Hur hårt är glastaket?

Fick frågan
-Hur ser Centerpartiets representation av kvinnor på valsedeln ut och hur hårt är ert glastak?

Mitt svar
-Centerpartiet i Umeå har en bra representation av både män och kvinnor i varierad ålder.

Du vet att värdegrunden för en Centerpartist gör att vårat parti mer lever än pratar jämställdhet eftersom jämställdhet är en självklarhet i vår grundideologi.

Vi är ett gäng liberalfeministister och för oss handlar de om alla människors rätt till friheten att få vara den en är.

Vi är trots allt de parti som bevisat att vi lever och agerar som liberalfemenister. Ett bevis för det är hur vi valt den bäst lämpade för partiledaruppdraget Centerpartiet kan stoltsera med tre kvinnliga partiledare, vilket annat parti kan matcha det?

Ck-historia2

Centerpartiets kandidater i Umeå

Centerpartiets valsedel i Landstinget

Riksdagslistan

Jämställdhet och diskriminering

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Centerpartiet vill:
Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande
Att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
Att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts

Håller du med? Bli medlem genom att skicka SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan.

Torgmöte EM eller vinn en käpphäst på Valstreet

Lördag och det finns möjlighet att förtidsrösta

Ett viktigt val, ett riktigt viktig val.

Ett val när du kan välja #omtanke och #frihet för att föra Sverige #framåt istället för att välja de antidemokratiska och bakåtsträvande alternativ som bara ger hat, hot och våld.

Vill du ses för att prata politik finns Umeå Centerkvinnor vid valstugan på torget lördag den 25augusti. Annars ta med dig kidsen och komförbi dom kan rita och vinna en käpphäst undertiden du får en kaffe med en hembakt kaka. På Valstreet hittar du alla partier i sina valstugor och Ewa-May finns på plats för att prata landstings- och regionpolitiker så kommsi kommsi

IMG_2175

Centerpartiets Kristina Yngwe

Låt mig presentera, en av mina favoriter Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet och Centerpartiets Miljöpolitiske talesperson.

Hon har verkligen jobbat för att ta Sverige framåt under mandatperioden och du kan ta del av hennes värv genom att läsa hennes verksamhetsberättelse

Centerpartiets livsmedelsstrategi presenterar över 90 konkreta förslag för att långsiktigt stärka det svenska jordbrukets livsmedelsproduktion.

Här är några förslag:
Ett bondepaket med sänkt arbetsgivaravgift

Höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning, allt för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten inom jordbruket.

Mer konsumentupplysning om matens ursprung för att förmedla kunskapen om den låga antibiotikaanvändning och låga klimatpåverkan som svenskt jordbruk har.

Alla offentligt drivna kök ska drastiskt öka andelen svensk mat.

Under denna mandatperiod har regeringen sett till att bönderna har fått höjda skatter och mer regler. Vilket försämrat för böndernas lönsamhet. Bönderna måste ha bättre villkor så vi som konsumenter har fler svenska alternativ på våra köksbord.

Centerpartiet i Umeå vill se en utveckling både i stan och på landet

Allians för Umeå har lagt en gemensam budget inför 2019.
Vi visar på ett starkt alternativ och ett nytt ledarskap för Umeå. Blir det Mattias Larsson som står för ledarskapet eller???

Budgetförslaget ger Umeborna
– Mer pengar till för-och grundskola
– Extra satsningar på de äldre
– Riktade pengar till föreningsverksamheter

Centerpartiet i Umeå vill se en utveckling både i stan och på landet, den skall vara präglad av det vi kallar för närodlad politik som innebär alla människors lika rätt och värde, en hållbar utveckling och människors egenmakt. Vi finns i hela kommunen och har en regelbunden mötesverksamhet dit alla är välkomna.
mobilbilder 2016 245

Ensam, rädd och ensamkomande

Åtta år, ensam, rädd och ensamkommande till vår kommun men ändå med en känsla av framtidshopp. Nu borde livet äntligen börja och kanske skulle jag slippa vara rädd, rädd, rädd
Det berättar en ung person jag träffade för ett tag sedan när hen berättade om hur det var att anlända till Sverige som ensamkommande.
Idag studerar hen till undersköterska med drömmar om att arbeta några år för att sedan bli sjuksköterska och känslan av att precis flyttat in i sitt första egna boende i länet beskrivs som, så overkligt men så lycklig att jag lyckats trots alla år i flyktingläger. Känner mig så tacksam för det stöd jag fått av min godeman.

Ensamkommande barn och ungdomar som har sökt asyl i Sverige men inte vet om de får stanna befinner sig i en mycket otrygg situation och med rätt godeman och rätt stöd kan tryggheten återvända.

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret.

När kommunen sedan tar ansvar måste det ske på ett humanistiskt sätt för att barnet ska få en trygghet som skapar förutsättningar för att växa och gå i skolan.

Centerpartiet vill:

Ha en rättssäker och ordnad asylprocess.

Ha tryggare tillvaro under asylprocessen.

Fler lagliga vägar att stanna.

Återinför ömmande omständigheter och övrigt skyddsbehov så att fler kan få stanna.

LSS, Valet och Framtiden

I mitt Sverige ska vi värna allas rätt att leva som andra, arbeta, utbilda sig, ha sitt önskade familjeliv och vara en del av samhället. Det blir direkt omöjligt om alla förslag från Regeringens LSS-utredningen genomförs.

LSS-utredningens förslag är ovärdiga och tar inte hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan en offentlig utredning inte ta hänsyn till mänskliga rättigheter? Förslaget i korthet innebär en helt oacceptabel nermontering av LSS

Konsekvensen när en offentlig utredning bortser från mänskliga rättigheter är att samhällsklimatet hårdnar. Fråga alla dom som fråntas rätten att leva som andra, arbeta, utbilda sig, ha ett familjeliv och vara en del av samhället.

Centerpartiet vill:
– Öka valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag
– Värna den personliga assistansen
– Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

Din röst betyder allt för hur samhället ser ut i framtiden!

framtiden 1

Min inställning och SD

Min inställning är, SD är ett valbart parti och vi ska absolut respektera den folkvalda processen. Folk får rösta på dem de vill. Vi har en demokrati och den är jag stolt över. Det är alla som röstar som avgör hur vårt land skall drivas. Däremot kommer jag att ta strid mot SD för att försvara vår demokrati, jämställdhet och allas lika värde.

Då förstår ni också att det inte finns några möjlighet att samarbeta med SD. Vi är helt enkelt varandras motpoler.

Med Annie Lööf som ledare känner jag mig trygg, hon har tydligt deklarerat Centerpartiets linje. Mikael Artursson har också meddelat, ”Någon samverkan eller förhandling med SD kommer inte äga rum. Något samarbete med SD i riksdagen är inget vi ställer upp på”

Till sist är det du som röstar som avgör så tänk lite extra inför valet och lägg din röst på de parti du tycker bäst svarar upp till dina förväntningar.

Om du vill ha
En reglerad invandring.

Krav på de nyanlända så de integreras
Anser att barn skall få kunna förenas med sina föräldrar och syskon

Borgerlig ekonomisk politk som leder till ökad företagsamhet och minskad arbetslöshet

Minskat regelkrångel för företagen
Miljöpolitik med konkreta lösningar som gör skillnad


Tycket att små och medelstora företag är viktiga för arbetsmarknaden

Vill att makten skall vara så nära de som blir berörda som möjligt

Ser det som självklart att föräldrar själva skall få avgöra vilken skola eller vårdcentral deras familj vill anlita och ser det som självklart att en får får älska den man vill och att en får ha vilken religion man vill. Ja då ligger det helt i linje med Centerpartiets politik.
IMG_2153

Skolstart och…..

Skolstart och en viktig dag för alla oss som älskar skolan för de möjligheter den skapar. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn utanför familjen för ett barns möjligheter att skapa sig en framtid. Därför behöver vi skapa förutsättningar för att skolan ska erbjuda varje elev en trygg arbetsmiljö med möjlighet att få syn på sitt eget lärande och skapa tilltro till den egna förmågan att lära.

Grunden för lärande bygger på att varje skola är ett lag som jobbar mot gemensamma mål genom att ha

En gemensam Grundsyn hos personalen som säger, alla elevers lika värde.

En gemensam syn på uppdraget, att vara där för eleven och skapa förutsättningar för dom att hitta tilltro till sitt eget lärande och bibehålla nyfikenheten till kunskap.

En tillit till varandra som kollegor och varandras profession, alla vet att den andre gör det den ska göra i processen som ska leda fram till trygga elever med lust att lära.


Centerpartiet vill

– Höja lärarnas status, de är avgörande för elevens framgång i skolan
– Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet
– Att utbildning ska leda till jobb

skola (2)

LSS olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt

Stoppa nermonteringen och låt oss återta den trygghetsreform som LSS ska vara.

Regleringsbrev från Regeringen till Försäkringskassan säger ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” det gör att ledningen uppmanar handläggarna till tuffare tag och helt felaktiga beslut. Man ger enheten för gemensamma försäkringsfrågor i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistans och att syna brukare, assistenter och bolag. Uppdraget från regeringen borde ha varit att ge rätt ersättning från början, då skulle vi slippa hetsjakten av på de som omfattas av LSS.

Det dubbla huvudmannaskapet är också ett bekymmer då den ena huvudmannen(Försäkringskassan) försöker pressa ner antalet timmar i sin bedömning för att nå målen i regleringsbrevet och kommunerna i sin tur skaffar jurister för att strida för att Försäkringskassan ska ta kostnaderna för LSS. Det innebär att dem enskilda individen får lida och en kostnadsövervältring från stat till kommun samt ett felaktigt användande av skattepengar i kommunerna. LSS just nu ett haveri!

Låt oss åter igen få en LSS, en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målsättningen med lagstiftningen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagstiftningen ska ge rätt till rådgivning, personlig assistans, ledsagning kontaktperson, korttids, bostad med särskild service och daglig verksamhet och ska i stort sett vara kostnadsfri.

LSS är just nu olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt. Centerpartiet vill stoppa nermonteringen och återta trygghetsreformen LSS.