#vistårinteut

Just nu rapporteras det i media om självmord bland ensamkommande, Det är en aktuell fråga som tas upp på möten i riksdagen men som det också finns många frågetecken kring. Här hittar du därför bakgrund och vad Centerpartiet vill idag gällande den tillfälliga lagen och uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen skapar mindre kontinuitet, förutsebarhet, stabila miljöer och chans till familje­återförening. Det var lätt att förutse att den tillfälliga lagen skulle få negativa konsekvenser och det påpekades också av bland andra Barnombudsmannen. Men ingen myndighet har haft i uppgift att följa situationen, så vi saknar en samlad bild av konsekvenserna utöver enskilda fall som lyfts i media.

Utöver den tillfälliga lagen har Migrationsverket i praktiken ändrat sitt arbetssätt gällande ålders­bedömningar, från att sällan skriva upp någons uppgivna ålder till att ofta göra det. Ansvaret för att bevisa sin ålder och identitet ligger på den asylsökande. Om en asylsökande inte har id-handlingar registreras den ålder hen uppger vid första kontakten med Migrationsverket. Men Migrationsverket kan skriva upp åldern om den verkar osannolik. De senaste månaderna har Migrationsverket skrivit upp allt fler personer från att vara under 18 till att vara över 18, vilket påverkar deras rätt till boende och utbildning.

För att öka tydligheten i hur processen kring åldersbedömningar ska gå till och få en bättre bedömning tidigare har regeringen förslag om åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Där förtydligas att om man får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska det gå att överklaga. Men under tiden man över­klagar gäller Migrationsverkets uppskrivning. Det innebär att personer som kanske är under 18 och som får rätt om det i domstol.

Som Centerpartist säker jag

– NEJ till den tillfälliga lagen som skapar en enorm osäkerhet och är den kanske viktigaste orsaken till ökad otrygghet och psykisk ohälsa bland ensamkommande.

-JA skapa möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå under förutsättning att regeringen ändrar sitt förslag så att det också blir möjligt för ungdomar att byta spår och få PUT om de har jobb.

-Ja det måste finnas en möjlighet för personer som inte kunnat bevisa sin identitet att få arbetstillstånd. En majoritet av dem som omfattas av förslaget saknar godkända id-handlingar. Om man får jobb ska man inte utvisas för att man inte har ett pass.

mobilbilder 2016 231

Vänsterrörelsen i Umeå SDs bästa valarbetare

En och samma frågeställning dök upp vid så många tillfällen igår.
Det började redan på morgonträninge och fortsatte vid kaffebordet på jobbet, till lunch, hen jag hade friskvård med och dom mötena som uppstod på affären när middagsmaten skulle inhandlas eller i de telefonsamtal som gjordes under dagen.

Och frågan som ställdes löd
-Vad tycker du om de som hände SD när dom skulle hålla möte i Umeå igår?

Mitt svar är enkelt
– De som sabbade mötet är allas fienden eftersom dom är ett hot mot demokratin. Alla vi som lever i Sverige har ett gemensamt ansvar,det är ansvaret att värna mötesfriheten, organisationsfriheten och yttrandefriheten då det är grunden för en fungerande demokrati. Vad tycker du?

De intressanta är att de jag mötte var överens om att de som skedde på väven innebär att vänsterrörelsen i Umeå är SDs bästa valarbetare, att dom känner större oro för vänsterns agerande än för SDs politik, att demokratin hotas av agerandet, att dom tycker att sabotörerna borde skämmmas och att en del som aldrig tidigare velat engagera sig politiskt funderar på att engagera sig.

Vill du bli medlem för att visa sitt stöd för demokratin?

För dig som vill bli medlem är det enkelt med swish. Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

Ågren, SD, Sandström, S & MP

Efter en vecka på resandefot har en av dagens nöjen varit att läsa igenom veckans alla nummer av VK.

Anders Ågrens, NEJ och vi har ingen avsikt att sammarbeta med SD var veckans mest positiva. Bra där Anders, guldstjärna till dig 🙂

Veckans smocka delar Nils-Åke Sandström ut när han besvarar Sture Nilssons insändare genom att fråga, Men vad i världen menar du? Skulle Centerns framgångar inte vara lika mycket värda om det är många kvinnor som stöder vår politik? Bra där Nils-Åke, guld stjärna till dig 🙂

Veckans mest tragiska hantering är S och MPs hantering av barn, föräldrar och kvinnliga företagare som driver förskolan Visionen.
Urusel hantering S & MP 🙁

Visionen är ett privat förskolealternativ som prisats för sin verksamhet i drygt tjugo år, en verksamhet som föräldrar och barn varit mer än nöjd med som nu riskerar att få lägga ner sin verksamhet till följd av urusel hantering av S och MP. Ett skuggspel där ni låssas att alternativ presenterats för Visionen men där alternativa lokaler absolut inte varit anpassad för förskoleverksamhet. Under de senaste åren har S tydligt visat att ni inte är intresserad av privata alternativ. Först såg ni till att Umeås mest omtyckta och högst rankade äldreboende inte längre fick drivas i privat regi. Nu gör ni samma sak mot en av Umeås mest omtyckta förskolor.

S och MP ert budskap är en tydlig signal till alla kvinnliga företagare, ert agerande skriker GÖR ER ICKE BESVÄR vi är absolut inte intresserad av kvinnliga företagare.

IMG_1570