Kommunfullmäktige IRL

Det är ett år sedan Kommunfullmäktige hade ett fysiskt möte med ledamöter och ersättare på plats. Det var fint att ses! Samtidigt så oerhört sorgligt att alla inte längre finns med oss. Vi inledde dagen med att hålla en tyst minut för Björn Kjellson som var en fin vän och kollega i politiken, det känns både ofattbart och oändligt sorgligt.

Centerpartiet och Mattias Larsson ställde en intressant fråga om hur Umeå planerar att maximera nyttan med nya Kvarkenfärjan. Fredrik Elgh pratade om vikten av att trygga våra äldres vardag genom att vaccinerad personal i vårdnära arbetsuppgifter men han lyfte också frågan om att ge vårdpersonal den information som kan öka förståelsen för vad en vaccination innebär.

Vi fick ta del av Delårsrapporten för januari-augusti 2021 och Umeå kommuns ekonomin ser riktigt bra ut och Centerpartiet vill att vi sparar i ladorna för att möta framtida utmaningar men också den eventuella Coronaskulden som vi ska hantera kommande år.

Vi pratade hållbarhet vid flera tillfällen bland annat antog vi Kollektivtrafikprogrammet. Det är en trimning av befintlig kollektivtrafik med många viktiga åtgärder som ska genomföras fram till 2025. Exempelvis så ska alla hållplatser ses över och extra viktigt för oss Centerpartister är att landsbygdens hållplatser blir säkra och väderskyddande hållplatser. Det kommer att vara flexibla nattstopp och turtätheten ökar. Förhoppningen är att alla åtgärder ska leda till att fler ska välja kollektivtrafik före bil.

Mitt på dagen förgylldes mötet av att 100år av demokrati firades med ett vackert musikstycke på harpa och en ny ordförandeklubba invigdes. Sida vid sida ska vi ska vi jämlikt ta ansvar för framtiden. Så oerhört viktigt att vi firar demokratin men ännu viktigare att vi fortsätter kämpa för den.

 

 

Sedan diskuterades Moderaternas förslag om kommunala ordningsvakter. Centerpartiet håller med om att det är oerhört viktigt att kommunen görs trygg för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung. Och visst behövs det olika trygghetssatsningar för att alla ska känna sig trygg. Men frågan är vi hade att ta ställning till är om kommunala ordningsvakter är rätt lösning? Centerpartiet anser inte det. Däremot ska Tekniska nämnden jobba för trygghet genom att planera och bygga kommunala trygga utomhusmiljöer, skapa ett stadsrum som är tillgängligt för alla, säkerställa att gång- och cykelvägar har bra belysning, är sandade och att Umeå inte växer igen av sly.

Däremot ska Tekniska nämnden inte ta polisens uppdrag för det är polisens uppdrag att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats, jag skriver det igen, det är polisens uppdrag.

Så är lösning för att skapa trygghet att Tekniska nämnden anställer ordningsvakter? Nej det är inte lösningen!

Lösningen är mer komplex och består av flera olika insatser. Bara för att nämna några så behöver det finnas en fortsatt samverkan i Umeå Bråtts förebyggande råd (BRÅ)Det behöver finnas ett bra föräldrastöd genom familjecentraler. Det behövs närområdespoliser och blåljuspersonalen behöver resurser att förebygga och förhindra brott och det i alla områden. Det behövs en fungerande skola med trygghetsteam och förutsättningar att möta unga på ett sätt som förhindrar dem att hamna i kriminella kretsar. Det behövs en fungerande elevhälsa som tar unga människors ohälsa på allvar. Det behövs ett fungerande föreningsliv.

 

Det vart en intensiv och lång dag med förmöte klockan åtta och klockan 18 slog den nya ordförandeklubban i bordet och mötet avslutades med att Anders Ågren fick en bunt röda rosor som uppvaktning för att han kommit i 50års klubben.

Tänker att det är fint att ses IRL och att vi är en bunt individer som alla försöker göra vårt bästa för att hitta lösningar på komplexa problem och viktigast av alltvi  värna den demokratiska processen. Länge leve demokratin