Många bäckar små, ett fantastiskt vårtecken

Snart har vi första april och våren är på G

Dom första snödropparna tittar fram vid husväggen, hästhoven lyser gul i dikesrenen, torghandeln har dragit igång och tulpanerna lyser i olika färger. Tak dropp, fågelkvitter och solstrålar väcker liv i oss. Alla dessa underbara vårtecken. Tänk vad viktigt att vi är rädd om miljön.
Vilket är ditt bästa vårtecken?
Ett av de allra vackraste vårtecknen som finns i Sverige har funnits över hundra år. Det är ett vårtecken som gör mig glad! Ett tecken på att man värnar om sina medmänniskor, ett tecken som jag förknippar med ljus, hoppfullhet och kärlek. När försäljningen av den nu så välkända symbolen startade var det för att stötta barn som drabbats av dåtidens största hot, TBC.
Ja du har helt rätt, självklart är det Majblomman jag menar. Majblomman som lyser upp kavajslaget, majblomman som talar om vår, majblomman som visar på medmänsklighet.  
Barnfattigdomen varierar från de fattigaste till de ekonomiskt välmående områdena i en stad men är aldrig ok. EnligtRäddabarnens rapport varierar barnfattigdomen över landet, med den lägsta nivån i Halland(6,7%) och den högsta nivån i Skåne(15,8%). Den ekonomiska utsattheten i en barnfamilj varierar år från år och påverkas av både in- och utflyttning och hur arbetsmarknaden ser ut. Man kan också utläsa att familjer med invandrarbakgrund inte ökat sin inkomststandard i samma takt som övriga barnfamiljer. Tänk vad viktigt det är att stötta den fria företagsamheten för att skapa fler arbetstillfällen.  
Mellan 1991 till 1997 var 22,3% av barnen i Sverige under fattigdomsgränsen och barnfattigdomen har sedan sjunkit till 10,9%(210 000barn) för att under 2008 stiga till 11,5%(220 000barn) i ekonomisk fattigdom. Och orsakerna till ökningen tros beror på en ökad arbetslöshet. Men om man spekulerar torde det även kunna bero på en ökad invandring och ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn.Tänk vad viktigt att vi har en intigrationspolitik som uppmanar till att människor får möjlighet att vara självförsörjande och att det finns goda möjligheter att intigreras i samhället. 
Tänk att något så litet som Majblomman kan vara så stort!  
För att förändra Barns verklighet måste det finns politiska beslut som gynnar en människan. En politik som förordar arbetskraftinvandring, fri företagsamhet, kvinnligt företagande. En politik som tar vara på individen utifrån ett holistiskt perspektiv med fötterna kvar i myllan och det kollektiva samhället.  
Vill du bidra engagera dig eller köp i alla fall en Majblomma

Inspirerande förebild

Helgens Distriktsstämma var som ett härligt påskägg fyllt med gosaker

Helt enkelt en härlig samling människor som firade Mauds 10års jubileum och Helenas ordförandeskap med ett tårtkalas som hette duga. Förutom allt firande hölls det stämma. En stämma där vi pratade framtid, miljö, människa och matlandet Sverige. En stämma där vi kom överens om att kasta offerkoftor och surkartar. En stämma där vi pratade förnyelsekraft. Väldigt inspirerande! 

 

Centerpartiet är lyckligt lottat som har två starka, leende och kloka kvinnor som kämpar och inspirerar till fortsatt politisktarbete för en bättre morgondag. En morgondag till våra barn & barnbarn.
 

Mitt älskade Norrland

Av , , 2 kommentarer 7

Hur vi tar tillvara förmågan, kunskapen och kompetensen hos de unga och de nyanlända och de som idag står utanför arbetsmarknaden får en avgörande betydelse. En avgörande betydelse för framtiden. En avgörande betydelse för hur attraktivt vi i Västerbotten och Sverige kommer att betraktas av eventuella inflyttare och en avgörande betydelse för hur attraktivt länet blir för så väl befintliga medborgare som de som funderar på att flytta. 

 Det är verkligen viktigt för Norrlands framtid att vi blir en attraktiv region. Att vi i Norrland blir ambassadörer för vårt egen region, att vi lyfter fram våra naturtillgångar och att vi vågar utveckla de delar som är så viktigt för livskvalitén. Norrland måste få vara ett samhälle med en fungerande infrastruktur, ett fungerande socialt skyddsnät, fri företagsamhet, företagsamhet och närproducerad mat. Gör vi regionen attraktiv kan vi öka inflyttningen och bli ett populärt, modernt val som bygger på Livskvalité.
Och alla som flyttar in kommer att behövas, eftersom vi i framtiden har ett så stort rekryteringsbehov. Behovet av arbetskraft är stort och en utmaning. Bara i vårt län finns ett behov av att anställa ca:39tusen personer till 2020. I Västerbotten visar relativt aktuella siffror att vi under 2011 har en större pensionsavgång än nya arbetssökande. 
 
Så vi måste ställa oss frågan hur vi ska lockar människor från resten av världen att vilja flytta just till Umeå. Hur gör vi kommunen och länet attraktivt, hur skapar vi nya arbetstillfällen, hur kan vi garantera att alla beståndsdelar i samhället växer i takt med inflyttningen så vi får en trygg tillväxt.

Delaktighet ett måste för kunna etablera sig

Hur får man någon att känna sig välkommen och delaktig? Och varför är det så viktigt?

Om du kommer ny på en arbetsplats, till ett annat land, möter en grupp nya människor eller går in i en ny relation så vet vi alla att det är språket som är nyckeln till tillhörigheten. Språket kan variera och ibland är det svårt för den som är hemtam att se vilka olika koder språket består av, de är ju så självklart när man är en del av det. Det är kroppsspråk, olika nyanser i språket, IT- förtrogenhet, humor, ironi och många fler beståndsdelar som gör hela kommunikationen.   
Och ska vi klara av att ta tillvara Etableringsreformen på bästa sätt har vi ett ansvar att möta människan genom mänskliga möten men vi har också en stor utmaning då så många av våra flyktingar faktiskt har ett digitalt utanförskap och ett stort behov av digitaldelaktighet.  
Vi har en etableringsreform som förespråkar integration och delaktighet men samtidigt finns ett behov av att inkludera dessa människor i vårt moderna och digitala samhälle. Ett samhälle som många av oss är så självklart att vi missar behovet hos de flyktingar som kommer från andra samhällen där den digitala värden fortfarande är okänd för den stora massan.  Om vi misslyckas med den digitala integrationen får reformen en sämre verkningsgrad och vi exkluderar stora delar av befolkningen från den sociala tryggheten som tex. Försäkringskassans hemsida kan erbjuda en person som är digitalt integrerad.
För att vi skall få den unika individen att känna sig välkommen och också ta tillvara individens unika egenskaper och möta arbetskraftsförfrågan är det viktigt att vi erbjuder både det mänskliga mötet och en digitaldelaktighet för att lyckas med etableringsreformen.
 IT-och regionminister, Anna-Karin Hatt har ett stort ansvar för att detta skall lyckas.

Växla upp och tyck till

Försäkringskassans ledningsgrupp har lagt in högsta växeln för att arbete med det dom kallar ”effektiviseringsprocessen ”. I mina ögon är det ett första steg att montera ner alla människors rätt till trygghet och nyttjandemöjlighet av socialförsäkringen.

Genom att bygga ut telefonkundtjänsten och utveckla nya webbtjänster tror man sig kunna erbjuda kunden den service som krävs. I mina ögon ett ”intealternativ” för en stor del av befolkningen. Ett ”intealternativ” för att erbjuda webb och telefon till personer med behov av mänskligt möten för att klara av att hantera sin kontakt med Försäkringskassan. Det man erbjuder är att be en blind läsa informationen på hemsidan.   Ja det är många grupper som kommer att stå utanför om Servicekontoren läggs ner.
 
Är det dåligt ledarskap, dåligt nyttjade pengar eller ett politiskt misstag?
Ingen vill ta på sig skulden men vi alla måste ta ansvar, så agera och reagera!
 
-Nu har vi två år på oss att utveckla nya tjänster och när vi är färdiga lämnar vi servicekontoren, säger Stig Orustfjord, i den Nationella, myndighetsgemensamma ledningsgruppen som är den som beslutar om omställningsprocessen för Servicekontoren.
 
-Nu har vi, det Svenska folket bråttom att påverka Försäkringskassans ledningsgrupp och socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson.
Så ta chansen och gör er röst hörd.

Motion i flera former

Motionera eller motionera det är frågan….det var det jag tänkte på när jag sprang 5km på morgonen. Ljuset och den klara luften var helt ljuvlig men en hel del dystra tankar med oro för mina medmänniskor snurrade runt i huvudet eftersom jag känner en stor oro för att Moderaterna jobbar för att montera ner välfärden. En välfärd som många av oss tar för givet, en välfärd som består av barnbidrag, gratis tandvård till våra barn, möjligheten att vara föräldraledig, möjligheten att få hjälp med rehabilitering, möjligheten att få pension ja ni vet.

 
En möjlighet att påverka är att engagera sig politiskt och en annan möjlighet är att dela sina tankar med någon som är politiskt aktiv.    
 
Och eftersom alla medlemmar i Centerrörelsen har rätt att skriva motioner till partistämman och jag utifrån mitt arbete och min vardag har en hel del tankar om hur vi skall värna och förbättra socialförsäkringen så har jag tänkt motionera.  
 
Men hur är det med dig kära läsare, har du något förslag på vad Centerpartiet skall jobba för?
 
Maila gärna ditt förslag till [email protected]

Vart tog ledstjärnan ”Kundfokus” vägen?

Hur skall Försäkringskassan kunna ha Kundfokus som ledstjärna med denna oövertänkta Handlingsplan?

Enligt säker källa så förväntar sig Försäkringskassans ledningsgrupp inte något svar från departementet på sin inlämnade Handlingsplan för besparingen som bl.a. innebär att Servicekontoren försvinner. Min förhoppning är trots allt att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och beslutar att den service som ges på servicekontoren behöver finnas kvar. Är man det minsta medmänsklig borde man förstå behovet. Behovet av ett fungerande Servicekontor för att alla skall kunna använda sig av socialförsäkringen och på så sätt också värna rättsäkerheten. Helt enkelt värnar om oss alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller stördhet avsett vart i livet vi befinner oss.   
 
Enligt samma säkra källa har man från ledningsgruppen ”varit mycket tydliga mot uppdragsgivarna, Socialdepartementet i denna fråga.  Samma ledningsgrupp säger att dom är ”säker på att vi kommer att få någon slags återkoppling från våra uppdragsgivare inom ett par veckor”. Försäkringskassans ansvar för en stor del av trygghetssystemen som består av försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning och därför är min förhoppning att Politikerna tar ansvar i denna mycket viktiga fråga och visar att dom verkligen vill värna om vårt trygghetssystem.
 
Enligt Svante Borg är det viktigt att komma ihåg att vi gjort ett bra jobb och att servicekontoren är ett lyckat koncept samtidigt som han ställer sig bakom en handlingsplan som innebär att Servicekontoren stängs, det är verkligen svårt att få förtroende för en så otydlig ledningsgrupp.  
 
Ni politiker som är ytterst ansvarig borde ge Försäkringskassan ekonomiska resurser så det finns tid att genomföra automatiseringen som så väl behövs.
 
Vem skall hjälpa de 3,5miljoner unga, svaga, gamla, nyanlända, utvecklingsstörda, normalstörda och starka som besöker oss när Servicekontoren stänger?

Ett första drag!

Genom att stänga Försäkringskassans Servicekontor får vi sakta men säkert en försämrad service till medborgarna. Det får mig att bli orolig och fundersam.

Är den långsiktiga politiska tanken att vi skall skrota socialförsäkringen?
Den försäkring som faktiskt omfattar alla som bor och arbetar i Sverige? Vem ska då försäkra de som redan idag är sjuk? Vem ska hjälpa och stötta de svaga i samhället? Har ni i Regeringen ingen verklighetsförankring?
 
Vart tog det välfärdspolitikens kärna vägen, den politik som värnar om sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar för alla människor som bor och verkar i Sverige. Vart tog frågorna som rör människors ekonomiska trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av en god hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter vägen?  
 
De känns som det första draget att urholka försäkringen är taget genom att ni i ledningen beslutat er för att lägga ner Servicekontoren.  
 
Jag önskar att ni som sitter med börsen tänker om!
 
Jag uppmanar alla Politiker och ledningen på Försäkringskassan, bygga en modern Försäkringskassa som erbjuder tillgänglighet byggt på IT-lösningar och mänskliga möten.