Ge alla elever möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar !

Alla vet vi hur viktigt det är att de första skolåren  blir bra, de är ju då grunden läggs och intresset väcks! Förskolepedagogiken har tillför skolan ytterligare en dimension, en lekfullhet som är viktig att bevara.

Som lill hen är de allra flesta ivrig att börja skolan, att lära sig läsa, att lära sig räkna och vetgirigheten vet inga gränser. Jag hoppas och tror att det är en vetgirighet som kan fortsätta livet ut förutsatt att man får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egen nivå. Inte svårare eller lättare och absolut inte som den traditionella medelmåttan.

Det är politikernas ansvar att skapa förutsättningar för skolans ledning att planera grundutbildningen. Det är skolans ledning som ansvarar för att lärarkåren ska  lyckas utforma sitt uppdrag för varje enskild elev. Och det är lärarnas ansvar att ge alla elever en möjlighet att lyckas med sin utbildning i grundskolan.

I vårbudgeten har Alliansregeringen visat på ansvar genom att satsa 3,7miljarder per år på vår framtid, alla barn i grundskolan. En satsning som innebär att det blir mindre klasser eller fler lärare. Men framförallt att det anställs fler speciallärare.