Jämställda pensioner behövs nu!

Kvinnornas löner är generellt lägre än mäns inkomst även i samma yrke och med en lägre lön blir det en betydligt sämre pension än jämnåriga män och det genererar i snitt en livsinkomst som är 3,6 miljon lägre för en kvinna.

 

Vid Centerpartiets stämma i helgen (23–26 september) driver Centerkvinnorna flera förslag där dom kräver jämställda pensioner nu, för vi ser det som det självklart med politiska beslut som gör att vi uppnår jämställda livsinkomster och jämställda pensioner.

Trots att vi svenskar ofta säger oss vara jämställda är det fortfarande kvinnor tar mer ansvar för det obetalda hushållsarbetet och omsorgen kring barn genom en längre föräldraledighet och mer VAB. Om familjepusslet blir svårt att få ihop är det också oftare kvinnan går ner i tid och arbetar deltid för att få familjen AB att fungera. När en kvinnas livsinkomst i snitt är 3,6 miljoner lägre än en mans då har vi ett generalfel.

En försämrad lön och en lägre pension inskränker många kvinnors liv och frihet.

Ett jämställt arbetsliv är en viktig del för jämställda pensioner, men de pensionärer som idag lever i fattigdom behöver hjälp omgående. För dom pensionärerna krävs höjd pension som stärker deras ekonomi – nu. Därför föreslår vi att inkomstskatten slopas för personer med garantipension.

Det krävs olika arbetsmarknadspolitiska och familjepolitiska åtgärder för en jämställd ekonomi genom hela livet. Centerkvinnorna har lagt flera förslag för att främja ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, möjliggöra en överföring av pensionsrätt under föräldraledigheten och ge tjänstepension till alla anställda.

Som Centerkvinna anser jag att de stora skillnader i pension är ett stort misslyckande för jämställdheten och vi måste agera nu för att undvika en ny generation med fattiga kvinnliga garantipensionärer.

 

En utfrågning som heter duga

Så kom dagen när en intresserad väljare ringde mig

Inledningsvis vill jag tacka den eller dom som förnominerat mig till så väl region- som riksdagsvalet och säga att ert förtroende värmer. Allt började med ett e-postmeddelande som berättade om en förnominering och med en frågeställning där frågan var, står du till förfogande som kandidat i Riksdags och Regionvalet.

Efter att funderat, vägt för och mot, haft en dialog med familjen men också några av mina partikollegor landade beslutet i ett starkt ja absolut vill jag representera Umeå, Västerbotten och Centerpartiet. Självklart vill jag kandidera då det skulle kunna innebära en större möjlighet att påverka dom framtida politiska besluten och framför allt innebär det en möjlighet att stå upp för demokrati och jämställdhet.

Sen kom dagen när en medlem i Centerpartiet ringde mig och ställde en rad frågor inför att hen skulle medlemsrösta, det var minsann en utfrågning som heter duga. I samband med telefonsamtalet tänkte jag, om jag lägger frågor och svar på min Blogg.

 

Kan du berätta lite om dig själv?

Det är alltid svårt att veta exakt vad som intresserar just dig så här kommer en kort sammanfattning. Skulle säga att jag i första hand är mamma, vän och föreningsmänniska som nyss fyllt 56 som gillar livet trots en del riktigt tuffa upplevelser. Till vardags arbetar jag som biträdande rektor i kombination med ett politiskt uppdrag. Under den här mandatperioden har jag förmånen att vara viceordförande i Tekniska nämnden i Umeå kommun, ledamot i personalnämnden och ledamot i Umeå kommunfullmäktige.

Min ambition är att få vara din röst och bidra med en kraft som skapar en bättre framtid genom goda miljöval, ansvarsfull utveckling och med människan i fokus vid beslutsfattandet.


Vad vill du arbeta med och vilka frågor är viktigast just nu

Utan rangordning skulle jag säga jämställdhets-, trygghets-, utbildnings- och miljöfrågorna är dom områden jag vill fokusera på. Inom varje nämnt område finns flera frågeställningar och problem och förutsättning för att driva på för en förändring med tydlig centerpolitik är att vi finnas representerad i dom politiska besluten som rör människa och miljö. Viktigast politiska frågorna just nu är demokrati, miljö och likvärdighet över hela landet.

Då vi ser att demokrati är inget vi kan ta för givet utan något vi behöver stå upp för är det otroligt viktigt att stå stabilt i värderingsfrågorna. Människor har rätt att bli behandlad på ett likvärdigt sätt utan risk att dömas eller diskrimineras utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning och trosuppfattning. Jag vill att alla har samma frihet eller möjligheter att påverka sitt eget liv och sin egen framtid.

Jag vill att Sverige som land ska utvecklas sin fulla potential och då behövs modiga beslut med fokusera på människorna och klimatet med en grundtrygghet genom ett humant och säkert trygghetssystem. Sverige som land behöver också öka självförsörjningsgrad av svenska råvaror. Utbildning och innovation måste också få plats liksom ett rikt natur- och kulturliv. Vi måste visa att vi vågar stå upp för demokrati, valfrihet och allas lika värde.

 

Vad ser du för lösningar på dom frågor du vill jobba med

Det görs bäst genom att vi bekämpa patriarkala strukturer, utvecklar trygghetssystemet så det är lätt att göra rätt och förebygga missbruk och skapa förutsättningar för livslång bildning och utbildning. Sist men inte minst behöver vi uppnå Klimatneutralitet genom innovation.

 

Du är ordförande för Umeå Centerkvinnor så vad driver ni för frågor

Vi vill vara en aktiv kraft för jämställdhet och en kraft för att alla människor ska få möjlighet att vara den en är. I patriarkala strukturer kan det vara svårt att upptäcka problem för den som ingår i den grupp som har förmåner av strukturen därför behövs liberala feminister i politiken. Vi Centerkvinnor har tilltron till varje människas inneboendekraft och en önskan om att den kraften ska få nyttjas fullt ut och vår vision är ett jämställt samhälle med könsneutrala maktförhållanden.

 

Vad tror du gör människor intresserad av politik

Min upplevelse är att människor i allmänhet och de oavsett åldrar har ett stort intresse för politiska frågor och egentligen är nog steget från att vara politiskt engagerad till att vara medlem i ett parti inte så stort det kanske bara handlar om att någon vågar fråga, vill du bli medlem.

 

Varför ska jag lägga min röst på dig

Du behöver själv välja vem som ska företräda dig i politiken så den fråga är omöjlig för mig att besvara. Däremot kan jag lova dig att jag alltid ska försöka göra mitt bästa.

Sist men inte minst, ett stort TACK till dig som ställde frågorna och samtidigt gav mig möjlighet att lägga ut dina frågor på min blogg <3  

 

Aktivt mentorskap

I sommar har jag som så många andra somrar lyssnat på sommarpratarna och många av årets sommarpratare har satt bestående spår. Ingemar Skoog överläkare och professor i psykiatri pratar om ålderism och den pågående åldersdiskrimineringen. Mina tankar blir helt uppfyllda av olika situationer där just ålderismen sätter käppar i hjulet. Ett av alla dom tillfällen när majoriteten i kommunfullmäktige inte förstod att ta vara på en idé för att det var dom allra äldsta lärarnas kunskap och yrkeserfarenhet som efterfrågades var 2018 när motion om mentorskap för nyanställda lärare skulle avgöras. Det vart tyvärr ett kraftig NEJ.

Det fanns tyvärr inget stöd för att ta tillvara erfarenhet och klokskap hos seniora medarbetare 2018.

Nu har det gått tre år och jag tänker, nu är det dags för ett nytt försök att få fullmäktige i Umeå kommun att förstå vinsten av att låta seniora medarbetare handleda nyanställda under deras första anställningsår. Att inte ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som våra seniora medarbetare har och sammanföra det med ny kraft och kunskap som nyanställda kommer in med är ett misstag. Ett mentorskap skulle göra Umeå kommun till en attraktiv arbetsplats och signalera att vi är en arbetsgivare som sätter värde på så väl nyutexaminerade och nyanställda som seniora och erfarna medarbetare.

Tillsammans med min partikamrat Sara som också sitter i Personalnämnden har vi funderat ytterligare ett varv på hur vi skulle kunna ta tillvara seniora medarbetares kompetens samtidigt som vi skapar de allra bästa förutsättningar för nyanställda och lämnat in en ny motion för att det ska bli verklighet med ett mentorskap i Umeå kommun. Vi ser framför oss en modell där Umeå kommuns tillsvidareanställda som så önskar kan vara mentor från 63års ålder och är fortsatt anställd på 100% med en arbetstid på 80% och får 90% av sin heltidslön. Vi ser också att mentorskapet kan variera från 1månad och som längs vara ett år. Utformningen behöver vara flexibel beroenden på uppdragets karaktär men också beroende på den nyanställdes tidigare erfarenhet och önskemål. Det viktigaste är att vi skapar de allra bästa förutsättningar för att både möta och lämna arbetslivet som anställd i Umeå kommun.

 

Så nu har vi lämnat in en ny motion där vi föreslår

– att Utreda möjligheten att införa en mentorskapsmodell i Umeå kommun för seniora medarbetare från 63 års ålder fram till högsta möjliga anställningsålder.

– att Utreda om 80-90-100 modellen vore ett alternativ för mentorskap i Umeå kommun.

– att Ge förslag på utformningen för senioranställning för den som tar på sig ett aktivt mentorskap under ett år.

Ni kan följa hur det går på Centerpartiets hemsida

 

Bilden ovan visar vår nestor Erik Bergner när han lotsar in Robert Axebro i uppdraget som folkvald politiker. Foto: Anna-Karin Sjölander 

Snyggare blir tryggare

Konstaterar att vi verkligen har ett växande Umeå
Men den tillväxt jag syftar på är absolut inte den tillväxt någon förordar eller vill se. För dom mer än generösa mängderna sly som är på väg att ta över längst våra färdvägar på allt fler ställen här i Umeå kommun är verkligen inget att vara stolt över. Däremot ger slyn all anledning att oroa sig.
Igenvuxna lekparker men så högt gräs att sandlådor och lekställningar knappt syns uppmuntrar inte till utelek och ger inget barn lust att besöka lekparken.
Gång- och cykelvägar som är så igenvuxen att det uppstår stora olycksrisker men också en otrygghet nu när dom ljusa sommarnätterna övergått till kvällar i mörker.
Helt övervuxna trottoarer som ökar risken för att så väl små som stora människor måste gå ut i vägbanan för att ta sig fram som skapar en osäker trafiksituation för såväl gående som för bilister och en ökad olycksrisk med dödlig utgång.

Det är verkligen dags att röja sly så att Umeå blir snyggare och tryggare