Det säger du Kajsa

Kajsa Wikström som är företagare och kommunkandidat för Centerpartiet i Norsjö. Vi har träffats ett par gånger och pratat tillväxt för Sverige och hur viktigt det är att jobben finns både i stan och på Landet. Jag önskar att fler kunde ta del av hennes kloka resonemang om hur privat verksamhet kan generera jobb på ett sätt som kommuner inte kan. 
Kolla in den här länken får ni också dela Kajsa tankar

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/rut-okar-valfarden_596241.html

För mig är det märkligt att Vänsterpartiet är mot småföretag men det förklarar också deras slogan, inte till salu, för vad ska man sälja när man inte har något  innehåll

 

 

 

Integrationsnätverk, var mitt svar

Efter en intressant kväll på Café station i Umeå där Vän i Umeå bjudit in till debatt om integration känner jag att det är viktigt att fler får ta del av det som Blev sagt.

Ni som inte var där får nu möjlighet att ta del av kvällen och mina tankar kring integration.

På en strukturell nivå kan och skall politiken bidra till att underlätta integrationen i samhället och därför föreslår Centerpartiet en rad av åtgärder, nedan finns tre av dessa förslag.

Jobblinjen så det blir möjligt att arbeta från första dag istället för att måsta vänta i månader

Jobbfixarpeng för att göra att fler kan förmedla jobb, Arbetsförmedlingen gör ett jättebra arbete men genom att kompletteras med andra som förmedlar arbeten får vi nya sätt att hitta arbeten

Förortslyft för större närvaro av myndigheter och polis. En närhet innebär att du är närmare den trygghet det innebär att ha socialtjänsten nära och att den som arbetar där har stor förståelse och kännedom om området

På kommunal nivå finns det åtgärder att ta till, allt från att öka bidraget till föreningslivet och ge mer till de föreningar som jobbar mångkulturellt till att verkligen öka antalet utlandsfödda bland de kommunanställda till att det blir en representation av utlandsfödda i politiken.  Vi vet att jobb skapar mänskliga möten och att mänskliga möten skapar integration, därför blir det extra viktigt att kommunpolitikerna har ett företags vänligt förhållningssätt. Fyra av fem nya jobb skapas trots allt i småföretagen.

Men om någon tror att politiker eller tjänstemän på kommunen ska kunna lösa integrationen själv så är det fel och hopplöst naivt.

Det bästa sättet att integreras är att lära känna människor, kultur och natur. Vän i Umeå är ett bra exempel på hur viktigt det är med privata initiativ, föreningsliv och samverkan  för att vi ska lyckas med integrationen.

Till slut fick vi bara välja en enda sak att jobba med för att lyckas och mitt val föll på integrationsnätverk, ett prövat koncept som fungerar och det borde finnas i alla kommuner.

Vill du berätta hur du ser på integration eller vill du veta mer om Centerpartiet hoppas jag vi ses på Mariehemsdagen söndag den 31augusti

 

prat

 

Nej, de privata ska bort!

Efter kvällens debatt om äldreomsorgen i Umeå står det helt klart att Vänsterpartiet anser att det är bättre att tjänstemän och politiker beslutar vart och vilken vård du som äldre ska få, när du skall lägga dig och när du ska kliva upp för du kan ju inte ta dom besluten själv.
Men hallå vart tog sunt förnuft och viljan att möta de äldre med värdighet vägen?
Var är egentligen värdigt? För mig är en mycket viktig del att få fatta egna beslut och att få göra sina egna val. Socialdemokraterna har nu – i armkrok med vänsterpartiet – bestämt att i Umeå kommun ska äldre enbart ska få välja mellan kommunala boenden. Det är allt annat än värdigt!
 
  • Vänsterpartiet har alltid haft en stalinistisk hållning till privata företag. Det spelar inte nån roll att utvärderingar visar att kvaliteten är minst lika hög, ofta högre jämfört med kommunala äldreboenden. Nej, de privata ska bort!
  • Det spelar ingen roll om äldre själva, deras anhöriga eller personalen har en annan uppfattning. Nej, de privata ska bort!
  • Det spelar ingen roll att Sverige de senaste åren fått en massa nya företag, ofta med kvinnor som ledare, som ger ännu fler kvinnor nya möjligheter på arbetsmarknaden. Nej, de privata ska bort!
  • Det spelar ingen roll att Umeå kommuns egen utredning säjer att de privat drivna omsorgsföretagen inneburit att den kommunala hemtjänsten blivit effektivare. Nej, de privata ska bort!
 
I vänsterpartiets värld är privata omsorgsföretag en slags ogräs som ska ryckas upp med rötterna. Det spelar ingen roll att de privata håller en lika hög eller högre kvalité på sin verksamhet som de kommunala. Ideologin går före förnuftet. Stämmer inte kartan med terrängen är det (vänster)kartan som gäller!
 
Det är förbluffande att socialdemokraterna i Umeå låter vänsterpartiet härja fritt och praktisera detta förakt mot individens rätt att välja det bäst möjliga.  
 

Både förslösade pengar och förlorade liv

Individ och familjeomsorgen i Umeå kostar. Under de första sju månaderna 2014 landar notan för placeringar och missbruksvård 48,8 miljoner kr. Frågan är om vi uppnår det vi hoppas uppnå för dessa pengar?
Som ledamot i Socialnämnden oroas jag av de ökande kostnaderna. Men framförallt berörs jag av den förtvivlan som klienten och anhöriga uttrycker: Unga med psykisk ohälsa eller med drogproblematik måste få hjälp tidigt – innan man fastnat i ett beroende och destruktivt beteende.
Jag är övertygad om att den personal som handlägger gör ett bra jobb. Men jag är inte lika övertygad om att dagens behandlingsmetoder är tillräckligt bra och om utvärderingarna svarar på rätt saker? Ofta skickas ungdomar till dyra behandlingshem eller familjehem.  Men om det varit en bra lösning borde fler ha klarat sig bättre! Det är dax ifrågasätta det kloka i att vi spenderar stora summor på placeringar, samtidigt som vi satsar småsummor på tidiga förebyggande insatser.  
Utmaningen är att erbjuda familjer och barn på hemmaplan alternativ som lockar mer än det destruktiva beteende som missbruket för med sig. Socialtjänsten måste utveckla modeller så att barn och ungdomar får det stöd som behövs för att hantera vardagen. Insatserna måste in tidigt och i än högre grad i samarbete med barn- och skolhälsovård.
Landstingets nya satsning på att via Barnhälsovården identifiera tecken till psykisk ohälsa hos 3-åringar och ge föräldrar ett tidigt stöd när så behövs, är ett lovande initiativ.
Förstärkta samarbeten med Föräldraföreningen mot narkotika och andra föreningar är andra nödvändiga åtgärder för att förändra och förbättra situationen. Ungdomstorget är ett gott exempel där man lyssnat på behovet och sedan hittat en smart modell för samverkan.
Tillsammans borde vi kunna åstadkomma mer!

Skydda omsorgstagarna pengar!

Skydda omsorgstagarna pengar!

Med rasande fart är Sverige på väg mot det kontantlösa samhället. Bankerna driver på. Man vill slippa de tidsödande mynten och sedlarna och låter konsumenterna göra jobbet. För de allra flesta funkar det bra. Betal-/kreditkort är en smidig del av vår vardag. Men för kommunernas omsorgspersonal är kontantlösheten på väg att ställa till rejäla bekymmer, ja till och med allvarliga arbetsmiljöproblem! 
Under många år har personalen enkelt kunnat handla åt omsorgstagaren via medskickade kontanter. Till skillnad mot betal-/kreditkort har kontanter har ingen koppling till individen. I takt med att kontantlösheten breder ut sig, tvingas allt fler som arbetar i omsorgen att medverka till att bryta mot bankernas uttryckliga instruktion om att koden är personlig och inte får uppges för någon annan person. Skulle kontot tömmas med hjälp av koden tar banken inget ansvar. Banken anser att uttaget är korrekt om den personliga koden använts. Då ses det som ointressant vem det verkligen var som tog pengarna. Enbart det faktum att den personliga koden överlåtits, räcker för banken att frånsäga sig ansvaret. Omsorgstagaren får ta smällen.
Det är dax mota Olle i grind. För omsorgspersonalen innebär allt mer av korthantering via ombud ett potentiellt arbetsmiljöproblem. Det behövs ett regelverk för hur betal/kreditkort skall hanteras för kommunens omsorgstagare för att eliminera risken att problem uppstår för såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagaren. Kommunerna bör ta fram en modell som håller omsorgstagaren skadeslös vid eventuellt missbruk när nu allt mer går över från kontanter till det kontantlösa samhället.
Att majoriteten med S och V som idag bär ansvaret för så väl omsorgstagare som personal inte väckt frågan innebär inte att vi från Centerpartiets tänker prioritera bort frågan. Vi väljer istället att vår ordförande Mattias Larsson lämnar en motion till Kommunstyrelsen så att vi snabbt får bukt med problemet. Det skapar trygghet för omsorgstagare och personal.  
//Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander
Centerpartiet

Centerpartiet klar etta när småföretagare fått rangordna

c

Konsultmäklarföretaget Assistera som står bakom enkäten har bett företag med en till tio anställda i sitt nätverk att rangordna partier efter tre frågor som partierna själva lyfter fram som sina viktigaste företagarfrågor.

Frågan på enkäten var, Hur skulle du rangordna följande förslag utifrån vad du anser vara bäst för entreprenörer och småföretagare i Sverige? Varje parti fick välja ut sina tre viktigaste frågor till enkäten.

Centerpartiet prioriterade följande tre frågor:

  1. Sänkta kostnader för att anställa:      lägre och enklare skatter, i synnerhet för små och växande företag.
  2. Rättvisare och rakare regler för      anställning.
  3. Skattemässigt gynna småskaligt ägande      framför storskaligt, indirekt eller institutionellt ägande.

Näst efter Centerpartiet kom Moderaterna och Kristdemokraterna i rankingen. Sist hamnade Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Här kan du läsa SvD:s artikel om undersökningen

Här kan du läsa resultatet i sin helhet

Martin Ådahl, C säger ”Det är glädjande att vi uppfattas som nummer ett för små företag – men inte förvånande. De är ju vi som tydligt säger som det är, att ska vi få fler jobb måste de små företagen kunna anställa. Vi har gjort det billigare att anställa, vi har minskat krånglet och vi jobbar vidare för exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter och lägre sjuklönekostnader”.

 

Utifrån den här undersökningen funderar jag på hur småföretagarna i Umeåregionen upplever företagsklimatet. Min bedömning är att Vänsterpartiets tagit Socialdemokraterna i Umeå kommun som gisslan den sista mandatperioden och därmed har också företagsvänlig minskat. Det känns otroligt dåligt för Umeås utveckling, då 3 av 4 nya arbetstillfällen skapas i små företag.

Vänsterpartiet är förvisso tydlig, inget privat ägande, what so ever!

Men vad säger ni Socialdemokrater?

Det är dags att ni berätta det för väljarna.

Kommer ni att fortsätta gå i vänsterpartiets koppel och motarbeta privata alternativ så som ni gjorde när Skräddarens äldreboende övertogs av kommunen?

 

Helt enkelt finns det en framtid för småföretagarna och en tillväxt i Umeå?

Närodlat på tallriken

Nu är det högsäsong för svenskproducerade livsmedel och lokala råvaror och vi har alla en möjlighet att njuta av nyttiga och prisvärda produkter.

Appen Gårdsbutiker , Kartboken som visar din närmaste gårdsbutik eller ett besök på Bondens marknad är veckans shoppingtips. Dofter och smaker på lokalt mathantverk och tänk så roligt att träffa bonden bakom produkterna.

Att välja närodlat på tallriken är att ta hänsyn till människa och miljö

 

Privata bilder maj2014 139

Närodlat är att välja hållbart

Maten vi äter är det drivmedel som gör att vi människor orkar. Med fel bränsle i tanken skär motorn, det gäller också oss människor. Därför är det viktigt att vi från politiskt håll tar beslut om vilken mat som ska serveras på skolan, äldreboendet eller i andra kommunala verksamheter.

För Centerpartiet och mig är det en självklarhet att vi skall ha samma krav på köttet vi köper, oavsett om det är lokal producerat eller inte. Det är också en självklarhet att vi i största möjliga mån skall köpa lokalproducerade produkter och att matsedlarna skall planeras efter årstid. Det är också självklart att välja ekologiska produkter i största möjliga omfattning.

Enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, ökade antalet gårdsbutiker med 25 procent från 2007 till 2011 och därefter har efterfrågan och tillgången på närodlat ökat ytterligare. För mig som mat och hälsointresserad Centerpartist med kärlek till småföretagarna är det verkligen glädjande.

Det ökade intresset för närodlat bidrar till flera positiva effekter. Den närodlade maten som serveras är god och näringsrik, Du som kund har direkt kontakt med den som producerar och då kan dina önskemål och krav på produkten leda till en produktutveckling. Odling av vår åkermark håller landskapen öppna och gröna istället för ingen växt av sly. De små företagen bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, 3 av 4 nya arbeten skapas i småföretagen.

Det ökade intresset för närodlat bidrar också till att fler och fler lantbruk satsar på egen förädling av det som producerats på gården, det innebär att transporterna minskar. Vi får också se mindre slakterier och mejerier slå upp portarna igen, så efterlängtat.

Att välja närodlat på tallriken är att ta hänsyn till människa och miljö.

 

image

28 dagar och här är jag

Det är 28dagar kvar och min egen folder som kort ska presentera mig och mina politiska mål har kommit från tryckeriet.

För er som läser min Blogg tänkte jag ge en kort presentation av mig själv, Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander, andra namn på Centerpartiets lista till kommunvalet och riksdagskandidat.

Jag bränner inga tusenlappar som Gudrun Schyman,jag lovar inte att du som skattebetalare ska betala grannens friår så som Miljöpartiet och jag gör inte som Vänsterpartiet och lovar kortare arbetsdagar som vi inte vet hur de skall vara möjligt att finansiera och jag gör inte en Hans Lindberg(S)och tejpar över värdefulla och skattefinansierade konstinstallationer.

Jag tänker istället ta ansvar för att en närodladpolitik är det som ska bygga framtiden. En framtid som med Centerpolitik blir #TryggareEnklareMänskligare

Vad är det då jag lovar dig?

Jo jag lovar att jobba för att modernisera Socialförsäkringen. Försäkringen bör genast ses över, här vill jag gå i täten för en socialförsäkring som hjälper, inte som idag eller för den delen inte heller som för tio år sedan, att den utgör ett hinder.

Jag lovar att jobba för ett jämställdare samhälle, jag vill verkligen att var och en skall ha sin fria rätt att leva sitt liv fullt ut, utan att känna sig begränsad av kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Det är aldrig okej när andra människor tar sig rätten att ta makten över dig.

Jag lovar att ta ansvar för att skapa fler jobb genom att besluta om en minskad byråkrati som göra det både lättar och billigare att anställa. Det är trots allt de små företagen som står för tre av fyra nya arbetstillfällen.

Jag lovar att utveckla skolan genom att införa Kreativitet och entreprenörskap på schemat från förskoleklass genom hela grundskolan.

Jag lovar att giftfri vardag skall vara en självklarhet. Det gäller allt från maten på tallriken till byggnader vi vistas i till vattnet vi dricker och luften vi andas.

Tillsammans bygger vi en tryggare, grönare skönare framtid.
Välkommen in i Centerpartiets valstuga som öppnar 12.00 i morgon 🙂

image