Ovilja drabbar musikelever

Är Umeå en bra kommun för unga kulturutövare eller riskerar Socialdemokraternas ovilja att förhyra lokaler att skapa en lokalbrist som minska antalet platser på kulturskolan och därmed drabba musikeleverna? Ja absolut drabbas musikeleverna av ledande politikers ovilja att förhyra lokaler. 

 

Det har det gått att läsa att Kulturnämndens ordförande tycker att vi står inför positiva utmaningar min upplevelse efter dagens möte i Kulturnämnden är att vi står inför besvärande utmaningar. Besvärande utmaningar utifrån rådande lokalbrist.

Det finns politiska beslut som säger att vi ska bedriva kulturskola och det finns också ett beslut som säger att Fastighet ansvara för Umeå kommuns lokalförsörjning, vilket innebär att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov och kulturskolan har länge haft dialog med fastighet om sina lokalbehov för att klara sin verksamhet.

Redan i november 2021 diskuterades kulturskolans behov av lokaler. Deras önskan att nyttja lokaler som dagtid står tom på Hamnmagasinet var ett förslag. Ett förslag som gick i stöpet.

En privat fastighetsförvaltare hörde av sig till fastighet och erbjöd en dialog för att diskutera kommunens lokalbehov i samband med att dom hade stora lokaler med tillräckligt många kvadrat att förhyra till Kulturskolans verksamhet.  Ett förslag som fick kalla handen då det politiska direktivet enligt berörda tjänstepersoner är tydligt, förhyrning av externa lokaler är direkt olämpligt och ska undvikas.

Än mer besvärande är läget idag då Kulturskolan fått beske om att dom inte längre får behålla lokalerna på Midgård enligt nuvarande överenskommelse.

Det här innebär inte bara en besvärande lokalbrist redan höstterminen 2023, det innebär också att 200 av musikskolans 1800 elever och 22 av 50 pedagoger riskerar att det inte finns ändamålsenliga lokaler hösten 2023.

Trots löftet från Tekniska nämndens tjänstepersoner och politiker som företräder Socialdemokraterna att fastighet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler finns det fortfarande inte någon lösning på lokalfrågan för Kulturskolan.

Det är helt uppenbart att Socialdemokraternas ovilja att hyra externa lokaler drabbar musikeleverna och skapar en lokalbrist som på sikt hotar Umeås kulturliv!