De räcker inte med ett räcke

Igår hände något som inte får hända. Att tre ungdomar ska behöva uppleva de den skräck dom kände igår, den smärta dom känner idag och den plåga dom kommer att uppleva framöver är fruktansvärt.

Att det sedan hörs röster om räcken mellan bilar och gångbanan är fullt naturligt men det räcker inte.

Det som behövs för att människor ska låta bilen stå när dom är onykter eller riskerar att ha promille kvar i blodet är förstånd. Inte ens ett alkolås på varenda fordon skulle helt säkerställa att olyckor till följd av rattonykterhet inträffade men ett är säkert alkolås skulle i alla fall minimera riskerna för olyckor.

#Hela Sverige ska leva

Av , , 4 kommentarer 6

Hela Sverige ska leva är en plattform för engagerade människor som tror på valfrihet och mångfald, människor som har vetskap om vikten av ett fungerande ekosystem för att försörja städerna med el och vattenkraft så datorerna i IT-samhället fungerar och som producerar mat så den som skall sköta jobbet också har bränsle.

SVT har förstått människors engagemang och behov av ett Sverige som består av byar, småstäder, storstäder och som ett led i debatten anordnades det igår en TV-sänd debatt från Kulturväven i Umeå.

Som publik och aktiv fritidspolitiker måste jag säga, man får skämmas för sina riksdagsledamöter oavsett politisk färg. Inte ett enda konkret förslag, inte en enda viljeyttring av samarbete mellan gränserna för att hitta lösningar utan bara en massa munhugg om vad den andre inte gjort. Jag är så trött på ”skylla ifrån mig retoriken” som används under dessa debatter. VÄX UPP! Vi som är engagerade vill diskutera behov, möjligheter och eventuella lösningar inte höra vem som inte gjort vad eller andra helt irrelevanta argument som aldrig leder till något konkret.

Jag hade hoppats på mer riktiga förslag eller åtminstone nyktra observationer som utgångspunkt för en framåtsyftande diskussion om vad som skulle behöva göras och hur man skall möjliggöra det.

Så till dig Eskil som är Centerpartiets möjliggöra för att hela landet skall leva vill ge några förslag som skulle göra skillnad.

• Placera ut de statliga myndighetsjobben i Sverige och plocka helt bort deras huvudkontor från storstäderna. Det skulle innebära minskade lokalhyror, friskare medarbetare, minskade sjukskrivningskostnader, mindre stressade föräldrar och gladare barn.

• Rusta upp jordbruks Sverige – Vi har inte en chans att klara av att snabbt rusta upp vår försvarsmakt utan det beräknas ta 30år så parallellt med att vi åter försöker bygga ett försvar föreslår jag att Sverige öppnar ögonen och ser vilket vapen vi har, mat och friskt vatten. Genom att få ett produktivt jordbrukssamhälle skulle vi ha ett trumfkort i oroliga tider. Mat är också ett vapen.

• Ta ansvar för en likvärdig infrastruktur i hela andetag. Se till att alla har tillgång till nätet och bygg och rusta för en tågtrafiken i hela Sverige.

• Låt delar av den vinst som görs på naturresurserna tex. Vattenkraften återvända till kommunen där den producerats.

Livslängden sägs vara något kortare, men hellre lever jag glad som en lärka en kort tid än sönderstressad och oförmögen att njuta under en längre tid.

juni 056

Förbjuda tiggeri, vad händer då?

Av , , 5 kommentarer 10

Hur tänker den som säger att man skall förbjuda tiggeri? Gäller det endast romer som tigger eller gäller de alla som tigger? Och hur gör man i så fall med Röda korset, Fräsningsarmen, Kyrkans frivilliga och alla andra som samlar in eller tigger pengar till Frivilligsektorn?

Eller hoppas hen att förbudet innebär att det inte längre skall finnas människor som är fattig? Om hen hoppas att de inte skall finnas fattiga människor, ge dem ett jobb!
Tror hen att människor som är utstött och står långt från arbetsmarknaden försvinner? Om hen inte vill att människor skall vara utstött eller stå långt från arbetsmarknaden inkludera dem och skapa fler sociala företag!

Tror hen på allvar att om man gömmer tiggeriet så finns det inte längre? Att blunda för problemen innebär inte att de försvinner! Så vill hen göra skillnad för de som tigger ge förslag på hur EU skall samverka för att ge dessa människor möjlighet till egen försörjning genom arbete.

I Sverige har vi varit bra att värna om varandra och våra medmänniskor, att hjälpas åt är för många en självklarhet. Men myntets baksida är oförmågan att klara sig själv och att tro på sin egen kraft och därmed även tilltron till andra individers kraft. Men inbilla er inte för en sekund att de som tagit sig hit och tigger tvivlar på sin egen kraft, de är dom starka som kommer hit, de är de starka som vill förändra sin livssituation, de är de starka som sitter med en pappmugg utanför affären för att försörja sina familjer. Så frågan borde kanske vara, hur behåller vi dessa starka människor och får in dom i arbetslivet så dom kan vara en del av samhället?

Förslaget känns som ett tappert försök till röstfiske där Moderaterna hoppas locka till sig röster från Sverige Demokraterna.

Moderaternas argument att de är orolig för människohandel håller inte. Det finns redan en lagstiftning som är tillämplig för alla typer av utnyttjande av människor det vill säga människohandel. Så vill Moderaterna göra skillnad se till att den lagstiftning som finns idag används och vässa den.

Men att förbjuda Tiggeri är bara att sparka på någon som redan ligger