Lösningar är bättre än förbud Ågren

Av , , 3 kommentarer 10

Anders Ågren jag läser din blogg från 29oktober och funderar, tror du verkligen att förbud mot att tigga gör något åt grundorsakerna?
Jag är helt övertygad om att ett förbud inte förbättrar möjligheterna vi politiker måste kunna bättre än så och istället fokusera på lösningar.

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning säger Moderaterna och du Anders Ågren.
Totalt Förbud mod dumhet, egoism och lösningar som inte påverkar grundorsaken säger jag och Centerpartiet.

Anders Ågren du är en tänkande person med många goda idéer men just nu känns det som du fastnat i en vinkelvolt. Du har en ambition att Umeå skall växa till 200 000 innevånare och då borde du och alla som har det målet välkomna alla människor och skapa förutsättningar för bostad och arbete istället för att lägga energi på att förbjuda tiggeri.

Centerpartiets förslag på lösning för tillväxt i hela landet är att välkomna alla, så väl EU-medborgare som flyktingar. Därför behöver vi skapa förutsättningar. Förutsättningarna som då behövs är bostad, arbete, språkundervisning och ett accepterande klimat där alla blir lika behandlad. Fokuserar vi på att lösa de lockar vi även människor inom landet att flytta till Umeå, vi skulle kunna bli Sveriges ”San Francisco”.

Du skriver,antalet tiggare har ökat.
Absolut har antalet tiggare ökat de senaste åren och grundorsaken är inte att de tillåts tigga, grundorsaken är att de inte har jobb och därför försörjer sig genom tiggeri. Så skapa fler lågavlönade arbeten så även de utan utbildning har en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Lösningen är sänkta arbetsgivaravgifter och att styra de statliga subventionerna som finns att få via Arbetsförmedlingen så de används för att verkligen skapa jobb och förutsättningar för människor att ta ett arbete.

Du skriver,illegala bosättningar och nedskräpning har blivit ett fenomen, ja de blir lätt så när det inte finns bostäder med planerad sophantering. Vid upplåtna uppställningsplatserhar vi skyldighet att berätta vad vi förväntar oss de boende på platsen och vilka krav som ställs. Grundorsaken till de illegala bosättningarna är att vi har för få bostäder. Jag och Centerpartiet föreslår att delar av Bostadens fastighetsbestånd säljas ut medan priserna är hög och räntan förmånlig(inom de närmaste två åren). På så sätt kan vi bygga fler hyresbostäder i varierad storlek, utförande och med varierat läge och därmed också till varierad hyra. Umeå kommun skulle också behöva se över möjligheterna att snabbt bygga mindre hus tex. Attefallsmodellen Om vi skulle lätta upp på stadsplaneringen och underlätta för de husägare som bygger ett litet hus på gården för uthyrning skulle vi snabbt kunna få fram fler boenden och de skulle gynna alla bostadslösa oavsett om hen är flykting, EU-medborgare eller student.

Du säger att kommunen måste förbereda för avhysning men vad löser det för problem?
Inget!

Jag och Centerpartiet föreslår att kommunen istället förbereder ett krisboende, de löser inte problemet men genom att via krisboendet få kontakt med Socialtjänsten och AF kan vi hjälpa de EU-medborgare som flytt sitt land pga. mobbning/psykisk terror. Att ge dem förutsättningar att skapa sig en framtid genom att de får möjlighet att lära sig språket, skaffa sig arbete och utbildning och inom kort kunna vara en tillgång i uppbyggnaden av Umeå och det skulle göra Umeå till en rikare kommun tack vara så väl mottagandet av människor som de ökade skatteintäkterna.

Du påpekar att lösningen måste ske i Tiggarnas egna hemländer, det är inte deras hemländers problem att de sitter i Umeå och tigger. De vi kan göra i Umeå är att skapa förutsättningar.

Grundproblemet i hemlandet är att människor diskrimineras till följd av kön, sexuell läggning, etnicitet eller annat och därför väljer att åka till andra länder för att tigga sig till familjens överlevnad. Anders här är Du, jag, Moderaterna och Centerpartiet helt överens, Frågan måste upp på EU´s agenda, NU!

Min övertygelse är att Umeå har kapacitet att klara flyktingmottagandet och ha ekonomi att bygga upp ett krisboende och pengarna kan tas från de ökade anslaget från staten till följd av flyktingströmmarna och de överskott som i år finns på försörjningsstödet samt att samtliga politisker och anställda får betala för fika och lunch när de åker på konferens/utbildning eller har möten.

Och Anders du har helt rätt vi politiker skall inte uppmuntra tiggeri eftersom det inte är en lösning på problemet. Vi politiker skall skapa förutsättningar för att människor som väljer att bosätta sig i Umeå så fort som möjligt skall kunna vara med och bidra till välfärden och de gör man genom att skapa boenden, arbetstillfällen och erbjuda en bra undervisning i svenska.

Bostäder och Arbetstillfällen som du som politiker verkligen kan se som en möjlighet för Umeå och vår tillväxt speciellt eftersom Umeå kommun inom de närmaste åren(3)har behov av 2114personer bara för att klara av den kommunala verksamheten.

Så låt oss hitta lösningar istället för att skapa förbud.

Decemberöverenskommelsen är bruten

Av , , 2 kommentarer 4

Decemberöverenskommelsen är bruten av KD som uppenbarligen inte håller de dom lovat och Svensk politik kastas åter in i ett osäkert läge.

Ett läge då omval är lika nära som de var i December och mycket troligt även om min bedömning är att våra skattepengar skulle behöva gå till helt andra saker än att bekosta ett nyval.

Utbildning, lärare, äldrevård, barnomsorg, personalförsörjning, ja listan över vart pengarna behövs bättre kan göras lång.

Om jag inte vore politiskt engagerad och aktiv fritidspolitiker skulle jag genast gå med i ett parti och engagera mig.

Ditt engagemang gör skillnad!

image