Vem ska hjälpa mormor?

Vem ska hjälpa mormor? Inte är det S och V i Umeå i alla fall!

Åter igen visar S och V att deras egen åsikt om verksamheten är viktigare än vad de boende och deras anhöriga tycker.

Vänsterpartiet driver kampanjen Vem ska hjälpa mormor en upprustningskampanj av äldreomsorgen men i Umeå att jobba för en nerrustning av äldreomsorgen genom att lägga ner Skräddaren. Det äldreboende i Umeå som fick höga betyg inom områdena bemötande, kompetens, tillgänglighet och tydlighet t o m högre än genomsnittet för de kommunala boendena.

Det känns helt galet!

I kampanjen säger man att man tillsammans med omsorgspersonal, brukare och anhöriga vill skapa förutsättningar för ökad säkerhet, kvalitet och trivsel för de som brukar äldreomsorgen. Men trots det går man mot de boende och anhörigas vilja och lägger ner Skräddaren på Teg. Man går också mot omsorgspersonalens önskemål om att få fortsätta nuvarande anställning. 
 

Beslutet om att lägga ner Skräddaren är ännu ett bevis på att majoriteten, S och V inte lyssnar eller inte bryr sig utan kör sitt eget race. De boende och deras anhöriga har verkligen sagt sin mening…… men det verkar vara för gäves……..
 

 

Vanvård måste stoppas och Carema sparkas ut – eller ???

Efter skriverierna i media om Caremas vanvård ringer VF´s reporter Olov mig för att få min och Centerpartiets åsikt och jag vill dela med mig av frågorna och svaren till er som är intresserad.

Hur ser du på det som hänt inom äldrevården & Carema Care?
Vanvård och missförhållanden med brister på äldreboenden är något vi aldrig kan acceptera oavsett om det drivs privat eller kommunalt. Att bristerna rapporteras och lyfts i media är bra för då får vi en debatt om kvalitet. De gör också att vi kan får säkrare, tryggare och mer kvalitativa tjänster.  
Ska Umeå kommun förlänga avtalet på Teg?
Det är en självklarhet att man skall förlänga avtal med privata aktörer men förutsättningen för att man skall förlänga är självklart att deras verksamhet håller kvalitén.  Att som Vänsterpartiet och socialdemokraterna helt säga nej till privata alternativ är att inskränka valfriheten för de äldre, ta bort alla möjligheter till positiv konkurrens och minimera mångfalden.  
Eftersom kommunerna har ansvaret för äldreomsorgen blir det viktiga att hitta fungerande system att följa upp och säkerställa insynen i den verksamhet man köper eller själv bedriver. Och det är ett arbete som man hela tiden måste arbetar med.
Ska Umeå ha privata alternativ?
Självklart skall vi ha privata alternativ, skall vi kunna erbjuda de äldre ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande måste det också finnas ett mångfald. Och skall Umeå kommun kunna erbjuda våra äldre ett mångfald måste det finnas privata alternativ.
 
För mig är det helt enkelt självklart att det är kvalitén och möjligheten att möta vårdbehovet som skall styra om avtalet förlängs inte som vänsterpartiet vill, ägandeformen.