Petter Nilsson(SD)

Etikett: Miljömål

Märkliga miljömål!

Av , , 8 kommentarer 20

Nu är jag en vit man som skriver detta inlägget. En av de i gruppen som anses vara mest kulpösa avseende miljöavtrycken.
Många har angripit mig, och för den delen mitt parti för en ovilja att prioritera överambitiösa och godhetssignalerande miljömål.

På riksplan har det tagit uttryck bland annat i debatten kring reduktionsplikt.
Godhetssignalering har lett till avveckling av baskraft (kärnkraft), vilket lett till att man producerat mer genom förbränning av fossila bränslen (Karlshamnsverket).

Alla politiker är överens om att hålla nere uppvärmningskostnader, slänga så lite som möjligt, etc. Det finns ingen egentlig skillnad. Vilket förstås gynnar både ekonomi och miljö. Men vissa partier vill gå flera steg längre. Tillsätta administration för att nogsamt följa upp och räkna på de utsläpp som kommunal och regional verksamhet för med sig.

Men man måste komma ihåg att en enskild tjänsteman utöver vad lagen föreskriver, innebär att man inte kunnat anställa en sjuksköterska för samma peng.
Det kan vara lockande för företrädare och partier att försöka visa att man är mer ambitiös än övriga.
Men man måste komma ihåg att varje ytterligare administrativ tjänst som ska undersöka kommunens eller regionens utsläpp:
1. Varken gör till eller från avseende kommunens eller regionens uppvärmningskostnader eller utsläpp över huvud.
2. Innebär att man prioriterar bort en sjuksköterska, eller annan personal.

Det här är förstås tillämpligt även på annan godhetssignalering inom andra områden. Exempelvis HBTQ-diplomering/certifiering, eller genderbudgeting/jämställdhetsintegrering.

Endast SD har problematiserat detta i regionen emellertid. Övriga har emellertid problematiserat den växande administrationen.
Majoriteten vill att tjänstemän ska lösa problemet. Alliansen väljer ett mer kostsamt alternativ, och vill att konsulter ska ta lösa problemet.

Men rimligen borde politiker själva vara redo att skära i den administration de själva beslutat.

Jimmiepriser!

Av , , 10 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Såg ett inlägg på riks facebook. Asså Sverigedemokraternas riksorganisations facebooksida.
inget konto jag på något vis hanterar, utan bara något som dök upp i flödet.
Ni som känner mig vet hur usel jag är på sociala media.
Men!

Jag tyckte att detta var illustrativt.
Några menar att det är populistiskt – vilket är ett annat sådant där ”ist”-ord som belackare utan motargument ofta används för att beskriva vår politik.
Används för den delen tillräckligt ofta för att mer själva ordet populistiskt urvattnas.

Men detta är inte populism. Tvärtom.

Har länge påtalat att alltför långtgående miljömål, såsom reduktionsplikt leder till att varor blir dyrare. Det drabbar privatekonomier och för den delen kommuners och regioners också.

Må va slut med vanvettig miljöpolitik som drabbar människor. Särskilt människor med svag ekonomi.

Nåväl. Tyckte inlägget var illustrativt, så passar på att lyfta bilden.

Reduktionsplikt!

Av , , 7 kommentarer 23

Alla övriga partier förutom SD röstade för en upptrappning av reduktionsplikten i somras. Även om fler partier har öppnat för idén att begränsa reduktionsplikten, så tror jag få politiker har reflekterat grundligt kring det hela.

Passar på rikta en eloge till bland annat moderaterna som tycks ha vänt till SD avseende reduktionsplikten.

Reduktionsplikten påverkar bränslepriserna i grunden. Men samtidigt är det tveksamt om den innebär någon egentlig miljönytta.

När Sverige nu står för en löjligt liten del av världens alla miljöutsläpp, är det då rimligt att låta svenska lantbrukare, skogsbrukare och företag utkonkurreras av utländska – och med det öka nettoutsläppen från andra länder med mindre extrem miljöpolitik?

Är det rimligt att försämra för medborgare – inte minst i Norrland (med stora avstånd) – som behöver bil för att kunna ta sig från a till b?