Öppnaföskolan i Umeå kommun ♥

På tjänstemanna nivå har Öppna förskolans vara eller inte vara diskuterats.

Tjänstemanna förslaget är att minimera Öppnaförskolans öppethållande till förmån för de mest utsatta.

Och än har jag inte tagit del av hela utredningen kring Öppna förskolan så det kan finnas fler förklaringar.

Men min bestämda uppfattning är att den verksamhet som bedrivs på öppna förskolorna i ommunen måste få vara orörd.

Och ska något göras vore det i stället att komplettera verksamheten.

Att marginalisera och peka ut de med stort behov kan jag inte ställa mig bakom.

Att integrera BVC och annan stödjande verksamhet i Öppnaförskolan måste vara en bättre modell för att nå framgån i att ge stöd till alla försäldrar.

Har själv ett bra minne av tiden som småbarnsförälder och Öppnaförskolan.

Vilket stöd det var att få gå på öppnaförskolan och möta personalen och andra föräldrar med barn.

Däremot kanske inte alla Öppna förskolor fungerar optimalt, då bör man titta på varför den verksamheten inte fungerar och göra något åt just den verksamheten.

Öppna förskolan är förebyggande i ett långsiktiga mål att minska utsatthet för barnen och ge stöd till försäldrar.

En verksamhet jag vill ha kvar!

Nej till Riskkapitalbolag skriker några- Jag kräver Vårdkvalitet

Det har pågått en lång debatt om Riskkapitalbolag inom vården, tyvärr ligger fokus på just vinster i välfärden.

 

Varför inte fundera på vårdkvalitet istället?

Men att stänga ute riskkapitalbolag från vårdsektorn kanske inte är lösningen även om de kravet förefalla sympatiskt.

 

Varför inte bli bättre på att göra kravprofiler vid upphandling av vården?

Om vi skulle förbjuda riskkapitalbolag är det ett stort politiskt ingrepp i marknadsekonomin, ett ingrepp som får stora konsekvenser. Konsekvenser som kan vara svåra att förutse.

Varför inte skapa ett bättre företagsklimat så fler får arbete?

 

Betänk att utan riskkapital skulle många av våra framgångsrika företag inte ha funnits. Och fokusera vi på vårdkvalitet istället för ägarstrukturen gör det skillnad i kvalitén.