Analysera är en sak- Kavla upp ärmarna en annan

Eftervalsanalyserna är många och spaltmetrarna med egna analyser långa……… för er som vill läsa mer rekommenderar jag varmt Stinas blogg och alla länkar. Intressant läsning!

Min korta sammanfattning och egna eftervalsanalys är att ansvaret för vårt valresultat är vårt och ingen annans. Och det vi Centerpartister nu har framför oss är hårt arbete att föra ut vårt budskap och få fler att engagera sig i partiet. Det finns ingen Quick fix men tillsammans kan vi. Det är jag helt säker på efter att ha träffatCenterkvinnorna vid deras årsmöte förra veckan, vilken Girl power!  

Så låt oss kavla upp ärmarna och jobba för stad och land! Låt oss dansa hand i hand i vårt Gröna Centerparti som värnar om det mångfallsmännskliga och moderjord.

Gör dig hörd medborgare!

Under 2010 har ett 50tal medborgarförslag lämnats in till kommunen, vilket kan ses som ett blygsamt antal med tanke på att vi är ca:114 000 innevånare som kan tycka till.

Betyder det då att Umebon inte vill vara delaktig eller har informationen kring möjligheten att lämna in medborgarförslag varit dålig, kanske känns det svårt, krångligt eller inte lönt eftersom politiska beslut kan ta tid. Ja orsakerna kan vara många men jag är glad att KSAU bestämt sig för att fortsätta ta mot innevånarnas åsikter. Det som är lite problematiskt är att SD eller Henrik Agerhäll som toppade SDs kommunlista är den medborgare som ”motionerat” mest, 8 av medborgarförslagen är nämligen skrivna honom. Jag uppmanar er alla att skicka in förslag och utmana Agerhall.

Jag vet att vissa elever på grundskolan får lämna in medborgarförslag i bildningssyfte och jag ser det som ett naturligt led i att på sikt få in fler förslag. En stor eloge till lärarna som hjälper våra barn att förstå möjligheten att påverka.
Jag hoppas att medborgarförslagen blir fler och att det blir fler personer som lämnar in just sitt förslag. Snälla medborgare & Umebo gör dig hörd!
 

 

Är en sammanslagning mellan C+FP ett hinder eller en möjlighet?

Ola Nordebo och Maria Kristoffersson skriver om sin syn på sammanslagning av Centerpartiet och Folkpartiet. En inte helt ny fråga………. Förslaget är intressant men vad som är bäst för väljarna återstår att se. Jag föreslår därför att vi håller frågan levande och börjar prata utifrån ett möjlighetsperspektiv.

Min bestämda uppfattning är att Alliansen gjort ett bra arbete under de sista fyra åren men på sikt tror jag att vi medborgare vinner på att ha flera alternativ. Vi behöver en bred politik som representerar hela befolkningen och som kan se hela Sveriges potential och hur vi på bästa sätt skall kunna behålla en hög standard, fortsätta utvecklas, skapa nya arbetstillfällen och anpassa nuvarande välfärdssystem till morgondagens behov. För att det skall vara möjligt behövs mångfald! Inte en alliansregering och ett Rött alternativ
 
Men för att C+FP skall bli ett liberalt alternativ att räkna med måste partierna prata mer med varandra och bryta och byta idéer. Det är också viktigt att såväl unga som gamla liberaler lära sig att det är idéerna, inte partibeteckningarna, som är det viktiga. Alltför många diskussioner och lovande samarbeten har runnit ut i sanden på grund av att personer hyst misstankar mot "det andra partiet". Låt oss göra på ett annat sätt!
 
Tanken på ett mittenparti är onekligen lockande för många liberaler. C+FP skulle kunna bli ett brett liberalt parti med en stark organisation både ute på landsbygden och i storstäderna. Tanken på ett stort liberalt parti som nyttig motvikt till de nu så dominanta Moderaterna är mer än lockande. 
 
Kanske är det just ett mittenalternativ med Centerpartiet och Folkpartiet som är framtiden