Petter Nilsson(SD)

Sjuklövern har urholkat Sveriges möjligheter att trygga Ukrainas asylsökanden, Andreas

Livesändning i ämnet:

Jag värnar om asylrätten. Självklart är det så att samtliga övriga partier har verkat för en ansvarslös migrationspolitik där man under lång tid har uppmuntrat ekonomisk och social migration till Sverige, vilket såklart försvårar Sveriges förmåga att hjälpa till vid en humanitär kris i närområdet – och urholkar asylrätten.

Socialdemokraten Andreas Lundgren ställde retoriskt frågan (via sin blogg) huruvida min partiledare kommer åka ned till Grekland igen, för att problematisera det häftiga flyktingmottagandet som Sverige genomlevt.

Andreas vinkar också mot att Jimmie agerat ansvarslöst eftersom att han valde att resa till grekland i början av pandemin.

Som Andreas förstår så kan jag svårligen svara för vad Jimmie väljer att göra. Tänkte emellertid först lyfta att vad övriga partier inte gjorde i Region Västerbotten, inklusive Socialdemokraterna – var att bifalla mitt initiativ att säkerställa goda rutiner för att kunna hantera pandemin.
Detta ungefär under samma tidpunkt. Då valde Socialdemokraterna och övriga istället att avslå det initiativet.

Regionens revision har därefter också kommit att kritisera Socialdemokraternas hantering av pandemin.

Det sagt förtjänar förstås professionen och tjänstemännen en ack stor eloge för sin insats.

Återigen:
Jag värnar om asylrätten. Självklart är det så att samtliga övriga partier har verkat för en ansvarslös migrationspolitik där man under lång tid har uppmuntrat ekonomisk och social migration till Sverige, vilket såklart försvårar Sveriges förmåga att hjälpa till vid en humanitär kris i närområdet – och därmed urholkar asylrätten.

Det är inte SD som urholkat Sveriges möjligheter att bidra till att trygga Ukrainas asylsökanden. Det är Socialdemokraterna och övriga partier som bidragit till en lång period av ansvarslös invandringspolitik.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Mique

  Hej Petter! Du har samma otroliga förmåga, som din partiledare, att vända koftan efter vinden. Både din partiledare och Putin, är lika stora kålsupare, då det gäller, att inte ta ansvar för sina handlingar. Fortfarande inte ett knyst, från dig eller din partiledare, om det Ukrainska folkets lidande och Putins ansvar, för Rysslands övergrepp mot sitt demokratiska grannland. Jag noterar, att du inte törs publicera, mina genmälen, mot dina underhuggares personangrepp och förtal mot mig. Du tycks leva efter devisen, ”Alla människor har inte samma värde”.

 2. brorson

  Jag har samma åsikt som förut, att inom EU ska vi följa Dublinförordningen, som enligt min mening borde inarbetas i FN:s flyktingkonvention och därmed gälla i hela världen. Jag anser också att EU-kommissionens beslut om fri bosättnings- och arbetsrätt för ukraina-flyktingar inom EU under tre år har kommit för tidigt. Enligt Ylva J fungerar ju flyktingmottagningen i Polen och Ungern mycket bra. Polen har mycket lång kvar till Libanons situation., där var fjärde invånare i landet är en flykting från Syrien.

  Borde då inte EU ge uppehållstillstånd under tre år för Syrien-flyktingar från Libanon under tre år, eller avgörs solidariteten av ras och hudfärg? Det är ganska märkligt hur rasismen lyser igenom hos vissa sossa, nät de inte tänker sig för. som exempelvis denne Andreas Lundgren, som menar att Ukraaina inte ligger längre från Sverige än Frankrike. Och just därför (att både fransmän och ukrainare tillhör den ariska rasen?) kan vi helt urskillningslöst ta emot flyktingar från Ukraina .Har vi inte nog med östeuropeisk maffia redan i Sverige?

  Förvisso minskar sannolikheten för att Sverige år första asylland med avståndet till Sverige, men för det första gäller Dublinförordningens bestämmelse om första land fortfarande bara inom EU. Och för det andra kan Sverige,. om än i undantagsfall vara första land även för flyktingar från andra världsdelar. Jag har tidigare tagit Tigray, som är en provins i norra Etiopien – där hudfärgen är så svart som den kan bli, som exempel. Ganska kul exempel, eftersom miljöpartisten Nils Seye Larsen har hjälpt flyktingar från just Tigray. Han har kanske något att berätta om situationen för dem – och svårigheten att säga nej till personer som man själv har träffat.

  Larsen kan kanske beskyllas för att inte se skogen för alla träd, men några rasistiska värderingar i det fördolda hyser han inte. Till skillnad mot- …. Antag att det dimper ner ett gäng helsvarta tigriner på Arlanda och säger ”Nej, vi har inte passerat genom några andra länder på vägen hit. SAS hade skickat ner ett plan för att evakuera svenska turister. Men alla lyckades inte ta sig fram till flygplatsen p.g.a. kriget,. så det var platser över,. och de fick vi. Ska de skickas tillbaka, utan att ens ha fått sina asylansökningar prövade för att Tigray iinte ens ligger i Europa. och Sverige redan är ”fullt” och alla tillgängliga platser på svenska asylboenden måste reserveras för européer – enligt ”!antirasisten” Andreas Lundgren?

  I tidigare flyktingdebatter har jag menat att följande regler bör gälla i hela världen;
  1. Flyktingar ska söka asyl i första land dom de kommer till. inledningsvis på det landets bekostnad.
  2, När den ekonomiska bördan blir för stor för det landet, ska FN genom UNHCR helt eller delvis ta över kostnaden.
  3. När det har blivit så många flyktingar i det landet, så att hälsa. ordning och såkerhet samt försörjningen för landets egen befolkning,. ska vidarebosättning till länder längre bort arrarangeras genom avtal mellan länderna.
  4. Under hela tiden ska individuell vidarebosättning vara möjlig genom att flyktingar söker uppehålls- och arbetstillstånd på vanligt sått, men under helt andra (strängare) villkor än vad som gäller för att få asyl-.”Rätt” hudfärg ska inte vara ett av villkoren.

  • Bättre förr

   Jag saknar resonemang om antalet, det viktigaste i sammanhanget. Antalet ”hjälpsökande”. snarare än ekonomin, är kanske allra viktigast för hur ett flyktingmottagande, på ett bra sätt, kan ske. Det som av nån konstig anledning under en tid var det mest förbjudna att prata om. Antalet varierar dessutom beroende på varifrån folk kommer. och det handlar inte bara om flyktingar egentligen heller. Mest handlar det om personliga egenskaper, men som i sin tur varierar av naturliga skäl. Man kan t.ex.ta emot fler. om de talar samma språk, och eller är välutbildade och eller har liknande kultur. Inget konstigt alls egentligen, har de de nämnda egenskaperna behövs mindre personlig hjälp och mindre ekonomiskt stöd. Men en vanlig svensk är egentlige också en individ, vissa är t.ex. mer utåtriktade, eller har sådant jobb eller sådan social situation att de kan hjälpa flera som migrerat till Sverige, andra orkar eller vill inte jobba med att ta emot folk från andra länder, särskilt om de då dessutom måste kämpa med språket. Andra är kanske inte lämpade att hjälpa till osv. Allt dessa begränsar ett framgångsrikt mottagande av folk från andra länder. Det var ju nån reporter som smugglade hem en flykting och berättade om detta i TV. Men snabbt blev det myndigheterna som fick ta ansvar för integrationen. Och just detta är typiskt för många av de som förespråkar att fler ska tas emot. Nån annan ska fixa det som verkligen är jobbigt. T. ex undervisa i Svenska mm. Och helst få betalt för detta. Men alla i Sverige kan inte syssla med med att ta emot folk, och svårare blir det när språk och kultur mm inte nåt som liknar den svenska, då behövs det fler arbetstimmar för lärare, socialanställda, och poliser mm, och dessutom frivilligt arbetad tid, och då blir det färre som kan göra annat nödvändigt, som att producera mat och andra nödvändigheter. Egentligen passerade vi maxtaket för länge sedan, Janne Josefsson gjorde ju för många år sedan reportage från s.k. utanförskapsområden, områden som ingen ens då lyckades åtgärda, och det har inte blivit bättre sen dess. Och möjligen kan man se det som positivt att folk kanske slutar komma hit när det inte längre finns tillräckligt mycket välstånd att komma till…Men har vi inte på nåt sätt förlorat det som var bra med Sverige då?

   • brorson

    Vi kan faktiskt inte avvisa asylsökande, som har asylskäl och har kommit till Sverige som första land. Men vi kan kräva att de åker hem, om och när skyddsbehovet har upphört. Därför bör alla som får asyl i Sverige ha tillfälliga uppehållstillstånd under de tre första åren. Omvandling till permanenta uppehållstillstånd ska ske restriktivt, bara om det finns särskilda skäl. Mig veterligt vill SD avskaffa de permanenta uppehållstillstånden, medan jag anser att de bör behållas som en lång prövotid innan man kan bli svensk medborgare, för dem som i övrigt uppfyller kraven för medborgarskap.

    Svenska särregler, som gör det lättare att få asyl i Sverige än i andra länder måste avskaffas, eftersom de lockar hit migranter, som själva tvivlar på att de har asylskäl Om vi följer de internationella regelverken till punkt och pricka, kan vi hoppas att inte fler flyktingar söker sig till Sverige som första land, än att vi kan hantera situationen. Enligt min mening är det omöjligt att sätta upp volymmmål för asylinvandringen, eftersom vi inte bestämmer händelseutvecklingen i flyktingarnas hemländer. Vilket är syftet med Moderaternas volymmål, om inte att maskera ett gästarbetarsystem med cxtremt låga löner och långa arbetsdagar som flyktinginvandring?

    Om vi däremot talar om vidarebosättning för flyktingar, som redan har fått asyl i ett annat land, som inte längre klarar av situationen p.g.a. många flyktingar, kan vi däremot tala om volymmål – hur många klarar vi själva att härbergera? Om vi tänker oss att de baltiska staterna skulle anfallas och ett par miljoner båtflyktingar därifrån kommer till Sverige, måste kanske vi själva be andra länder om hjälp med vidarebosättning för en del av alla dessa flyktingar.

 3. Selma

  Visst är det bättre att flyktingar beviljas skydd i grannländer, enligt Dublinförordningen! Då bör Sverige bidra ekonomisk hjälp till Rumänien, Polen, Ukraina ur ett medmänskligt perspektiv..

 4. Håkan

  Visst är det så,men först måste makten fylla den årliga ”kvoten”med Mellanöstern och Afrika resenärer.minst en 100000till 150000 personer,uteslutande män… så bered er.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.