Kvinnors rättigheter i EU är hotade

Det är dags att sätta stopp för diskriminering och våld och garantera alla kvinnor i Europa rätten till frihet, autonomi och kroppslig integritet.
Kvinnors kroppar och rättigheter är under attack i Europa. I vissa medlemsländer hotas aborträtten, våld mot kvinnor ignoreras och sexhandeln frodas. Det är dags att EU tar ansvar och visar att kvinnors rättigheter inte är förhandlingsbara.
Sex utan samtycke ska ses som våldtäkt i alla EU-länder. Idag varierar definitionen av våldtäkt kraftigt mellan medlemsländerna. Det skapar en oacceptabel situation där en handling kan ses som brott i ett land men inte i ett annat. EU måste sätta ner foten och tydligt deklarera att sex utan samtycke alltid är våldtäkt.
Aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Rätten till en säker och laglig abort är en grundläggande mänsklig rättighet. Att den inte är garanterad i hela EU är en skam. Vi kräver att aborträtten skrivs in i EU-stadgan för att skydda den från attacker och garantera alla kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.
EU ska förbjuder sexköp, med inspiration från den svenska sexköpslagen. Sexhandeln är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och utnyttjar majoriteten kvinnor. Den svenska sexköpslagen har visat sig vara framgångsrik i att bekämpa sexhandeln och EU bör inspireras av den och införa ett förbud mot sexköp i hela Europa.
EU ska följa Istanbulkonventionen och skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld. Istanbulkonventionen är den mest omfattande internationella konventionen om att bekämpa våld mot kvinnor. Trots att EU har ratificerat konventionen har många medlemsländer inte implementerat den fullt ut. EU måste ta sitt ansvar och se till att konventionen följs och att kvinnor och flickor skyddas mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Som ordförande i Umeå Centerkvinnor kräver jag att den som representerar mig i EU  parlamentet agerar för att stärka kvinnors rättigheter därför går min röst till Abir Al-Sahlani.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.