När en enkel fråga besvaras med något som känns som en ren lögn

Av , , 1 kommentar 6

När jag får till svar att det inte finns några problem med lokaler för Kulturskolans elever samtidigt som så väl tjänstepersoner, elever och undervisande lärare vittnar om att det saknas lokaler så att färre elever kan erbjudas undervisning känns svaret som en ren lögn.

I maj lovade Kicki Bernhardsson Tekniska nämndens ordförande att Umeå kommun skulle säkerställa att Kulturskolan har lokaler på plats inför hösten. Det för att Gymnasienämndens ordförande Peter Vigren från hösten stängt dörren till Midgårds skolan fram till 16.00 så att 200 av musikskolans elever riskerade att bli utan undervisning. Helena Smith som kulturnämndens ordförande och ytterst ansvarig för verksamheten är den som dragit det kortaste strået eller blivit helt rundad i den här frågan. Olyckligtvis påverkar den här låsningen både undervisande lärare och musikskolans elever.

Om Socialdemokraterna inte notoriskt skulle säga nej till att förhyra lokaler och tackat nej till den privat utförare som för några år sedan var beredd att anpassa Tullkammarens lokaler efter kommunen och Musikskolans behov hade det här varit en icke fråga. Nu är resultatet i stället att elevantalet vid musikskolan måste minska.   

Ja nu är vi där vi är så för att ta reda på hur det går med lokalerna ställer jag en fråga till ansvarig  tjänsteperson och hen svarar följande den 22 augusti Tyvärr har vi inte fått beslut på alla delar ännu, det diskuteras fortfarande en del på direktörsnivå. Än så länge har vi därför inte lagt ut alla kurser” och den 25 augusti framgick det tydligt av ett inslag på P4a Västerbotten, att Musikskolan erbjuder färre elever plats på grund av lokalbrist.

Så när jag idag ställde den enkla frågan, Är det klart med lokaler för undervisning av kulturskolans alla elever så som utlovats? Och Kicki Bernhardson svarar, ja det är klart med lokaler för musikskolans elever, då känns svaret som en ren lögn.