Från migration till integration

Av , , Bli först att kommentera 7

I Sverige så har vi en Migrationsminister, vilket är väldigt bra. Vi hjälper människor att komma till trygga Sverige, de får tillgång till bostad, mat och tillbehör men, sen då?
De måste lära sig om hur det svenska samhället fungerar men, vem bär på de ansvaret?
Svar: Ingen.

Jag tycker att vi borde se till att det finns en integrationsminister. Det krävs nu, mer än någon annan gång. En person som bär på det samlade ansvaret, om det inte finns en huvudperson, precis som Migrationsministern betyder det att alla måste sköta sitt eget. Sedan om något går snett, kan man inte gemensamt bära på skulden samt hitta en lösning.

Samtidigt låter det inte som att det blir någon fred i de oroliga områdena, på både kort och långsikt. År 2015 tog vi in 160.000 flyktingar och som det ser ut nu kan siffran öka år 2016.

Därför måste vi i Sverige jobba med att ha en fungerande integrationspolitik. Vi måste hjälpa de som kommer, att integrera sig i det svenska samhället. Den främsta prioriteringen är språket, sedan att det snabbt kommer in i skolan, arbetsmarknaden osv.

Det är viktigt att veta att dessa människor kommer från en helt annan värld. Dess kultur, levnadssätt och beteende är annorlunda jämfört med vad vi är vana vid här i Sverige.

Därför måste vi hjälpa dem, vi måste hjälpa dem att förstå hur Sverige fungerar, vi måste helt enkelt introducera dem till en ny värld. Samtidigt som vi gör detta är det viktigt, att vi förstår oss på, vart dem kommer ifrån.

Bli först att kommentera