Träsksnorkling

Av , , 1 kommentar 23

Att få veta vilka nya underlag som legat till grund för beslut om skolan i Bullmark är en grumligare upplevelse än träsksnorkling……..

Historia
2008 inleddes ett arbete att se över skolsituationen inom Bullmarks skolområde. Arbetet genomfördes i bred politisk förankring i samråd med de boende inom området. Utredningen leddes av tjänstepersoner och visade på behov och förutsättningar och sedan tog Sävar KDN beslut om att bygga en F6 skola. Så långt är allt glasklart.

Våren 2016
Nu börjar sikten grumlas….. Det görs en helomvändning av majoriteten och tidigare beslut rivs, en F6 skola är inte längre aktuell. Nu föreslås att en F3 skola ska byggas och årskurs 4-6 bussas till skola i Sävar på grund av dålig ekonomi. Ett mycket bristfälligt beslut.

Juni 2016
Nu gör Socialdemokraterna och miljöpartiet ytterligare en vändning, det rör sig inte om en helomvändning utan mer om ett försök till ett beslut som ska få tyst på opinionen.

Så den 23/6 lyfts åter igen frågan om skollokalerna i Bullmark och majoriteten gör en gir med hänvisning till en ny utredning(som ingen sett). En utredning som enligt uppgift inte nått de övriga politikerna inför beslut så nu är vi djupt nere i dyn och att få fatt i utredningsunderlaget går att jämföra med träsksnorkling….

Vid nämnden fattas ett beslut som innebär att det inte är aktuellt med en F-6skola utan det blir en F-3skola som skall byggas. Gör S så för att tysta föräldrarna och lägga locket på i deras ambition att med hjälp av en namninsamling få till en folkomröstning i frågan?

Av beslutet framgår också ”att elever i åk4-6 inom Bullmarks skolas upptagningsområde går kvar i nuvarande Bullmarks skola dvs, efter 2018. Detta under förutsättning att behörig och legitimerad personal finns att tillgå och att inte större investeringars i lokalerna inte krävs. Vad innebär det här i realiteten i lärarbristens Umeå?

Jag uppmanar alla att bidra till namninsamlingen och jag hoppas att alla ni föräldrar orkar fortsätta – Ge inte upp!

#Dethärhänderpåriktigt

Av , , 1 kommentar 9

Den misstänkte beter sig på ett helt oacceptabelt sätt och åtal läggs ner till följd av storleken av bröst……..

Det är inte armband till kvinnor som behövs Dan Eliasson, det är respekt för att en kvinnas kropp är en kvinnas kropp och inte allmän egendom och att förundersökningarna får ha sin gång så en vet om brott begåtts eller inte.

Som en vän till mig uttryckte det, Rejält obra!

koven_TJ_052_141d8b7fk152e5a0b6f8km8000-vkwp-694

Behandla orsaken inte symtomet

Civilminister Ardalan Shekarabis(s) och Socialdemokraterna vill nu införa tiggeriförbud. Regeringen har ingen lösning på problemet och att föreslå ett förbud är bara en populistisk åtgärd och ett sätt att slippa ta ansvar.

Flyktingar slutar inte fly för att vi har hårdare regler, EU migranterna slutar inte vara fattiga för att vi förbjuder dem att tigga

Som en vän till mig brukar säga, ”En rutten planka slutar inte vara rutten bara för att man kladdar falurött på den…prata istället om hur migranternas situation kan förbättras i deras hemländer, så det finns mer lukrativa saker att göra än att åka utomlands och tigga”

Helt enkelt behandla orsaken inte symtomen!

Alla har rätt att få en chans

Alla har varit unga
Vi har inte råd med ett samhälle som gör ungdomlig omognad till en sjukdom.

Alla har kört i diket, tagit oss upp igen och fått ett nytt försök
Vi har inte råd med ett samhälle som ställer krav på perfektion hos individen, det måste finnas en plats för alla, även den som har en ohälsa

Alla har rätt att mötas med respekt i vår okunskap
Vi har inte råd med ett samhälle där klimatet hårdnar och unga människor ”pensioneras bort”

Alla har rätt få utvecklas successivt
Vi har inte råd att möta unga människor under utveckling som ”stackare” då det faktiskt är självständiga individer som är 100% smart som har ett behov av vägledning in i vuxenlivet.

Alla har rätt att få en chans
Se värdet i varje individ så bygger vi ett bättre samhällsklimat ♥

Nytänk i bostadspolitiken

Av , , 4 kommentarer 4

I decennier har bostadsfrågan varit ett problem men då bostadsbristen har uppenbarligen inte varit en fråga på den politiska agendan. Något vi bittert får erfara idag då bostadsbrist och bristen på rörligheten på bostadsmarknaden är ett stort landsomfattande problem.

Regeringen har nu presenterat en del förslag för att få igång bostadspolitiken,en hel del bra förslag men det räcker inte. Förslagen syftar i första hand till att öka nyproduktionen. Visst behöver vi nybyggnationer men att tro att det räcker för att klara den bostadsbrist som finns är naivt. Det aldrig att bygga bort bristen av bostäder och därför behövs NYTÄNK i bostadspolitiken.

Så länge vi har de som bor för stort trots att de vill bo mindre och de som bor för trångt trots att de vill bo större används inte bostäderna effektivt och det bidrar bara till att förvärra situationen. Vi behöver ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att lösa problemet och vi behöver få politiska beslut som ökar byggandet i hela landet.

Eftersom målet måste vara att få fler tillgängliga bostäder och en utveckling av hela bostadsmarknaden föreslår jag några kompletterande åtgärder till dagens agenda med nyproduktion och det är följande:

• Ta bort bostadsbidraget och låt folk få förmånliga lån för att själv bygga sina bostäder. Det ger individen frihet och kommer att skapa flera olika typer av boenden. Boendeformer som många längtar efter men som inte finns idag. Utöver det kommer det att ge individen en bättre chans att få en god ekonomi eftersom bostadsbidraget har en allt för stor inlåsningseffekt för de med sämst ekonomi.

• Politiken skall ställa krav på bankerna att låna ut till bostäder i hela landet, inte som idag när både politiken och bankerna styr människors val att måsta bo i en större stad för att få låna till att bygga sitt boende.

• Ge Pensionärer som flyttar från sitt hus till mindre boende skattebefrielse på vinsten vid försäljningen av sitt hus, på så sätt har alla pensionärer råd att flytta.

• Öka antalet ägarlägenheter genom att kommunala bostadsbolag ska kunna göra om enstaka hyresrätter i ett hus till ägarlägenhet, vilket skulle ge fler möjlighet att äga sitt boende i till exempel miljonprogrammens hus.

• Sätt standarder för hur du får bygga inom olika områden så att den som äger marken kan bygga som den vill utan krångliga ansökningsförfaranden för att bygga på den egna marken.

Sist men inte minst uppmanar jag politiken att göra en bred överenskommelse med målet att utveckla en hållbar bostadspolitik med en sund rörlighet och en ökad tillgänglighet på bostäder i hela landet.

Vilken idioti

Som heltidsarbetande skattebetalare känns det förjävligt att de finns människor som gör allt för att utnyttja systemet felaktigt. När hederliga människor övergår till att bli olagliga genom att ljuga sig till ersättning från Försäkringskassan vill jag bara skrika, VILKEN IDIOTI!

Hur tänker alla småbarnsföräldrar som väljer att dränera systemet och stjäla pengar genom att ta ut ersättning för vård av barn trots att de arbetar?

Att begå den här typen av bedrägeri är att bedra sig själv, sina vänner och sina barn.
För med detta beteende vill knappast någon längre vara med och betala skatt för att finansiera föräldraförsäkringen och då kan vi se oss i stjärnorna efter ersättning för vård av barn, föräldrapenning eller andra bidrag som vi har idag.

Jag känner mig upprörd, förbannad och less på att betala skatt till alla de som använder systemet felaktigt.

# Rädda polisen.nu

Av , , 2 kommentarer 11

Polisväsendet har funnits sedan medeltiden då kungens fogdar såg till att hålla ordning på manliga fridstörare och se till att medborgarna följde lagarna via 1700-, 1800- och 1900- och början av 2000-talet. Men något händer 2015 och rutinerade poliser börjar känna oro och fly fältet. De poliser jag varit i kontakt med under de senaste halvåret är erfarna och dedikerade poliser som känner ”Nu får det vara nog” och det gör mig oroad, mycket oroad!

Den samstämmiga bilden är att det inte går att arbeta i en stor statlig myndighet med så verklighetsfrånvänd GD, så dålig personalpolitik, så lite grund i besluten och högsta ledningens attityd till de som har en avvikande mening, ”du kan sluta om det inte passar”, kommentarer som känns ofräscha och uttalade av en GD som tycks tror att han är fullkomlig.

Polisen har haft en stabilt låg personalomsättning under alla år men det har skett en drastisk ökning av andelen poliser som slutar under 2015, det gör mig oroad, mycket oroad!

Att tre av fyra poliser aktivt söker annat arbete och vill sluta känns förfärligt och det är varningssignaler som funnits sedan slutet av 2015 så nu är det dags att Regeringen agerar! Vi har verkligen inte råd att tappa kompetens och klokskap hos våra rutinerade poliser.

Kvinnor blir ofredade eller våldtagna, män misshandlas, fasadklättrare tar sig in i lägenheter för att stjäla elektronik, barn kidnappas, banker rånas och på nätet stjäls det Bitcoins för en halv miljard. Ja ett är säkert det finns ett stort behov av poliser och då kan vi inte ha det som idag. En poliskår som är på väg att utarmas på grund utav dåligt ledarskap och en Regering som inte agerar.

Känns som det är dags att Centerpartiet startar ytterligare ett upprop
# Rädda polisen.nu

Som du säkert känner till har Centerpartiet initierat blåljusuppropet som ett led i att trygga arbetsmiljön för all blåljuspersonal. Håller du med? Skriv under!