Även de intersexuella

Filip Hallbäcks(FI) Interpellation om Mäns våld mot kvinnor engagerar några av oss politiker till 100% samtidigt lämnar en tredjedel av nämndsledamoterna sammanträdet…….

För oss som engagerar oss i den här viktig folkhälsofråga höll vi debatten vid liv över en timme, det känns riktigt roligt! Inte för att frågan är rolig utan för att vi är många som vill se en förändring, för att vi är många som ser det strukturella våldet och vill motverka det och för att vi är många som ser behov av en förändring och en strategi för att minska våld i nära relationer eller möjliggöra lösningar för den som vill göra ett uppbrott från en destruktiv relation.

Det som oroar mig både i frågan, svaret och debatten är att de allra flesta utgår från kvinnor och män och helt exkluderar de med könsöverskridande identitet. Naturligtvis skall vi utgå från män och kvinnor men också inkludera de som inte kan benämna sig som kvinna,man,flicka eller pojke i jämställdhetsarbetet och i denna folkhälsofråga.

Vill vi i Umeå jobba förebyggande med våld bör det gälla alla medborgare.

Så min uppmaning till de ledamöter som sitter i Jämställdhetsutskottet var och är att ta ett extra stort ansvar att inkludera de som inte kan benämna sig som kvinna, man, flicka eller pojke i de fortsatta jämställdhetsarbetet med

-fördelning av makt och inflytande blir jämlik
-ekonomisk jämställdhet
-jämn fördelning av de obetalda hem- och omsorgsarbetet
-Att mäns våld mot kvinnor skall uppgöra

Behovet att nå jämställdhetsmålen skyndar lik som ansvar att inkludera de intersexuella som idag är exkluderade i de pågående jämställdhetsarbetet.

Gör om gör rätt!

Av , , 8 kommentarer 7

Vid Kommunfullmäktige i april protesterade föräldrarna mot skolnedläggningen genom att dela ut, Rör inte vår skola choklad från Choklad Jenny och en uppmaning, Göra om och gör rätt!

Detta engagemang är glädjande och nödvändigt!

Det borde vara en självklarhet att bygga politiska beslut på välgrundade utredningar och önskemål från kommuninnevånarna men Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks ha en helt annan strategi…… Deras inställning tycks vara att centrala Umeå skall växa medans resten av Umeå Kommun får stå tillbaka.

För mig och Centerpartiet är det självklart att tillväxten skall ske i hela kommunen. Det är också en självklarhet att besluten om byaskolorna skall fattas utifrån gedigna utredningar där all fakta vägs in i beslutet.

Den 25 februari 2016 tog Socialdemokraterna beslut om att eleverna i mellanstadieklasserna i Botsmark skola ska pendla till Flurkmarks skola samt att drygt 50 mellanstadieelever i Bullmark ska pendla till Sävar skola. De underlag som nuvarande nämnd haft som underlag för beslutet är helt undermåligt och det finns över huvud taget inget barnperspektiv i beslutet.

För mig känns det som ett oklokt och märkligt beslut, faktiskt mycket märkligt då det är knappt ett år sedan samma partier beslutade att behålla både Botsmark och Bullmarks F-6 skolor. De efter att Sävar kommundelsnämnd arbetat med den aktuella skolfrågan i fem år och hade ett väl underbyggt underlag för beslut.

Hur i hela ……. kan Socialdemokraterna och Miljöpartiet bara nonchalera de underlaget inför beslut???

Centerpartiets ståndpunkt i den här frågan är samma idag som för ett år sedan, bevara byaskolorna!

Min uppmaning till Socialdemokraterna är,planka äkta Centerpolitik genom att stärka landsbygden, bevara byaskolorna och verka för att byggbar mark bereds utanför centralorten så hela kommunen kan växa. På så sätt bygger vi en hållbar framtid. Det ni nu gör är att ställa stad mot land och det är direkt kontraproduktivt för tillväxten i kommunen.
13055903_997786826942838_5222152403715503765_o

13071788_997786833609504_1522312465934881238_o