Kommunfullmäktige, halvårsbokslut och nytt beslut om försäljning

Idag har det verkligen varit ett intensivt dag i kommunfullmäktige.
Dagen började med diskussioner kring kommunens ansvar att bygga ett härbärge eller inte. Som SO Edvinsson(C) så väl beskriver det, att hellre välja humanism och att det är bra att stadsdirektören nu ser över en akutlösning för ett härbärge,ja det är det enda rätta när kylan nu nyper oss i skinnet.

Så kom då frågan, vad har hänt barnen på förskolan Visionen. Det som redovisades var tillfredställande utifrån att alla barn erbjudits en förskoleplats. Det som oroar är att beslutande säger att hänsyn tagit till barnens trygghet, den oro föräldrarna känns under den här processen gör nämligen inte att barnen kännande sig trygga.

Det som också oroar är att allt agerande kring lokalfrågan och hanteringen av Visionen som hyresgäster. Kommunens agerande som gjort att visionen varit tvungen att säga upp avtalet i stället för att få utöka med två avdelningar som de önskat, har inneburit att vi tappat en duktig, eftertraktad och professionell aktör inom barnomsorgen. Hanteringen har dessutom inneburit en kostnad på 1,6miljoner för kommunen till Visionen, pengar som så väl hade behövts i verksamheterna tex. för att nå målet med 15barn per barngrupp.

Utöver det oroar Kommunens bemötandet av kvinnliga företagare. Vi har ett stort behov av förskoleplatser och behovet är så stort att det är svårt att klara utan privata aktörer och de både för lokalfrågan som för den pedagogiska verksamheten. Vi behöver värna företagsamheten inte motarbeta.

Sedan lyftes Centerpartiets motion som syftar till tillväxt i hela Umeå kommun. Där vi föreslår att Kommunfullmäktige besluta följande:
-att Umeå kommun presenterar en 10-års plan kopplad till tidsperioden
för gällande strategiska plan över olika förutsättningar för
bostadsbyggande i hela kommunen
-att Umeå kommuns tillgångar av mark för verksamhets- och
bostadsändamål förstärks i hela kommunen.
-att Umeå kommun via sina ägardirektiv uppdrar till AB Bostaden att
presentera förslag till 10-års plan på att en proportionell andel av
bolagets investeringar i nya bostäder anpassas till
befolkningsutvecklingen i orter utanför femkilometersstaden
De första två att satserna ansågs besvarade och den tredje avslogs. Besvarandet får ses som en delseger.

Därefter kom min motion om en stadsodling norm, och närmre ett bifall kan en inte nå i ett besvarande. Blir så glad att vi får bättre möjligheter till statsodling, tror jag firar med några hemodlade potatisar till middagen.

Så kom delårsrapporten som visar att kommunens budget innebär ett tufft läge i nämnderna,de är framför allt de människonära verksamheterna som är drabbade. Det har gått bra i bolagen och försäljningen av mark har också gett klirr i kassan, de är tur för det gör att resultatet ser bra ut.

Sist vill jag berätta hur det gick i frågan om utförsäljningen av bostäder i Bostadens bestånd. Mikael Ölund(VD Bostaden), Mikael Berglund(S) och Mattias Larsson(C) gav tillsammans en fullödig beskrivning av Umeå kommuns kommande behov och varför en försäljningen gynnar både Umeå kommun och Umeåbon som skattebetalare.

Grattis alla Umebor nu finns möjlighet att det byggs nya hyresrätter och att befintliga bostäder hos Bostaden kan renoveras. Ytterligare en positiv effekt är att få in ytterligare aktörer på bostadsmarknaden i Umeå som så väl behövs för att få ytterligare bostäder byggda i vår kommun.

I det stora hela kan dagen i Kommunfullmäktige anses som bra, mycket bra!

#varensyster

Idag den 25 oktober anordnar Centerkvinnorna en nationell kampanjdag som vi kallar #varensyster.

Vi gör det för att uppmärksamma, se, lyssna och prata om det våld som kvinnor utsätts för, varje dag. Våldet får inte osynliggöras.

Vill du också vara med och arbeta för ett samhälle fritt från våld? Då kan du bli medlem i Centerkvinnorna eller hjälpa oss sprida budskapet, #varensyster

Det handlar om att våga se, vågar du se?

IMG_1790

#nomore #metoo #nolltolerans

Av , , 3 kommentarer 3

#metoo kampanjen fortsätter och med den kommer med rörelser som #nomore vilket är otroligt positivt och välbehövligt. Jag ser fram mot att fler ansluter sig till no more kampanjen, de är att ta ansvar.

Samtidigt kommer kritiska frågor om en flört inte längre är okej, är man är ett svin när man bara försöker ragga? Att frågan ens ställs visar tydligt på den machokultur som varit normen för så många. De känns som ett försök att flytta fokus från problemet kring de sexuella trakasserierna till att förminska problemen och skuldbelägga kvinnor genom att ställa frågan.

Den som lätt lägger en hand på en arm och säger hej snygging ska vi dansa och drar sig tillbaka efter ett, hej men nej tack jag sitter hellre här med mina vänner, han ofredar ingen. Med den man som förföljer en kvinna på dansgolvet och dessutom tar sig friheten att taffsa på henne han ofredar. Så himla svårt är det ändå inte!

En flört är en flört och har du problem med att veta vart gränsen mellan en flört och ett ofredande går vill jag uppmana dig att fråga dina tjejkompisar, dom kan ge dig goda råd.

Me too handlar inte om nivåer på ofredande det handlar om att sexuellt trakasserier är ett gammalt problem som förekommer hela tiden. Det handlar också om att vi är många som är så innerligt trött på det här beteendet och att vi vill bemötas med respekt. Helt enkelt en nolltolerans mot sexuella trakasserier, helt enkelt #nomore

#metoo

Av , , 2 kommentarer 6

Jag tänker på alla skolår när vi tjejer trodde det var okej att de tafsades i korridoren, i klassrummet,på gympan och förfasas över minnet av mannen som blottade sig för oss. Alla dessa gånger en mans beteende inte varit annat än sexuella trakasserier. Gråter över minnet av en ungdomskärlek som inte tog ett nej samtidigt som jag vill kräkas när jag tänker på den äldre släktingen som kröp in under mitt täcket direkt efter att han lämnat sin fru och nyfödda dotter på förlossningen…….bara en av alla dessa gånger

Nu rullar berättelseberättelse upp mitt framför ögonen på oss alla. Kvinnors berättelse om det historiska och pågående våldet mot oss kvinnor. Ett våld som skett och sker dagligen lokalt, regionalt och nationellt. Ett maktmedel och en styggelse som på något knasigt sätt ramlat inom ramen för det normala.

Nej det är inte normalt och det måste få ett slut!

Tänk att den skuld och skamkänsla som tidigare tystat så många över hela världen på en enda dag förändrats till ett unisont flöde av berättelser, genom ett enkelt #me too

Samtidigt som jag förfasas av antalet berättelser ser jag en möjlighet till förändring

Äntligen pratar vi öppet om sexuella trakasserier

Äntligen har tystnaden krupit in i skamvrån och gett plats för ett högljutt krav på förändring av hur en man uppför sig

Äntligen har vi kvinnor visat att vi efterfrågan män som vägra vara macho

Äntligen har pojkar möjlighet att slippa obehaget att tryckas in i matchoförväntningar de inte vill uppfylla

Äntligen ser media problemet med sexuella trakasserier och låter det ta sändningstid

Äntligen har Umeås och kvinnohistoriskt en unik chans att skapa en samtidautställning genom att låta #metoo och alla kvinnors berättelser ta plats

Sist men inte minst, ett varmt och innerligt tack till alla er män som finns i min verklighet och som vägrat vara grabbigtmacho, ni får mig att känna hopp för de manliga släktet.

IMG_1783

Ikväll lyfter ett plan till Kabul….

Regeringens flyktingpolitik är förfärlig och för mig är det helt obegripligt att statsminister Stefan Löfven med sin historia rakryggad kan stå och peka med hela handen på dessa ungdomars och säga, i kväll lyfter ditt plan till Kabul och du är inte längre välkommen i Sverige.

Allvarligt, vi måste kunna bättre!

Under de senaste veckorna har jag flera gånger fått frågor om hur Centerpartiet ställer sig till flyktingsituationen och framförallt till de ungdomar som under året fyller 18-år utan att ha fått besked om asyl. Så för att tydliggöra Centerpartiets ståndpunkt väljer jag att citerar Annies Lööf och Johanna Jönssons som flera månader drivit på för att hitta åtgärder som löser problemet.

Utvärdera åldersbedömningarna som nu varit igång under en period för att säkerställa att rätt metod används

Gör en snabbt utvärdering av Migrationsverkets bedömningar av säkerhetsläget för att se om de kan förbättras

Centerpartiet värnar rätten att söka skydd.För att den rätten fortsatt ska värnas behöver asylbedömningen även fortsättningsvis vara fristående från politikens ofta godtyckliga bedömningar. I annat fall kan tvära kast i opinionen leda till att enskilda hamnar än mer i kläm. Vi anser också fortsatt att det är Migrationsverket och domstolarna som ska bedöma skyddsskäl.

Vår bedömning av säkerhetsläget är ändå att Migrationsverket bör pausa utvisningarna till Afghanistan medan man snabbt tar fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt bör regeringen tillsätta en utredning för att se om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar behöver förbättras.

En särskild regel bör införas om att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in också ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas. Långa handläggningstider ska inte vara det som avgör en ung människas framtid. Med den här förändringen skulle många av de som kom under 2015 få en möjlighet att stanna.

Särskilt/synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras i utlänningslagen. Centerpartiet röstade nej när en majoritet i riksdagen, via den tillfälliga lagen för ett år sedan strök den här delen. Men för att det verkligen ska göra skillnad i just det här läget skulle även fler behöva omfattas av det mer generösa begreppet särskilt ömmande omständigheter.

Den som kan försörja sig själv ska få stanna. Idag måste man dels ha jobbat minst fyra månader, dels ha godkända id-handlingar vilket många afghaner saknar. Centerpartiet vill att de här kraven snabbt tas bort. Det ska räcka att man har ett jobb och att man har gjort sin identitet sannolik. Vi vill även se utökade möjligheter till stipendier för studier och liknande.

Den som inte har rätt att befinna sig i Sverige ska lämna landet. Samtidigt befinner vi oss i en exceptionell situation. Vi politiker har ett stort ansvar att försöka hitta de bästa lösningarna. Centerpartiet har under en längre tid kommit med olika förslag som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet, men det krävs en majoritet i riksdagen för att de ska bli verklighet. Det som nu krävs är att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen agerar.

Centerpartiet vill inte se fler skötsamma unga människor slitas upp från sin tillvaro och kastas ut i otrygghet, på det sätt som nu sker.

Vi vill hitta lösningar!