Behövs Internationella Kvinnodagen?

Behövs det en internationell kvinnodag? Så länge vi inte uppnått jämställdhet behövs den! Den dag vi lyckats nå jämställdhet kan vi omvandla den till en internationell jämställdhetsdag.

Ett första steg för att nå jämställdhet är inte kvotering utan att få män att söka sig till det traditionellt kvinnliga och kvinnor att söka sig till det traditionellt manliga för att en vill. Därför har kommunen som arbetsgivare en mycket viktig uppgift att göra traditionellt kvinnliga yrken attraktiva och intressanta.

Ytterligare ett steg är att sluta dalta med våldtäcktsmän, kvinnomisshandlare och alla andra som utövar förtryck.

Den dag en agerar utifrån att en gör som en vill utan att tro att en måste göra något som förväntas av en den dagen har vi nått långt.

Så idag som alla andra dagar vill jag hedra alla kvinnliga förebilder som finns i mitt liv ♥ Tack för all inspiration, allt mod och ert engagemang ♥ Samtidigt vill jag passa på att hedra alla manliga förebilder för att ni är klok nog att bryta barriärer som kan tyckas ligga er i fatet för att ni förstått vad som är bäst för oss alla ♥ Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad ♥

mobilbilder 2016 1028