Sjukdom kan förebyggas!

Av , , 4 kommentarer 20

Sjuktalen är långt ifrån lika höga som de var i början av 2000-talet men det är oroväckande att antalet sjukskrivna ökar – för tredje året i rad.

Inflödet av nya sjukfall hos Försäkringskassan har ökat med ungefär sju procent per år de senaste åren.

Och ökningen är störst bland kvinnor. Och övervägande är det kvinnor i åldrarna 30 till 49 år.

Det är de psykiska diagnoserna som dominerar, framförallt handlar det om stressrelaterade och depressionsrelaterade besvär. Sjukdomar som lätt uppstår om livspusslet blir allt för svårt att klara av.

Från 2011 har korttidsfrånvaron, alltså sjukfall upp till 14 dagar, ökat oavbrutet kvartal för kvartal.

Och ett uppdrag regeringen gett Försäkringskassan är att söka förklaringar till varför kvinnors sjukfrånvaro ökar efter att de har fått barn.

Men hallå, man behöver inte vara speciellt smart för att begripa att det handlar om JÄMSTÄLLDHET eller rättare sagt frånvaron av jämställdhet.

 

Så ett av de viktigaste uppdragen Centerpartiet och Centerkvinnorna har är därför att

  • Skapa förutsättningar för så väl män som kvinnor att klara av att kombinera föräldraskap med arbete
  • Belöna föräldraengagemang
  • Se över föräldraförsäkringen
  • Skapa en arbetsmarknad där det finns en uppgift för alla och den uppgiften skall kunna se lite olika ut beroende på förutsättning och dagsform

 

Genom kloka politiska beslut kan trycket på kvinnor minska och på så sätt förebygger vi sjukdom och ökar närvaron av jämställdhet!

 

 

 

Röstkorten är på G

Av , , 2 kommentarer 13

Svart hjärter (kort) Centerpartiets landstingspolitik Svart hjärter (kort) en politik som verkligen vill kunna göra skillnad Svart hjärter (kort)

 

Svart hjärter (kort) Stundande Folkomröstningen är en fantastisk chans för oss alla Svart hjärter (kort) att visa att vi bryr oss om att hela landet skall leva Svart hjärter (kort)

Vill du veta mer så finns det information hos oss: http://www.centerpartiet.se/Lokal/Vasterbotten/Senaste-nytt/Dates/2013/8/Centerpartiets-10-punktsprogram-for–fungerande-halso—sjukvard-i-hela-Vasterbotten-/
Och på Landstinget: http://www.vll.se/default.aspx?id=65167&refid=65272

 

Matvanor och hållbarhet hör ihop.

Våra matvanor är betydelsefulla för hälsan och välbefinnandet. Matvanorna och hållbarhet hör ihop på alla sätt. En omställning till mer hållbara matvanor betyder bättre balans i näringsintag och ökade möjligheter att fylla behovet av vitaminer och mineraler. Det bidrar till en bättre folkhälsa samtidigt som det kan vara ett sätt att förebygga viktuppgång.

Vi äter lite för mycket kött och vill vi bidra till ett annat klimat och till en bättre hälsa måste vi agera. Ett bra sätt är att äta mera lokalproducerat och att välja grönsaker och frukt före kött.

Livsmedelssektorns miljöpåverkan är stor och ger upphov till negativ miljöpåverkan, men också miljönytta i form av t ex öppna landskap och biologisk mångfald. Den offentliga sektorn har ett stort ansvar för arbetet med att nå de nationella miljömålen men även för att nå de nationella folkhälsomålen. Jag föreslår därför att Umeåkommun under See veckan serverar klimatsmart mat i all kommunal verksamhet.

 

Hur svårt kan de vara?

 

Inte svårt alls bara att bestämma att vi skall välja klimatsmart!