Vänsterpartiet kör med ”fake news” i brist på annat.

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag har tidningen ETC Umeå via webben publicerat en artikel från Vänsterpartiet som är undertecknat av dess gruppledare Ulrika Edman. I denna debattartikel så påstår Vänsterpartiet att S och MP i Umeå ska lägga fram en nedskärningsbudget inom välfärdsområdena inför 2018.

Ja, man kan inget annat än att ta sig för pannan, jag tycker faktiskt att Vänsterpartiet nått en nya låga nivåer då man i brist på annat väljer att ljuga och sprida lögner och ”fake news”, men jag blir samtidigt inte förvånad, Vänsterpartiet har länge varit uppe i ett luftslott utan någon verklighets förankring.

Det budget förslag om nedskärningar var ett förslag från tjänstepersonerna och inget som hade någon som helst politisk förankring varken från oss i MP eller S och idag på äldrenämndens sammanträde så yrkade vi i MP tillsammans med S avslag på tjänstepersonernas nedskärnings förslag.

Det är mycket märkligt och tragiskt att Vänstern vill driva politik genom att ljuga och sprida missägningar om andra partier, istället för att ta ansvar och komma med konstruktiva förslag, men jag tycker också att det är märkligt hur ETC som nyhets media kan låta sig missbrukas av vänsterpartiet som ett verktyg för att sprida sina ”fake news”, om ETC vill behålla någon form av trovärdighet så bör de kanske bättre se över det dem väljer att publicera.

Vänsterpartiet har visat sin oförmåga att driva en verklighets ankrad politik, man säger bara nej utan att presentera lösningar eller ta vidare ansvar. Nu sprider man också ”fake news” i brist på annat.

Umeå måste prioriteras!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag tycker att omlokaliseringen av statliga myndigheter är en mycket välkommen åtgärd av regeringen, detta är en viktig åtgärd som stimulerar resten av landet och jag tycker att det är en bra markering av vår röd-gröna regering att de ser till behoven i hela landet och inte bara storstaden.

Det är viktigt att vi håller hela Sverige levande och stimulerar möjligheten till att man ska kunna bo och verka över hela landet, vi bryter nu den centraliserings trend som Alliansen drog igång och ser till hela Sverige. Sju myndigheter omlokaliseras från Stockholm till sju olika städer runt om i Sverige.

Detta har också varit en framgång för vårt län och för Norrland, tidigare har Lycksele och Skellefteå fördelats myndigheter och nu kommer även Östersund och Luleå fördelas myndigheter. Min tanke blir nu dock, när ska Umeå prioriteras, under Göran Perssons tid så omlokaliserades AMS från Umeå till Kristinehamn och som Norrlands största stad och som den funktion och tillgång på kompetens Umeå kommun har och som det ”nav” för Norrland som vi är, så tycker jag att det är hög tid att regeringen prioriterar Umeå kommun, det känns helt naturligt och förväntat att vi ska vara den stad som är näst på tur för en ny placering av en myndighet

Klimatkatastrofer kommer bli vårt nya I-lands problem

Av , , 1 kommentar 5

Medans vi här hemma i Sverige har beklagat oss över en ganska tråkig och regnig sommar så har det på andra håll varit perioder av extrema värmeböljor och förödande inslag av naturkatastrofer. Syd Europa har upplevt extrema värmeböljor under sommaren som lett till dödsfall samt haft skadlig inverkan på vissa delar av jordbruket och ekonomin med extrema bränder, i Huston i USA så ligger staden nästan under vatten som följd av naturkatastrofer.

Under sommaren har medeltemperaturen varit ca 10 grader mer än det normala och runt om i världen så blir det mer och mer tät mellan olika naturkatastrofer. Får vi inte kontroll över klimatet och miljön nu och lyckas vända den negativa trenden så kan det som vi idag klassar som extrema förhållanden och naturkatastrofer, kan bli vardag. Blir detta vardag så kommer vi stå inför extrema nya förhållanden, vi kommer få uppleva en ström av klimatflyktingar och detta kommer också innebära att vi inom Europa kommer få klimatflyktingar mellan europeiska länder, men också så kommer våra ekosystem rubbas och det kommer bli svårt att kunna producera mat. Vi kommer också uppleva en extrem ökning av klimatrelaterade dödsfall där fattiga personer utan resurser att skydda sig mot väderkatastrofer drabbas värst.

Vi måste nu börja lägga i en och till och med två växlar för att skynda på klimatomställningen där i Sverige ska vara ett föredöme, vi måste se till att få med alla länder i att uppfylla Parisavtalet där genom att uppfylla Parisavtalets löften så kommer vi kunna minskar risken för klimatkatastroferna dramatiskt.

Bostadsmarknaden ska vara öppen och tillgänglig för alla

Av , , Bli först att kommentera 4

I Umeå kommun har vi ett tillväxtmål och ett befolkningsmål, dessa mål skapar en mängd nya utmaningar för oss och en av dem är bostadsbristen. Bostadsbristen är ett problem i hela landet, på vissa ställen mer påtaglig än andra.

För mig är det viktigt att bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig för alla, det ska finnas olika typer av boende former blandat och i blandade pris punkter, det är viktigt att denna mix finns inom alla delar av staden, att bo centralt mitt i smeten ska inte avgöras av tjockleken av ens plånbok. Att skapa en blandad boende marknad blir ett ytterligare verktyg i att mot arbeta segregation och skapa mångfald.

Ett problem i att skapa mångfald på bostadsmarknaden och att ens bygga fler bostäder i den takt som behövs är att generellt blir hyror på nyproducerade lägenheter mycket höga. Detta dels för att byggpriset per kvm är väldigt dyr men också att många privata byggherrar som bygger vill bygga på A-lägen och bygga rätt ensidigt för att kunna maximera vinsten tillbaka. Vi måste sluta bygga ensidigt så att vi framtiden inte står med tomma lägenheter då vanliga människor inte har råd att bo där. Den riktning som branschen har tagit är i mina ögon ohållbar och i en tid av bostadsbrist så riskerar vi att mätta av marknaden med tomma dyra lägenheter som kommer att leda till att bolagen inte kommer bygga mer då de ej har råd för de står med ”tomma inventarier”.

Man allt är inte bara ”jakten på vinsts” fel, det har idag blivit dyrt att bygga nytt och här tycker jag att vi inom politiken har ett ansvar för att skapa omständigheter för att motverka detta, dels måste vi få fler att våga satsa och bygga inom C och D lägen, vi måste från statligt håll öka stimulationen för att det byggs fler billiga hyreslägenheter. Jag hoppas att regeringen fortsätter med olika former av byggbonusar för att stimulera byggandet av billiga hyresrätter.

Det kanske också kan vara en ide att utreda möjligheten av större statliga subventioner för kommunala bostadsbolag, som på miljonprogrammens tid, så att vi genom den vägen kan säkra upp bostadsbeståndet mer sett ur allmännyttans perspektiv, för en bostad är en social rättighet för alla och alla delar av staden ska vara tillgänglig alla medborgare oavsett ekonomisk eller social bakgrund.

Stor satsning på rent hav

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen vill redan nästa år satsa 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.
Våra hav är en livsviktig resurs, både för att de ger oss mat och för att de skapar jobb i näringar som fiske, turism och sjöfart. För att haven runt Sverige ska kunna fortsätta förse oss med dessa resurser behöver vi se till att de mår bättre. För att komma tillrätta med problem som övergödning, miljögifter och nedskräpning sätter regeringen nu in en rad åtgärder. Bland annat handlar det om en plan för att under tio års tid sanera en betydande del av de miljöfarliga skeppsvrak som ligger på havsbotten och minska mängden plast och läkemedel som hamnar i miljön.

Vi röd-gröna står starka genom stormen

Av , , Bli först att kommentera 6
Det har minst sagt varit en stormig tid, Alliansen har visat att dem är oförmögna att ta ansvar för Sverige eller sin egen politik, detta är något som väljarna har insett och väljarna tycker att Alliansens politik är omodern och förgången. Alliansen har i mina ögon visat att man också ej kan ansvar för sin egen politik, istället för att se över sin egen misslyckade politik så har man valt missbruka regelverk i med att försöka skapa oreda och kaos, Alliansen har genom sitt agerande förminskat Svenskpolitik och missbrukat sitt förtroende hos väljarna.
Men genom stormen har vår röd-gröna regering stått stark, vi har visat att vi trotts stormen leder Sverige stabilt framåt, vi har konsekvent stärkt landet, investerat i samhällsbygget, stärkt individen och rättvisan, tagit ansvar för skolan och välfärden, 200000 nya jobb, bättre skolresultat, vi har skapat stabilitet och ett starkt ekonomiskt läge, men också har vår regering tagit det största ansvaret för klimatet och miljön för oss idag och för framtiden, vi röd-gröna har kunnat genomföra en klimatoffensiv utan dess like och arbetet har bara börjat.
Jag tycker att vår regering visade sin styrka när man man i helgen trotts hot från Alliansen med stöd av SD om olika misstroende förklaringar ändå visade sin styrka och ansvar lade fram sitt förslag om flygskatten. Klimatet har varit för viktigt för att få vänta. I en värld där vi ser hur långt klimat och miljö hotet stärkt sig så har vi en sista chans att agera nu för att lyckas vända och stoppa klimathotet. Det är helt orimligt att flyget ska slippa betala för sina utsläpp, idag betalar inte flyget bränsleskatt och andra miljöskatter som andra transportslag gör, inte ok. Regeringen har visat att vi ska vara ett föregångs land i klimatarbetet, vi ska ta ansvar och leva upp till Parisavtalet, det är viktigt att vi visar att i klimatoffensiven så finns det ingen sektor eller bransch som kan slingra sig loss från ett klimatansvar.
I regeringens förslag så kommer det även finnas ett underlag där man kommer kompensera delar av Sverige som är mer glesbefolkade, där vi inte heller har en stark fossilfri infrastruktur uppbyggd ännu, som vi i Norrland. Man kommer att kompensera dessa delar regional politiskt med anslag på uppåt 120milj per år. Jag hoppas också att regeringen vidare satsar och prioriterar infrastruktur  satsningar för oss i norr, vi måste få en stabil och tillgänglig infrastruktur för fossilfritt resande där vi satsar på blandade fossilfria medel som El, vätgas och biogas, vi måste också få till och slutfört projekt som Norrbotniabanan, Malmbanan men också en generell förstärkning av tågtrafiken så att personer och gods enkelt ska kunna röra sig.
Klimatet kan inte vänta och jag är glad att vår regering visar vägen och gör satsar vidare i klimatoffensiven, vi måste tänka på framtiden och göra långsiktiga satsningar där alla delar av samhället, industrin och näringslivet tar ansvar. Det är upp till oss att ta ansvaret och skapa de förutsättningar och riktlinjer för att det ska gå enkelt och smidigt med klimat omställningen, ett ansvar vi röd-gröna tydligt visat att vi tar.

Satsning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, det beslutade riksdagen i juni i år. Idag utgör utsläpp från industrins förbränning och processer omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige. Därför satsar regeringen 300 miljoner per år mellan 2018-2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Satsningen innebär stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

Industriklivet är en långsiktig reform som påbörjas 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. Syftet är att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Satsningen består både av stöd till förstudier, bl.a. detaljerade projekteringsstudier, och stöd till investeringar. Målgruppen för stödet är industrier med s.k. processrelaterade utsläpp men även universitet/forskningsinstitut.

De tekniska beskrivningarna inom Umeåkommun måste ses över.

Av , , Bli först att kommentera 5

I Umeå kommun har vi lyckats driva igenom ett antal förslag och riktlinjer för att vi ska enklare och snabbare kunna ställa om till en mer klimat vänlig vardag. Vi inom kommunen jobbar också med att skapa förutsättningar så att medborgarna enkelt i sin egen vardag ska kunna leva mer klimatsmart och hållbart. I omställningsarbetet är det viktigt att vi se till att vi efterlever de beslut vi tagit inom kommunens olika verksamheter, samt att tittar till redan påbörjade projekteringar och investeringar så att vi slipper stora kostnader i framtiden bara för att vi inte planerade för morgondagen redan idag, vi måste idag tänka inför morgondagen där vi måste planera rätt och skapar förutsättningar så att vår stad enkelt ska kunna anpassa sig i framtiden och enkelt kunna hantera de utmaningar vi står inför. Vi måste redan idag se till de behov vi som kommun ser i framtiden.

Ett bra exempel är när vi planerar stadsplaneringen samt uppbyggnad av nya fastigheter eller renovering av befintligt att vi måste se till att säkra en hållbar infrastruktur, stads nära grönområden och att vi bygger klimatsmart och hållbart där vi stärker naturens eget ekosystem så det kan bli en resurs för en hållbarstad.

Samtidigt som vi inom kommunen också har påbörjat arbetet med att ställa om den kommunala fordonsflottan är det av extra vikt att vi förser kommunens fastigheter med förutsättningar för att enkelt bygga upp en infrastruktur för fossilfri fritt resande.

Därför är det av yttersta vikt att vi börja tillämpa som norm i alla tekniska beskrivningar för nya byggnationer men också renoveringar av befintliga fastigheter att men tillämpar en byggnad av fossilfri infrastruktur, det är också viktigt att vi nu ser över de projekt som redan pågår inom kommun och ser till att vi utför detta där också redan nu.  Ett exempel på detta tycker jag är samverkanshuset Nordstjärnan på Mariehem, som inrymmer både ett äldreboende, förskola och ett större tillagningskök, en plats där det kommer finnas mycket trafik med olika kommunala fordon där det idag när projektet är i slutskedet inte ens finns en ladd-stolpe på parkeringen, något som med all sannolikhet inte skett då man ej tänkt på det då det inte funnits med i projektets tekniska beskrivning. Så när vi når målen både inom kommun men också i Sverige med att resa fossilfritt, då kommer man nog stå inför stora kostnader på Nordstjärnan för att skapa infrastrukturs möjligheter, stora kostnader som man kan undvika om man agerar nu.

Moderaterna gräver sitt eget hål djupare

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag tycker att cirkusen inom moderaterna visar bara på att deras politik är fel för Sverige. Och nu har AKB fått betala priset för moderaternas kollektiva misslyckande. Jag tycker detta visar att moderaterna är mer intresserade i att skydda sig själva individuellt än att jobba och utveckla sin politik och sitt parti. Det är beklagligt att se hur ur Judas inspirerade metoder se moderat toppar hugga varandra i ryggen. Moderaternas verkliga problem är partiets politik och strategi, väljarna är trötta på den ansvarslösa politik som finns inom moderaterna och jag tror att det närmande man gjorde SD blev lite det som också fick bägaren att rinna över för den skara som då fortfarande hade stöd för dem. Den politik som moderaterna kör på, där man hela tiden skjuter ifrån sig ansvaret för samhället är förgånget, världen har förändrats och vi står inför nya utmaningar och behov, tyvärr är inte moderaterna reda att ta det ansvaret som behövs för ett samhälle i balans.

Om nu inte moderaterna är villiga eller ens kapabla att ta ansvar för sig själva eller sin egen politik, hur ska de kunna ta ansvar för Sverige.

Vi röd-gröna har sedan vi bildade regering visat att vår politik tar ansvar för samhället, för individen, för skolan och välfärden och för klimatet, miljön och framtiden. Men oss röd-gröna är vi på rätt bana igen, för ett samhälle i balans.

Skolan ska vara en tryggplats för alla

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu när skolorna har dragit igång är det en spännande tid för många, ny klass, träffa kompisar och komma in en rutin igen. Skolan är för de flesta en plats för glädje och utveckling men inte för alla, det finns även dem som finner skolstarten fasansfull, många blir utsatta för både fysisk och psykiskvåld och mobbing och utsatthet är tyvärr vardag för vissa.

Vi röd-gröna jobbar med att skapa en jämlik och jämställd skola som ska vara öppen och tillgänglig för alla, där resurser fokuseras på lärare och eleverna, där varje elev ses och får de resursen hen behöver för att få en bra, lärorik och utvecklande skolgång. Samtidigt så måste vi se till att elever och personal har en trygg och säker skola, där det finns tolerans och öppenhet. Det är viktigt att det finns stöd för elever också som individer, det mjuka, det känslomässiga. Därför är det lika viktigt att vi stärker de resurser som fungerar som övriga stödfunktioner inom skolan, så som kuratorer och skolvärdar.

Dessa funktioner hjälper att ge elever information, stöd och ibland också praktisk hjälp, de har en avgörande del i anti-mobbingarbetet och ge stöd och hjälp till elever som behöver extra stöd. En skolvärd kan också vara en kontakt mellan skolan och föräldrarna, hålla i kvällsaktiviteter på skolan, men också vara en länk och skapa gemenskap och samvaro mellan elever, men också skapa nya mötes platser för olika elever från olika socio-ekonomiska och etniska bakgrunder.

Det är viktigt att se till att dessa funktioner finns på skolor och från politikens sida är det viktigt att vi investerar i dessa resurser. Jag tycker det är bra att vi inom Umeå kommun är bra på att se till att det finns skolvärdar på våra skolor, detta stärker inte bara verksamheten utan också elever och lärare.