Ska kontroll av Socialförsäkringen vara nödvändig?

Försäkringskassan betala inte bara ut sjukpenning utan beslutar och betalar ut ersättningar av olika slag för 1,3 miljarder varje dag. Så det är inte konstigt att en grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att det finns en kontrollenhet som jobbar med att motverka bidragsbrott.

Utgångspunkten i kontrollarbetet är att de allra flesta vill göra rätt för sig. Samtidigt finns en medvetenhet om att det finns de som felaktigt försöker utnyttja socialförsäkringen. De vill sensommar jobbar med att sätta stop för.

Kontrollarbetet sker proaktivt i den ordinarie handläggningen. Där kan fel upptäckas och stoppas tidigt innan utbetalning sker. Som ett komplement gör Försäkringskassan även kontrollutredningar[1]i efterhand när det uppstår en misstanke om att kunden avsiktligt undanhållit information eller lämnat felaktiga uppgifter. Målet med kontrollutredningsverksamheten är att identifiera de misstänkta bidragsbrotten.

Frågan är då om kontrollutredningarna ger något? Är det nödvändigt med dessa kontroller?

Under tidsperioden 1 januari – 30 april 2014 avslutades 6 005 kontrollutredningar och 432 polisanmälningar registrerades. Av samtliga avslutade kontrollutredningar har nästan 33 procent genererat en åtgärd[2].

Under samma period har kontrollutredarna hittat felaktiga utbetalningar i 1 465 kontrollutredningar som sammanlagt resulterade i ett återkravsbelopp på nästan 98 miljoner kronor. Dessutom ledde utredningarna till beslut om avslag, stoppad och minskad ersättning som i sin tur genererade en bedömd framtida besparing på drygt 254 miljoner kronor.

Sammanlagt har Försäkringskassans kontrollverksamhet under årets första fyra månader upptäckt och återkrävt felutbetalningar samt förhindrat framtida utbetalningar till ett sammanlagt belopp på ca 352 miljoner kronor.

Så svaret på frågorna är JA, kontrollutredningarna ger en säkrare försäkring och pengar kvar i socialförsäkringen. Pengar som skall användas av de som har behov och rätt till ersättning.

 

 

 


[1] En kontrollutredning kan startas genom en extern anmälan från allmänheten, intern impuls från förmånshandläggare eller genom en underrättelse från annan myndighet. En utredning kan också startas genom en riktad kontroll initierad av Försäkringskassan.

[2] Med åtgärd avses avregistrering, avslag, ersättning upphör, minskad ersättning, återkrav, skadestånd, impuls till annan myndighet eller kombinationer av dessa.

Kvalité i stället för billigast!

De nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessionskontrakt som antogs i januari 2014 tyder på att vi äntligen kan börja fokusera på vad vi får i stället för att vi alltid skall köpa det som kostar minst.

Mitt förslag är att alla nämnder I Umeåkommun  genast ser över kommunens upphandlingspolicy och ställer krav på ökad kvalité och mer pang för pengarna!

De är verkligen ett steg i rätt riktning så att vi kan börja ställa krav och efterfråga mer ekologiskt, lokalproducerat och miljömärkta produkter.

En giftfri vardag borde vara ett självklart val.

De är grymt skönt att det blir lättare att köpa in närproducerad, ekologisk mat och att välja välfärdsföretag med sociala värderingar och vårdkvalite.

Äntligen får Kvalité gå före billigast!  

 

Privata bilder maj2014 139

 

Guldklöver

Centerpartiet delar ut tårta och diplom till driftiga och inspirerande företagare. Idag hade jag äran att tillsamans med Maja få överlämna diplom, tårta och guldklöver till två driftiga småföretagare Ingrid & Lena som driver Shift education.

Att ge en uppmuntran till deras fantastiska arbete med att sporra människor att nå sina mål känns guld värt ! Deras coachande förhållningssätt och företagsidén inspirerar och motiverar. Det allra största mer Shift är den genuina känslan för Mångfald och deras tilltro till alla Individers drivkraft.

Så inspirerande!

juni 084 juni 085

Titta inte bort!

Tusentals svenskar födda i Rumänien lever och verkar fullt integrerade i det svenska samhället. Enligt en nyligen publicerad studie av Joakim Ruist vid Göteborgs universitet, ”The Fiscal Consequences of Unrestricted Migration from Romania and Bulgaria”, bidrar var och en av dem med i genomsnitt 30.000 kronor årligen till Sveriges statskassan.

Så vad är det för faktorer som bidragit till att dessa människor integrerats i samhället?

Och vad kan vi göra för att åstadkomma en social integration och ökad anställningsbarhet för alla som idag tigger på våra gator?

Vad kan vi göra om dom vill bo och verka i Sverige?

Vad kan vi göra om dom vill bo och verka i ett annat EU-land?

Vad kan vi göra om dom vill återvända till sitt hemland?

Ja vad gör vi för alla män och kvinnor vars val att tigga på gatorna i Umeå är det minst dåliga valet? Och i vissa fall den enda lösning dom ser för att barnen skall få mat i magen.

Ingen kan få mig att tro att det är ett lätt val att tigga.

Inget kan få mig att tro att det försvinner om vi tittar bort!

Efter en livlig samtalskväll anordnat av Centerpartiet och Studieförbundet vuxenskolan där Ola Nordebo VK:s politiska chefredaktör lotsade publiken och panelen som bestod av Claes Haglund, projektledare Crossroads Göteborg, Satu Lindgren- romsk brobyggare i Umeå, Ewa-Klingefors-​Hedlund – Umeå kommuns socialdirektör och Frederick Federley, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson är jag säker på att det finns en kraft i samhället och det är alla människor som vill hjälpa till. De är den kraften som genom gemensamma insattser kan göra det möjligt att få tillstånd en förändring. För trots att allt fler får det bättre i Umeå, Sverige, EU och Världen så finns det en fattigdom som är förödande.

På medmänsklig nivå kan vi som enskild individ engagera oss i personerna som sitter på gatan och tigger eller engagera oss i sakfrågan för att få en förändring.

På kommunal nivå kan stödet till föreningar som jobbar med integration eller för de mest utsatta ökas. Men det finns också stora vinster om socialtjänsten får till ett samarbete med föreningslivet och kyrkan.

På riksdagsnivå bör politikerna ta ansvar för att det blir ett Myndighetssamarbete för att förbättra situationen för de utsatta. Det skulle också behövas ett samarbete mellan Svensk och Rumänsk polis med syfte att förhindra människohandel och andra brott som ibland förekommer i anslutning till tiggeri

På EU nivå bör det finnas en kontroll som innebär att länder som inte använder bidragen på rätt sätt får en reprimand som är kännbar.

Efter samtalskvällen den 7 maj som Centerpartiet ordnade känner jag mig optimistisk och det beror till stor del på den humanitära viljan att hjälpa som finns bland Umeborna och modet att inte titta bort utan att ta ställning för de som behöver få sin röst hörd!

Tillsammans kan vi!