Återinför Dagisintyg

Av , , 4 kommentarer 3

Läser DN och ser att reportern beskriver att uttaget av tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) ökat. Och det är helt korrekt antalet nettodagar har ökat radikalt de senaste åren och det går tydligt att följa på Försäkringskassans hemsida. En oroande utveckling som måste analyseras och åtgärdas.

De ökade uttaget kan inte förklaras av en ökad ohälsa bland barnen, inte heller går det att förklara med att antalet barn i VAB-ålder ökat drastiskt. Så vad är orsaken? Och hur kan de förebyggas? För det tycks handla om att värna ett system för att det skall finnas till för att föräldrar måste avstå arbete för att de verkligen har sjuka barn.
Orsakerna kan vara ofantligt många tex. Försäkringskassans automatisering av föräldrapenninguttaget, det kan bero på att föräldrar inte känner till att hen måste avstå arbete och vårda sitt barn för att ta VAB, det kan bero på egen dold ohälsa, det kan bero på att få känner till att det är olagligt att använda försäkringen felaktigt och därför ser det som en rättighet utan skyldigheter.För att ta reda på grundorsaken skulle djuplodande studier av fenomenet göras.

Eller beror det på att dagisintyget försvunnit? Jag ser i alla fall en koppling på att uttagen ökat sedan intyget togs bort.

Intyg om barns frånvaro infördes 1 juli 2008 av Försäkringskassan och togs bort 1 januari 2013.
Före intyget införande betalades de ut Fyramiljoner niohundra femtioniotusen etthundratjugofem dagar under ett år.
Under tid med intyg betalades de Fyramiljoner sjuhundra nittontusen åttahundra femtiofem dagar under ett år.
Efter att intyget togs bort betalades de ut Sexmiljoner tvåhundra fyrtioåttatusen etthundraåttioåtta dagar.

Jag föreslår en lösning och det är att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tar beslut om ett införande av dagisintyg och det nu genast och bums.