En budget i balans satsar på skolan

Av , , Bli först att kommentera 7
Det känns riktigt bra att vi röd-gröna idag kan presentera en liten tjuvkik av det budget förslag som vi kommer att presentera på tisdag. För oss röd-gröna har politiken genom syras av ansvar, ansvar för människan, för skola och vård och för klimatet. Solidaritet och allas lika värde.
För oss i miljöpartiet har det varit en prioritet att stärka för och grundskolan med mer resurser och eleven i fokus. Vi vill stärka arbetsmiljön för elever och lärare och höja lärarnas roll, där vi kan erbjuda en jämnlik skola för alla. Vi vill utifrån ett vårdnadshavare perspektiv också skapa en trygghet och tillit. Vi i miljöpartiet har varit medvetna om de utmaningar och behov som för och grundskolan står inför, vi har med våra kollegor i Socialdemokraterna länge arbetat för att finna vägar framåt och tackla de utmaningar som finns idag.  Därför blir det en extra härlig känsla att vi röd-gröna idag kan presentera den prioritering vi vill göra i skolorna i Bullmark och Sörfors i det förslag till investeringsbudget som kommer läggas fram.
Umeå växer och med det växer behoven, vi måste ha en hållbar och ansvarsfull tillväxt. Där vi tar ansvar för skola och omsorg, där vi tar ansvar för klimatet idag och för framtiden. Umeå ska vara en plats där man vill bo och där man vill verka.

Vill Alliansen i Umeå normalisera rasismen?

Av , , Bli först att kommentera 10

Trotts att året är 2017 så kan vi fortfarande se hur rasism och främlingsfientliga krafter förstör vår värld. Dessa krafter får en bredare ställning och man har i många fall bytt ut de vit snörda kängorna med vitmakt tröjan mot en kostym och finskor, istället för att bara springa runt på gatorna har man hittat in i styrelse rummen och de politiska forumen.

Man ser mer och mer hur man väljer att skapa och förstärka fördomar och framtidsskräck angripa vissa grupper i samhället, det värsta är dock att vi idag ser en ”normalisering” av rasism och främlingsfientliget.

De racistiska och främlingsfientliga krafterna har även visat sin närvaro i Umeå.Vi har främlings fientliga och anti semitiska krafter som visar sin närvaro öppet och där man trakasserar och hotar föreningar och medborgare, man visar en mer organiserad front och en mycket obehaglig närvaro på våra gator. Inte sedan andra världskriget har en judisk förening valt att stänga sin verksamhet pgd av nazistiska krafter, men i Umeå 2017 blev detta en verklighet.

Vi i Miljöpartiet anser att det behövs större satsningar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi som kommun måste stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt i ett Umeå som bygger på mångfald och mångkulturell grund. Det är våra likheter och olikheter som är en stor tillgång och detta måste vi beakta, vi måste stärka den plattform där människors lika värde och respekt inför allas olikheter är naturlig.

Tidigare i maj hade vi i i Miljöpartiet har med stöd av Socialdemokraterna fått igenom i kommunstyrelsens arbetsutskott att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Vi anser att förutom att det ska vara solklart att vi som kommun jobbar mot rasism inom alla verksamheter och genom styrdokumenten så är det viktigt att vi som kommun markerar öppet att vi ställer oss emot dessa krafter med en policy, det stärker också vårt arbete i detta.

Så för mig blir det en väldigt olustig känsla när Allians partierna i Umeå kommun under gårdagens Kommunstyrelse sammanträde yrkar avslag till vår motion om att ta fram en policy mot rasisms och främlingsfientliga krafter. Vad menar Alliansen med detta, vill Alliansen i Umeå normalisera den rasism som byggs upp i samhället, tycker Alliansen inte att vi som kommun ansvar för att reagera och motverka rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vill inte Alliansen ta aktivt ställningstagande för allas lika värde.

Det blir för mig en sådan tydlig dubbel moral när Allians ledare ena veckan syns i media när de tar ställning mot nazister men samtidigt yrkar avslag på policyn.

Att sedan Liberalerna väljer att yrka avslag för är för mig helt oförståeligt, hur kan en Liberal yrka avslag när samtidigt många av hens politiska kollegor har varit del av judiska föreningen, det är för mig helt overkligt att Liberalerna kan yrka avslag mot något som ska vara till för att motarbeta just de krafter som hotat och trakasserat judiska föreningen, dina egna partikollegor.

Det blir för mig också en dubbelmoral när Centerns partiledare Annie Lööf står och pekar med hela handen mot SD i tv om att Er kommer vi aldrig samarbeta med samtidigt som man sitter som Centerpartist i Umeå och yrkar avslag på att Umeå aktivt ska ta ställning emot främlingsfientligheten i vårt samhälle.

Vi i Umeå kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom alla våra verksamheter ett ansvar och av att vara en god förebild där vi har en uttalad och aktiv policy mot rasism och främlingsfientlighet.

 

Bra villkor och en värdig lön oavsett.

Av , , 1 kommentar 7
Alliansens strategi med enkla jobb känns mer och mer som ett recept för öka samhällsklyftor, ökad segregation och utanförskap.Samtidigt som Alliansen vill skjuta ifrån sig ansvaret för vården och skolan till riskkapitalet där man låter miljarder av våra skattepengar hamna i fickan hos vissa få så vill man ha en modell där människor ska jobba med ”enkla jobb” till väldigt låga löner, för mig känns detta ganska ovärdigt för den människa som ska göra jobbet och man skapar bara en situation för fler och fler människor där man kommer att leva i någon form av fattigdom och ökad segregation. Det är bra med enkla jobb men till en värdig och rättvis lön. Vi ska inte skapa ett samhälle där vi har individer som klassas som ett ”kast” under andra, utan vi ska ge alla människor oavsett samhällsklass ett lika värde och lika villkor. 
Denna modell öppnar även upp för att missbrukas då företag kan börja systematiskt använda sig av enkla jobb modellen för att hålla ned sina kostnader bara för att maximera sin vinst, utan någon som hälls tanke över individen. Det som är extra oroande är att det med all sannolikhet  kommer bli en modell som kommer missbrukas inom redan vinst maximerande verksamheter inom skola och vård

Alliansens tomma ord blir mer och mer genomskinliga

Av , , Bli först att kommentera 8

Efter gårdagens partiledardebatt så blir det mer och mer tydligt om hur oansvarlig och kortsiktig Alliansens politik är, det blir lite ohållbart att som Alliansen gör att stå och slå sig för bröstet med att man vill öka antal poliser och stärka välfärden och skolan samtidigt som man skär ner i sin budget, det går som inte ihop. Moderaterna föreslår bla 22 miljarder i jobbskatteavdrag, detta stödjer även KD som samtidigt talar om brister inom förlossningsvården, så min fråga blir till M och KD… Hur många fler barnmorskor skulle vi kunna stärka vården med dessa 22 miljarder? Hur många fler sjuksköterskor skulle kunna anställas? Hur många arbetsmiljö insatsers skulle vi kunna åtgärda och stärka vården och skolan? Det blir tydligt om hur Alliansens politik kommer på bekostnad av välfärden, klimatet och de mest utsatta i samhället. Det blir ganska genomskinligt och uppenbart att Alliansen lovar en massa som man ej har någon intention att uppfylla. Förutom dessa 22 miljarder ska man heller inte glömma de övriga tiotals miljarder Alliansen föreslår ska försvinna på intäktssidan.

Det blir enkelt för Alliansen att skjuta över ansvaret på företagen, man väller över skattebetalarnas pengar över vinstgivande intressen, man har inte vården som fokus utan att ge skattelättnader och ge bort skattepengar till riskkapitalet istället för till samhället.

Jag är stolt över vår röd-gröna politik och dess framgångar, vi röd-gröna gör en glasklar skillnad mot det bättre, vi röd-gröna investerar för framtiden, i skolan, i jobben och klimatet. Vi tar ansvar för våra barn och deras framtid. Vi lovar inte tomma löften som Alliansen utan vi levererar, vilket man nu också ser mer och mer.

Jag finner det också lite lustigt att Liberalerna i sin blogg idag väljer att angripa Miljöpartiet med att vi sålt vår själ, det skulle nog vara bra för Liberalerna att börja hänga med i matchen, vi i MP har fått igenom mer klimat politik än någonsin förr, vi har lagt grunden för en medvetenhet om klimat utmaningar världen över, till skillnad från Liberalerna tar vi ansvar för samhället. Men jag tolkar Liberalernas besatthet av oss i MP som att man inerst inne är lite avis på våra röd-gröna framgångar. Jag tycker dock att det kan vara läge för Liberalerna i Umeå att kanske börja lägga mer fokus på sin egen politik som just nu med facit i hand är ganska obefintlig. Det som också är lite lustigt är att det verkar som att Liberalerna bommat att det idag med röd-grön politik så har vi den högre sysselsättnings grad  än under Alliansens tid.

FN:s havskonferens –världens största möte för havet någonsin

Av , , 1 kommentar 5

Tillsammans med Fiji och små önationer har Sverige med Miljöpartiet i regering tagit initiativ till den unika FN-konferensen The Ocean Conference  i New York 5-9 juni i år. Då samlas regeringsföreträdare, företag och organisationer från hela världen för att skynda på genomförandet av FN:s hållbarhetsmål SDG 14 om friska och levande hav. Isabella Lövin kommer sitta som ordförande på Havskonferensen och leder den svenska delegationen .
Havskonferensen är det största initiativ Sverige tar inom FN sedan 70-talet och det största mötet som världen hållit för havet någonsin.

Utvecklingen för havet går nu åt fel håll. Trettio procent av de globala fiskebestånden är överfiskade och sextio procent är fullt utnyttjade. Samtidigt ökar problem med marin nedskräpning. Om inget görs för att bryta trenden riskerar vi att ha mer plast än fisk i havet år 2050. Havsförsurning och uppvärmning av havet till följd av klimatförändringarna riskerar att allvarligt skada hela ekossystem. Hela världen drabbas, men hårdast drabbas flera av världens fattigaste länder där många människor är helt beroende av fiske för sin dagliga överlevnad.

Sveriges prioriteringar inför mötet är;

Marin nedskräpning med fokus på att minska mängden plast i havet.

Hållbar blå ekonomi med fokus på att motverka överfiske.

Klimatförändringarnas påverkan på havet.

Konferensens ska mobilisera för implementering av mål 14, den ska skapa nya partnerskap och initiativ genom frivilliga åtaganden från regeringar och samhällsaktörer. Vi vill se ett starkt och brett engagemang från hela samhället. Konferensen kommer också resultera i en gemensam resolution.

 

Förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning!

Av , , Bli först att kommentera 6

Den 20 april tog regeringen emot skolkommissionen. Skolkommissionen har tagit ett helhetsgrepp om den svenska skolans utveckling och har lämnat en rad viktiga förslag för att stärka svensk skola och göra den mer jämlik. Gustav Fridolin har gjort en intervju med DN som publicerades under torsdags- kvällen, intervjun handlar om hur Gustav Fridolin tar vidare Skolkommissionens förslag. I intervjun klargör Gustav att regeringen står bakom skolkommissionens helhet och dess viktiga reformering av skolsystemet i syfte att komma tillrätta med ojämlikheten i skolan.

Intervjun handlar till stor del om det av Skolkommissionen föreslagna resursfördelningssystemet, ett förslag på ett socioekonomiskt bidrag till kommuner om 6 miljarder kronor per år, som kommer att vara prioriterat för Miljöpartiet att få på plats och genomföra. För Miljöpartiet är målet en jämlik skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett vilka hemförhållanden de kommer från.

Redan innan regeringen formellt hade tagit emot utredningen började oppositionen på ett mycket onyanserat sätt kritisera ett av utredningens förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning. Detta förslag har därefter tyvärr till viss del överskuggat debatten om Skolkommissionens andra viktiga förslag och dess helhet. Gustav konstaterar i intervjun att det inte finns parlamentariskt stöd för lottning såsom det är utformat i kommissionens förslag idag och att regeringen därmed inte kommer att gå vidare med förslaget. Samtidigt tydliggör Gustav att regeringen fortsatt delar den problembild som skolkommissionen vill komma åt med förslaget: Skolsegregationen är ett problem och vi måste hitta alternativ till kötid, men det finns fler alternativ än lottning. Regeringen har skickat ut skolkommissionen på remiss och ser fram emot remissvaren och hoppas att det kommer konstruktiva svar i dem.

 

Fler hyresrätter i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

För att minska bostadsbristen i Umeå är det viktigt att antalet hyresrätter i kommunen ökar. Det är inte hållbart att en ska behöva vänta många år på en bostad vare sig om man är ungdom eller nyutexaminerad student. Vi behöver också fler studentlägenheter så att studenter inte tvingas tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av att de inte har någonstans att bo. Vi måste även öka takten när det gäller byggandet av seniorboenden, detta för att skapa en bättre förflyttnings process. Bostadsbyggandet måste styras in mot fler hyresrätter. Detta kan ske på två sätt: dels genom att anvisa byggklar mark till AB bostaden som bygger bostäder och andra lokaler med enbart hyresrätt, dels genom att i avtal med privata byggherrar reglera upplåtelseformen. Avtalen måste vara skrivna så att byggherren inte kan vinna på att bryta dem genom att i stället bygga bostadsrätter. Vitet vid avtalsbrott måste vara betydligt högre än den möjliga vinsten av att frångå avtalet. Vi måste även utforska nya metoder och byggsätt som håller byggkostnaderna nere, ett bra exempel på detta är de ”kombohus” som Bostaden byggt på Böleäng.

Fördelar med en gemensam förvaltning

Av , , 2 kommentarer 8

Att vi inom kommunen står inför organisatoriska utmaningar är vi alla medvetna om och för mig är detta inget som egentligen är så konstigt då vår nya organisation är i en levande och pågående förändrings process. Jag kan hålla med om att resan tagit lite längre och varit lite brokigare än vad vi inom kommunen hade planerat och önskat.

Vi står mitt i ett förändringsarbete där vi måste lägga större vikt på processutveckling och en effektivare strategi där vi hanterar utmaningar samt effektiviserar våra resurser, detta kräver också engagemang från tjänstemanna håll samt från oss inom politiken. Vi måste effektivisera vårt arbete i nämnderna och bli mer processinriktade, vi måste även vidare utbilda oss inom detta och hur vi ska kunna arbeta effektivare och få ut mer ur våra befintliga resurser.

Jag tror stark på den väg vi valt organisatoriskt och att detta är den väg att gå inför framtiden, vi står inför stora utmaningar inom organisationen men jag är säker på att vi inte löser dem genom att gå tillbaka till att ha flera förvaltningar. Det skulle vara för resurs krävande och kostsamt och jag tror att resultatet skulle bli till det sämre. Vi som organisation skulle ta flera steg bakåt i utvecklingen.  Vi måste istället blicka framåt och stärka organisationen med det underlag vi tagit del av, vi måste stärka den centrala processen och utveckla våra arbetsätt och få en tydlighet inom vad och hur frågor.

Vi har alla förutsättningar och verktyg att stärka vår organisation mot rätt riktning mot en effektiv organisation som kan hantera framtidens utmaningar. Jag delar även den generella tro inom kommunen om att vi är på rätt väg, jag har stort förtroende för den utvärdering vi har fått ta del av som även bekräftar min uppfattning om att vi är på rätt väg och inte bör gå tillbaka till den gamla organisationen. Utifrån samma utvärdering har jag fullt förtroende för det uppdrag vi gett stadsdirektören om att fortsätta utveckla en gemensam förvaltning och jobba vidare med de utmaningar som utvärderingen identifierat.

Jag finner det dock beklagligt att Moderaterna tillsammans med Liberalerna samt Vänsterpartiet värkar vilja gå tillbaka till den gamla förvaltningen, det känns lite olustigt att trotts den utvärdering vi tagit del av PwC samt de slutsatser dem redovisat för oss så verkar denna nya bästis trio inte inse allvaret och de negativa konsekvenser med att gå tillbaka till den förra förvaltningen, detta visar bara mer på den kortsiktiga och ansvarslösa politik från M och L, detta visar också på hur vänsterpartiet saknar verklighetsuppfattning över konsekvenserna från deras politik.

Ny utsläpsstatistisk från Naturvårdsverket och SCB

Av , , 1 kommentar 7

Under fredagen kom ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket och SCB om klimatutsläpp. Enligt Naturvårdsverket (NV)  ligger utsläppen still och enligt SCB går de upp. Skillnaden ligger förenklat i att NV räknar inom Sveriges gränser och SCB även tar med internationell flyg- och sjöfart som tankar i Sverige. Naturvårdsverkets långsiktiga prognoser, som  inkluderar regeringens politik, visar att utsläppen kommer minska rejält. Det innebär att vi har en chans att täppa till det utsläppsgap som förra regeringen lämnade efter sig.

Naturvårdsverket ansvarar för den officiella statistiken om växthusgaser som används för uppföljningen av klimatmålen och som rapporteras till FN och EU. Utsläppen av växthusgaser uppskattas ha varit 53,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Jämfört med 2015 är utsläppen i stort sett oförändrade. Industrin och inrikes transporter står för en tredjedel av utsläppen vardera. Utsläppen från inrikes transporter har minskat något jämfört med 2015. Utsläppen inom industrin har däremot ökat något tillsammans med el och fjärrvärme. Inom industrin beror ökningen av utsläppen 2016 jämfört med 2015 till stor del på att konjunkturen svängt uppåt igen för ett antal branscher under senare år. I SCBs statistik är det utsläppen från det internationella flyget och sjöfarten som driver ökningen av utsläppen.

Vilken verklighet befinner sig Moderaterna i??

Av , , Bli först att kommentera 8

Har fått denna  insändare publicerat i VK idag.

Vi ha under året fått skåda utspel från moderaterna om hur de vill begränsa människors rörelsefrihet och yttrandefrihet. Och hur man vill begränsa medias fri utrymme. Moderaterna har nu senast gjort utspel gällande publicservice där man menar att då att majoriteten av journalister bor i Stockholm så kommer dessa ej kunna beskriva verkligheten ute i hela landet, man har tidigare också velat begränsa publicservice utrymme som nyhetsmedia.

Det som gör mig lite fundersam efter dessa utspel är vilken verklighet Moderaterna vill beskriva? Eller rättare sagt vilken verklighet är det som Moderaterna inte vill ska beskrivas? Det har på senare tid blivit tydligt om hur Moderaterna försöker via sina egna media kanaler förmedla ut, en av dem fabricerad verklighet som inte stämmer med den verkliga verkligheten, utan man vill sprida osanningar och vilseledande information. Senast i detta led är när Moderaterna uppger i sin egen webbtidningen ”Nyheter i Västerbotten” att saneringen av EU-migranternas läger kommer att kosta miljonbelopp för skattebetalarna i Umeå. När verkligheten är den att så ej är fallet och att det är kyrkan som kommer stå för saneringen av marken, något som även kyrkan planerat för och som enligt dem själva kommer kosta några tusen. Moderaterna menar på att det ska blivit omfattande miljöförstöringar vilket enligt kyrkan inte heller stämmer.

Det värsta är dock att Moderaterna väljer att angripa en utsatt grupp människor genom först och främst osanningar och vilseledande information, EU-migranterna har redan en utsatt position där många ifrågasätter deras närvaro. Med sitt agerande tolkar jag det som att Moderaterna medvetet vill stärka den för vissa aggressiv ton mot EU-migranterna, man vill genom att skapa och förstärka fördomar och framtidsskräck demonisera en utsatt grupp.

Jag tycker att dubbelmoralen hos Moderaterna blir mer och mer tydlig, desperationen blir mer påtaglig och Moderaternas kortsiktiga och ansvarslösa politik blir mer och mer uppenbar. Jag tycker också att det är beklagligt att Moderaterna blivit mer och mer drivande i grundlösa populistiska frågor som saknar förankring i verkligheten eller verksamheterna. Det är beklagligt också att Moderaterna börjar lära sig mer och mer av SD och sprida vilseledande propaganda. Det Moderaterna vill begränsa är sanningen och verkligheten.