännu större? Och nej, MP-medlemmar jag använder inget ”offerkort” jag och ni är må om vad som sker. Hade jag velat spela det spelet hade jag gjort det för länge sedan, men det är inte min stil. Nu är det nog. Rasismen måste bekämpas!

Sverige behöver nya stambanor

Av , , Bli först att kommentera 12

Sverigeförhandlingarna om hur nya höghastighetsjärnvägar ska dras genom södra Sverige, har det startat en debatt om den beräknade kostnaden för höghastighetsbanorna.  Det har också diskuterats om det inte vore bättre att rusta upp befintliga järnvägar än att bygga nya.

Miljöpartiet förespråkar nya järnvägar med höghastighetsstandard. Skälen till det är flera. Ett viktigt skäl är att vi ser att resandet med järnväg behöver öka kraftigt jämfört med i dag om vi ska klara klimatmålen. Den ökningen ryms inte på befintliga stambanor. Det finns också sätt att få ner kostnaden för nya höghastighetsbanor och energiförbrukningen för höghastighetstågen.

Beslut om att ändra reglerna för dagersättning för de som fått beslut om avvisning

Av , , Bli först att kommentera 7

I oktober träffades en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet om ett antal olika åtgärder på det migrations- och etableringspolitiska området.

Uppgörelsen träffades i ett läge där vi såg att breda överenskommelser kring migration-och etableringspolitiken var viktigt, även om det innebar ett antal svåra kompromisser för Miljöpartiet. Genom vår medverkan kunde Miljöpartiet däremot påverka för att det skulle bli så bra som möjligt, även om det i flera fall inte var det politiska bästa.

I veckan har regeringen fattat beslut om en av delarna i uppgörelsen som innebär en ändring i Lagen om mottagande av asylsökande. Förändringen innebär att rätten till bistånd (boende och dagersättning) som regel ska upphöra för vuxna som inte bor tillsammans med ett barn när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft eller en kort tid därefter.

För Miljöpartiet har det varit viktigt att besluten inte gäller barnfamiljer eller om det är uppenbart oskäligt att rätten till bistånd upphör. Om det beslutas om inhibition av verkställigheten av avvisningen upphör inte biståndet heller.