Nödvändiga förändringar

All misskötsel av äldreboenden är helt oacceptabelt vare sig de drivs i privat eller kommunal regi. De äldre och deras anhöriga ska kunna lita på att vården och omsorgen är trygg och värdig. Umeå kommun har det yttersta ansvaret för verksamheten och därför blir det viktigare än någonsin att följa upp och säkerställa insyn i verksamheter som läggs ut för att drivas i privat/enskild regi men det är också viktigt att vi granska den egna verksamheten. Oavsett vem som bedriver verksamheten ska de lagstadgade kraven på god kvalitet uppfyllas, det kan vi aldrig göra avkall på.

Alliansregeringens åtgärder med skärpt kontroll är ett måste och de åtgärder som man nu beslutat är att:

– Stoppa möjligheten till skatteflykt till lågskatteländer för riskkapitalbolag.

– Ny tillsynsmyndighet med förstärkta resurser

– Öppna jämförelser ner på enhetsnivå och dessutom brukarundersökningar där de äldre själva och deras anhöriga får ge sitt utlåtande om kvaliteten.

– Tillsätta en utredning för att förändra meddelarskyddet så det blir lika villkor för kommunal och privat verksamhet.

– Se över om skillnader i kvalitet finns mellan kommunal och privat verksamhet.

Här gäller det att vi kommunpolitiker fortsätter jobba för att påverka våra riksdagspolitiker att genast rätta till den galenskap som tex Caremas skatteflykt inneburit