Naturkatastrofer

Internationella dagen för begränsningar av naturkatastrofer, en dag att uppmärksamma.
Under några dagar har Umeå fullkomligt svämmat över och det har fångats fisk på gatorna i stan samtidigt har vi ett pågående krisläge till följd av Covid-19 och det är viktigare än någonsin att lägga fokus på att förbättra miljön. Vi måste helt enkelt hjälpas åt att ta beslut som gynnar klimatet.
Det är stigande temperaturer som påverkar ekosystemet och påverkar folkhälsan genom epidemier på ett brutalt sätt. Det är torka som breder ut sig och driver människor på flykt för att överleva, det är vattenmassor som vräker ner ohejdat och förstör så väl odlingsmöjligheter som mänskligt liv. Det är en extrem värme som skördar otaliga människoliv. Vi kan konstatera att klimatförändringarna är både brutal och påtagliga.
Det innebär att vi behöver fatta beslut som leder till en bättre framtid där rent vatten, ren luft och en fungerande cirkulär ekonomi är i fokus.