Allhelgona

Allhelgonahelgen är en tid att minnas alla er som inte längre är i livet men som för alltid lever kvar i mitt hjärta. Det är också en tid att glädjas och känna tacksamhet för alla er som lever och att reflektera över livet och vilket liv en vill leva.

Att födas och dö är livets gång. Samtidigt är villkoren för livet självt något som lätt kan glömmas bort i våra privilegierade liv.

Vad är då viktigast för ett gott liv på jorden? Jo hur vi förhåller oss till naturen och hur vi bemöter varandra som medmänniskor och världsmedborgare.

Med pandemin i färskt minne, krig i vårt närområde och den allvarliga miljöpåverkan vi ser borde mana till eftertanke. Eftertanke om vad som är viktigt för ett gott liv.

Prylar eller materiel status kan aldrig bli viktigare än att förvalta livets gåva. Gåvan att älska och göra det bästa av livet för sig själv och sina medmänniskor.

Det viktigaste av allt är relationerna till sin familj, vänner, omvärlden och naturen.

Att möta sina medmänniskor med kärlek och handla med goda avsikter.

Vad är viktigt för dig?