Flygskatt utreds

Av , , Bli först att kommentera 4

Det blir en utredning om hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten är att minska flygets klimatpåverkan. det är viktigt att varje transportslag bär sina miljökostnader. Utredningen ska också studera effekten av en flygskatt på olika delar av landet. Det finns ett gammalt förslag om flygskatt från 2006 men eftersom så mycket har hänt med flygtrafiken sedan dess, behöver en ny utredning göras.

 

Inget behov av att ändra kontrollen av ålder på ensamkommande barn

Av , , Bli först att kommentera 2

I migrationsuppgörelsen som träffades i oktober finns beslut om att en översyn ska se över mottagandet av ensamkommande barn.

För Miljöpartiets del har vi varit angelägna om att se till att olika experter på området ska få ge sin syn på frågan om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn.  Flera tunga aktörer i civilsamhället och professionen har tydligt markerat mot den typen av undersökningar. Bland dem hittar vi Svenska Barnläkarföreningen och Rädda Barnen.

Nuvarande ordning uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet, och regeringen har inte för avsikt att ändra den ordningen.

 

 

Miljöpartiet vill öka tillgången till bostäder för asylsökande

Av , , Bli först att kommentera 5

Engagemanget och viljan att hjälpa är flyktingar är stort, men tillgång till bostad är en förutsättning för att komma in i samhället. Miljöpartiet föreslår en ny boendeform för asylsökande; IBO – ett statligt stöd till andrahandsuthyrning för nyanlända. Det nya alternativet som vi valt att kalla för IBO (inneboende) syftar till att stimulera och underlätta för privatpersoner att hyra ut rum, delar i befintlig bostad, fritidshus eller en tom lägenhet, mot en hyresersättning från staten.