Handlingsplan mot hemlöshet är inte heltäckande

När Centerpartiet var kritisk till handlingsplan mot hemlöshet och påpekade att det fanns grupper som inte omfattades så gav socialdemokraterna oss kalla handen och vårt förslag på en långsiktig lösning ratades.

8dagar senare tar KSAU beslut om att lägga 500 000kr och skriva avtal med Umeå pastorat så att dom kan ta ansvar för ett vinterhärbärge för utsatta EU medborgare under 2018.

Ett bra beslut av KSAU men det visar också på att handlingsplanen mot hemlöshet inte är heltäckande……