Härbärge i Umeå

Läser dagens VK och ser att Kommunen nu beslutat att driva ett akut-härbärge, var beslutet är fattat är dock osäkert eftersom Centerpartiets förslag om ett härbärge röstades ner när vi föreslog det i Kommunfullmäktige 2014.

Centerpartiet stödjer naturligtvis att Umeå kommun tar sitt ansvar för att klara kraven i Socialtjänstlagen men vi är mycket kritisk till ett härbärge som bara vänder sig till en viss etnisk grupp.

Om Umeå kommun öppnar ett eget härbärge förväntar jag mig att det är ett härbärge för alla hemlösa EU-medborgare, inte ett härbärge för en viss etnisk gruppering.

Att Centerpartiet länge drivit frågan om ett härbärge är ingen hemlighet och vi kommer att fortsätta driva frågan tills kommunen har en lösning för alla hemlösa EU-medborgare i Umeå kommun.

IMG_1629

Sveriges ekonomi går som tåget

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges ekonomi går som tåget, de säger i alla fall Statistiska centralbyråns senaste tillväxtsiffror. Bedömarna spår en fortsatt god konjunktur, det som oroar är bristen på rätt arbetskraft då de gör att tillväxten minskar. Därför borde det vara en självklarhet att behålla den arbetskraft med rätt kompetens som invandrat till Sverige. Här behövs en översyn av lagstiftningen.

Sysselsättningsgraden är också hög i Sverige den ligger enligt uppgift från konjunkturinstitutet på 82,1%, de måste vara bland det bästa i hela Europa. Orsaken till att sysselsättningsgraden är så hög kan vi tacka jobbskatteavdraget och Alliansregeringen för. Socialdemokraterna var stora motståndare till jobbskatteavdragen och röstade emot alla förslagen, men uppenbarligen har dom förstått hur bra motor det är för en bra sysselsättningsgrad för annars skulle S och MP som sitter i Regeringsställning avskaffat dessa avdrag.

När Svensk ekonomi går bra har också de allra flesta Svenskar det bra. Men det som oroar mig är att det ekonomiska klyftorna ökar. OECDs siffror visar att klyftorna bara ökat sedan 1990-talet och framåt. Det finns studier som visar att föräldrarnas födelseland och när dom kom till Sverige är av stor betydelse.
Att föräldrar som nyss kommit till Sverige har det sämre ställt än de som varit i Sverige en längre tid och hunnit etablera sig i samhället är inga konstigheter. Att föräldrar som går på bidrag har en sämre inkomst än den som har ett arbete känns också fullt acceptabelt. Däremot känns det inte bra att 73% av barn till föräldrar födda i Somalia eller 80% av barnen till föräldrar födda i Irak eller Syrien är *relativt fattiga.

De finns bara en väg att gå för att minska klyftorna och barnfattigdomen och de är att se till att alla får arbete oavsett nationalitet. Att höja olika former av bidrag har bara en inlåsningseffekt och ger inte barnen eller familjerna någon möjlighet att leva ett självständigt liv.
Nuvarande regering har ett stort ansvar att göra något och de NU.

Passiviteten som S och MP uppvisat är skrämmande. När det finns förslag om enkla jobb som skulle kunna vara ett första steg för att ta sig ur ett bidragsberoende, skapa sig en egen ekonomi och bidra tillsamhällsbygget borde Regeringen ta chansen. En chans som är värld att testa nu när Sverige har en stark ekonomi.

*relativt fattiga, Lever i ett hushåll med inkomster under 60% av medianinkomsten.