Invandra problem eller Mångfaldsmedborgare som berikar

Har vi ett problem med den invandrarpolitik som bedrivits i Sverige?

Ja absolut har vi ett problem!

Problemet är att en del inte ser alla mångfaldsmedborgare för dom väljer att se deras utanförskap och lägger sedan skulden på de som är drabbats av utanförskap. 

Den utanförskap som finns till följd av misslyckad integration pga. systemfel som stänger ute personer med utländsk bakgrund bryts inte med främlingsfientlighet.

Utanförskap bryts om vi ändrar systemet och börjar se det fördelar som skapas i ett mångkulturellt samhälle med alla mångfaldsmedborgare.

För att hitta nya vägar måste vi våga fråga

För att skapa nya förutsättningar i invandrarpolitiken tycker jag att vi ska fråga dom som vet- Mångfaldsmedborgarna!

Vad behöver flyktingar för stöd när de kommer till Sverige?

Vad behöver arbetskraftsinvandrarna för stöd? 

Vad vill du som ny i Sverige bidra med?

Vad skulle underlätta din integration? 

Frågorna är så många men ett är säkert, vi måste våga fråga, fråga alla Mångfaldsmedborgare som berikar Sverige. 

 

Delade turer?

Fick frågan- Hur ställer sig Centerpartiet till delade turer i äldreomsorgen.

Jag svarade – Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att driva en bra och trygg äldreomsorg, inte bestämma hur schemat skall läggas. 

Snacket kring delade turer kan tendera att bli lite snedvridet…är det utifrån en arbetsmiljösynvinkel, är det utifrån de behov som den äldre har eller är det schematekniskt?

Grundproblematiken i frågan är att det är många intressen att ta hänsyn till.

Men några viktiga punkter man kan fundera på är

 • De pengar Socialnämnden tilldelas av Kommunstyrelsen måste användas på ett klokt sätt. Jag vill nämligen att både Ada och Bertil skall få den vård de behöver och på den tidpunkt de själv väljer. Jag vill också att personalen som gör ett fantastiskt arbete skall känna att dom trivs på jobbet och att dom har ett bra schema utifrån deras individuella behov.
 • Ska alla erbjudas en heltidstjänst utan delade turer innebär det antingen fler helger för personalen eller att personen som har behov av äldreomsorg får sin morgonvård först mitt på dagen. Här är min bestämda uppfattning att personal och chefer som är experter på äldreomsorgen och de behov som finns där, ledarskap och schemaläggning är bäst lämpad att planera hur. Som politiker ska vi ställa krav på att det finns pengar till en kvalitativ vård, att äldreomsorgen bedrivs med kvalité och att det är en bra arbetsmiljö för personalen, för att värna de två intressegrupperna som vi pratar om när det gäller delade turer.
 • Behovet hos de äldre  är olika men tiderna då de vill få hjälp är rätt lika och därmed är det totala vårdbehovet större vissa tider på dygnet. Inom politiken skall vi uppmana till nya idéer och främja utveckling så att vi i framtiden får se nya lösningar på äldreomsorg. Kanske är det ett kommunalt eller privat Pensionärshotell i närheten av en skola som är integrerat med ett bibliotek som är framtidens erbjudande. En plats där du hyr ditt boende och köper de tjänster du har behov av, där du kan äta i matsalen med skolans elever och där slöjdsalarna går att använda både till undervisning och hobbyverksamhet och biblioteket står öppet för alla. Politiken ska helt enkelt försöka styra så det blir mer pang för pengarna!  Med andra lösningar skapas också ett utrymme för andra schemalösningar.
 • Den gamla sanningen att alla ska jobba heltid och att heltid är 40 timmar i veckan som ligger måndag till fredag mellan 7-4 känns förlegad och helt fel. Låt varje arbetstagare vara med på planeringen och lägga ett önskeschema och bygg arbetslag som kompletterar varandra så kommer det att skapas större förutsättningar för personalen att styra sin arbetstid. De finns faktiskt dom som vill jobba mindre, mer eller annorlunda. För vi vet redan att heltid och mindre delade turer innebär mer helgarbete och det är inte populärt.
 • Loven har och är en viktig del för att få mer kvalité och det syns tydligt i revisionen. Så för att behålla en god kvalité och gnistan i verksamheten ska politiken jobba för att LOVEN fungerar i Umeåkommun. På så sätt konkurrensutsätts privat och kommunal verksamhet. Och individen får då själv välja!

Frågan kommer med all säkerhet att fortsätta diskuteras men det är absolut inte politikerna som skall avgöra schemat i de kommunala verksamheterna!

 

Badhuset i Umeå

Av , , 1 kommentar 14

Badhus, badhus, badhus i 20års tid har Umeås politiker pratat badhus.

 

Ska Umeå verkligen bygga badhus utifrån det dåliga budgetläget?

Ja självklart ska badhuset byggas eftersom

 • Umeåkommun inte kan spara på barns rätt till simundervisning
 • Umeåkommun måste kunna erbjuda ett fungerande badhus till sina medborgare
 • kostnaderna för ett nytt badhus inte belastar budgeten för än 2016
 • det bara skulle bli dyrare att bygga senare då byggkostnaderna ökar för vart år som går
 • det är dyrare att renovera det befintliga badhuset än att bygga ett nytt badhus
 • det befintliga badhuset är i så dåligt skick att det snart sker en olycka
 • de har varit en politisk diskussion i 20 år och nu måste det vara färdig snackat

Men behöver vi nödvändigtvis bygga ett äventyrsbad som beräknas kosta 390miljoner?

Nej det räcker att bygga ett helt vanligt badhus.

Ett badhus där barn kan lära sig simma

Ett  badhus där de som kan simma har möjlighet till att just simma

Ett badhus som erbjuder en friskvård till kommunens alla medborgare och besökare

Skippa äventyrsbadet och skapa en oas att bada i, det passar bättre nutidens behov av avkoppling & frånkoppling.  

Att bygga ett nytt badhus utan äventyrsdel skulle kosta kring 100miljoner, en väsentlig prisskillnad. Förutom den lägre byggkostnaden skulle det årligen göras en besparing på ca 10miljner i driftskostnader.

Så sluta snacka och ta ansvar, bygg ett fungerande badhus nu!

Tillsättning av tjänster i kommunalregi

Den omtalade anställningen av Åsa Ågren Wikström handlar inte om Åsa som person utan om hur ett anställningsförfarande skall gå till i kommunal regi.

Min bestämda uppfattning är att all kommunalrekrytering skall ske på ett korrekt sätt.

Det här är en viktig principdiskussion som inte kan vänta.

Så gör om och gör rätt!

Och vad är då rätt?

Utlys tjänsten och ha ett vanligt anställningsförfarande genom ansökan och intervjuer. Och sålla bland sökande med hjälp av de personer som berörs av rekryteringen och HR-personal.

Samverka sedan med den fackliga organisationerna.

Så Umeå kommun med Birgitta Forsberg – Gör om och gör rätt!

FATTA nr2

Förändringar i sexualbrottslagen är ett måste och det måste ske NU

Ett första steg för mig är att fortsätta kämpa för ett våldsfritt samhälle och en skärpt lagstiftning för sexualbrott.

Ett andra steg är att jobba för en rimlig och adekvat vård för de utsatta, inte som idag……

Ett tredje steg är att stötta vardagshjältar som kämpar och har fattat

I dag är Ida Östensson är min vardagshjälte ♥