Det vi skall frukta med Moderaterna och Sverigedemokraterna

Av , , 10 kommentarer 7

Det finns ett starkt stöd för ett tiggeriförbud i Umeå, det skriver Anders Ågren i sin debattartikel som publicerades i VK 2016-06-03.
Min uppfattning är att det finns ett starkt stöd för att hitta en lösning på ”skavet” att se människor i utanförskap som måste tigga för att överleva, vilket är något helt annat Anders.

Absolut måste vi lokalpolitiker göra vad vi kan för att motverka tiggeriet. Som med alla andra problemställningar måste en då gör något åt grundproblemet för att lyckas. Ett lokalt tiggeriförbud är inte att göra något åt grundorsaken, det är bara att sparka på den som redan ligger

I debattartikel står det, att det finns ett folkliga stödet för ett tiggeriförbud och visst finns det som vill ha ett förbud i alla fall två stycken i kommunfullmäktige. Enligt aktuella mätningar på Sverigenivå är det 46% som önskar ett tiggeriförbud och av dessa är majoriteten(89%)Sverigedemokrater.

Befolkningen i Umeå är av tradition medmänskliga och värnar sina medmänniskor, det visas bland annat i BRÅ-rapporter och de enorma engagemang den här frågan väcker och därför återspeglas Umebornas önskan i beslutet Umeå kommunfullmäktige tog när Moderaterna och Sverigedemokraternas förslag om tiggeriförbud stoppades.

Du har helt rätt, det är inget kommunalt ansvar att ordna tiggarnas boende och uppehälle och därför görs de inte heller. Att påstå att det är så är lögn. Skäms Anders Ågren!

Däremot visar frivilligorganisationernas stora engagemang att majoriteten av Umeås befolkning är intresserad av att göra en god gärning för människor som lever i utsatta situationer. All heder åt folket!

Du har också rätt i att det inte är värdigt att permanenta ett utanförskap oavsett varför utanförskapet uppstått. Med Moderaternas förslag skulle de som idag tigger inte bara befinna sig i utanförskap utan de skulle också bli kriminell i lagens direkta mening. Du vill ta dessa människors utanförskap ytterligare ett steg. Dessutom vill du med de föreslagna förbudet ge polisens redan hårt ansträngda arbetssituation ytterligare ett uppdrag. Hur tänkte du nu?

En undrar, menar du verkligen att polisens resurser skall gå till att jaga tiggare i stället för att handskas med de många svåra uppdrag de redan har?

Vill vi i Umeå göra skillnad på våra gator måste alla politiker göra allt vi kan för att påverka den internationella samordnaren att agera. För här finns mycket att önska, VÄLDIGT MYCKET!

Oavsett parti måste vi påverka våra partikollegor att jobba på EU-nivå för att hemländerna skall ta mot bidrag och agera för att jobba med att förebygga utanförskap i de egna hemlandet.

Sist men inte minst kan vi ta tillfället i akt och sikta på att hitta en vinna vinna lösning. Det innebär att vi ser till att skapa fler arbetstillfällen (för alla)och då måste vi utöka arbetsmarknaden med fler typer av arbeten, även låglönearbetande med lite krav på utbildning. Tex. finns behov av att hålla landskapet öppet genom att röja sly. På så sätt skapar vi en ny arbetsmarknad, ökar skatteintäkterna och de fattigaste människorna får möjlighet att gå från dagens utanförskap till en delaktiga i samhällsbyggandet.

Det vi skall frukta med Moderaternas och Sverigedemokraternas är inte partierna i sig utan de finns människor som företräder oss alla vars inställningen att andras människors fattigdom och lidande måste kriminaliseras.