Jag yrkar bifall till ett Krisboende

De senaste åren har Centerpartiet haft olika förslag till lösningar för att en akut lösning för de som är hemlösa, tyvärr har tidigare förslag inte vunnit något gehör i Kommunfullmäktige. Så trots en nollvision finns det hemlösa i kommunen och ingen akut lösning

Att Umeå kommun inte kan erbjuda en härbärgeslösning för alla är ett svek mot de skattebetalare och Umeås medborgare som hamnar i en akut situation och behov av en krislösning.

Enlig uppgifter från Öppen gemenskap är det mellan 10 och 20 kommunmedborgare som är hemlösa varje natt och då är EU-migranterna inte alls inräknade.

Med så pass många hemlösa anser jag att Umeå kommun måste ta ansvar för att skapa en ”Akut lösning” för de som är hemlös, tex ett härbärge eller ett Krisboende.

Motionen beskriver ett ställe som har säng, hygienutrymmen och tvättmöjligheter samtidigt som det finns adekvatpersonal att tillgå. Helt enkelt en trygg plats att sova på med möjlighet att få professionell hjälp att ta sig från hemlöshet till ett tryggare liv. Ett ställe dit alla EU-medborgare är välkommen.

Umeå är en stad i tillväxt och det innebär att gatubilden förändras liksom behoven och därför anser och hoppas jag att vi genom en bred politisk överenskommelse skall lyckas hitta en lösning för att klara av att nå de internationella konventionernas målsättning med tak över huvudet.

Idag har vi problem med att det finns hemlösa och då bör vi hitta lösningar, Krisboende är en sådan lösning men finns det andra humanistiska förslag på lösning så ställer sig Centerpartiet bakom ett sådant förslag.

Att kommunen nu avsatt 1,65miljoner till Umeå pastorat för att bygga ett härbärge till EU- migranterna ser jag som ett förtäckt JA från Socialdemokraterna till Centerpartiets tidigare förslag på en härbärges lösning, så tack Hans!

Att det vid överlämnandet av de 1,65 miljonerna till Umeås pastorat inte skrevs ett avtal där alla EU medborgare välkomnas till Umeå pastorats härbärge ser jag dock som ett misslyckande, ett allvarligt misslyckande!

Så trots nollvisionen finns det hemlösa Umebor utan en ”krislösning” och det är nte okej.

Sjuk jämställdhet

DN skriver ”Stort gap mellan sjukaste och friskaste kommunen” när det egentligen handlar om ett stort gap mellan män och kvinnors hälsa och stora skillnader mellan stad och land. Det handlar om att fördela de gemensamma resurserna så att kvinnor och män får samma möjlighet till förebyggande insatser, samma möjlighet till vård och samma belastning i privatlivet, samma belastning i yrkeslivet och samma anställningsvillkor.

Det är en sjuk jämställdhet när skillnaden mellan könen ligger på 51%
Kvinnor har ett sjuktal på 32,9dagar medan männen har 22,1dagar

Vad är det som ligger bakom kvinnors ohälsa?
Samhällsstruktur, normer och en snedvriden fördelning av resurserna!

Hur kan jag påstå att samhällsstruktur, normer och en snedvriden fördelning av resurserna ligger bakom resultatet? Resultaten talar sitt tydliga språk, män i Danderyd var i snitt sjukskriven 3,5dagar under 2015 och kvinnor i Ragunda var sjukskriven 24,5dagar. Betongpolitiken har skapat ett växande samhällsproblem.

FATTA, det är dags att bygga ett frisksamhälle och det gör vi bäst om vi bygger framtiden på en jämställd fördelning av resurserna och planerar för att hela landet ska leva.

framtiden 1

Gränslös sjuk……

Av , , 2 kommentarer 4

Den ökade sjukfrånvaron och borttaget av den bortre tidsgränsen gör inte människor friskare. Det som måste till är ett helhetstänk och en gemensam målbild som delas av Arbetsgivare, Läkare och övriga samhället, alla måste helt enkelt agera för att få ner sjukfrånvaron.

Trots stabil folkhälsa ökar sjukskrivningstalet……

En del av problemet ligger på tidigare tagna Politiska beslut som centraliserat och tryckt ihop människor till storstäder med alla fartgupp det innebär på livets E4a, i en samhällsstruktur som gör att vardagspuzzlet aldrig går att få ihop.

En annan del av problemet ligger hos Arbetsgivaren och de ökade kraven som inte mötts upp med förebyggande insatser eller förändring av organisationen. Arbetsgivare har det formella ansvaret och Arbetstagare har ansvar att medverkan för att skapa en fysisk och psykosocial- arbetsmiljö.

Kravet på varje enskild medarbetare är högt och trots all teknikutveckling är det människan bakom insatsen som är nyckeln till framgång. Så som chef måste en våga granska sig själv, se kulturen och se de små förändringarna för att stötta varje individ till en stabil eller ökad förmåga att utfärda en bra arbetsinsats.

Som chef måste en få vara ledare, en ledare som utvecklar verksamheten genom samarbete med medarbetarna. Medarbetarnas medskapande i aktiviteter för att nå organisationens gemensamma mål är helt avgörande för vilken framgång man får både i produktion och då det gäller arbetsmiljöklimatet. Hållbara, uthålliga chefer och organisationer gör det överkomligt att möta nya utmaningar och möjligt att skapa effektivitet och lönsamhet. Genom delaktighet utvecklas en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att bli sitt bästa jag på jobbet och då skapas en attraktiv, trygg och väl fungerande arbetsmiljö.

En lösningen är att förändra samhällsstrukturen genom att rösta fram en politik som jobbar för en decentralisering.

En annan lösning är att Arbetsgivare och medarbetare i samråd med företagshälsovården medvetet jobbar med att göra skillnad.

De är dessa två lösningar som kan bidrar till att vi hittar lösningar.

För den Gränslösa sjukpenningen gör absolut inte medarbetare eller arbetslivet friskare.