Är det en rättighet med tak över huvudet?

Av , , 2 kommentarer 6

De finns internationella konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICCPR) som inriktar sig på frågor som rätten till liv, yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten att rösta men också rätten till mat, undervisning, hälsa och tak över huvudet. Hur förhåller sig Umeå kommun till dessa konventioner?

Bedöm själv efter att du läst.

De senaste åren har Centerpartiet föreslagit lösningar för att minska hemlösheten, tyvärr har förslagen inte vunnit något gehör och det gör att hemlösheten är ett faktum. Så trots en nollvision finns det hemlösa i kommunen. Igår hade jag ett långt samtal med en av de hemlösa, hen har varit hemlös i två års tid. Personen det gäller är klok, har arbete, har ett samhällsengagemang, är skuldfri och vill inget hellre än att få tag på en bostad. Att Umeå kommun inte ens kan erbjuda en härbärgeslösning är ett svek mot den här skattebetalaren och andra i hens situation.

Enlig uppgifter från Öppen gemenskap finns det mellan 10 och 20 kommunmedborgare som är hemlösa varje natt och då är EU-migranterna som bor i husvagnar inte alls inräknade. Med så pass många hemlösa anser jag att Umeå kommun måste ta ansvar för att skapa en ”Akut lösning” för de som är hemlös, tex ett härbärge eller ett Krisboende. Ett ställe som har säng, hygienutrymmen och tvättmöjligheter samtidigt som det finns adekvatpersonal att tillgå. Helt enkelt en trygg plats att sova på med möjlighet att få professionell hjälp att ta sig från hemlöshet till ett tryggare liv.

Ett ställe dit alla EU-medborgare är välkommen, även ovannämnda Umebo som varit hemlös i två år men inte kan få hjälp av Socialtjänsten eftersom han har egen försörjning och som stått för kort tid i kö för att kunna få en bostad.

Umeå är en stad i tillväxt och det innebär att gatubilden förändras liksom behoven och därför anser och hoppas jag att vi genom en bred politisk överenskommelse skall lyckas hitta en lösning för att klara av att nå de internationella konventionernas målsättning med tak över huvudet.

Förutom att det är ont om bostäder i Umeå att kommunpolitikerna historiskt planerat tillväxt men helt glömt att planera bostadsförsörjningen. Socialdemokraternas ovilja att sälja ut mindre delar av Bostadens bestånd för att bygga fler hyresrätter har försvårat möjligheten till finansiering. Kommunledningens oförmåga att tänkt utanför boxen och börjat bygga modulbostäder, upplåta kommunal mark till uppförandet av ”Attefallare”, byggga fler alternativa äldreboenden och seniorbostäder för att skapa rörelse på husmarknaden gör att vi står här med allt för få bostäder. Det finns en hel del möjligheter att rädda upp situationen men då krävs initiativförmåga och nytänkande.

Idag har vi problem med att det finns hemlösa och då bör vi hitta lösningar, Krisboende kan vara en sådan lösning men finns det andra humanistiska förslag på lösning så ställer sig Centerpartiet bakom ett sådant förslag?

image

Porrstjärnor och bostäder

Av , , 5 kommentarer 1

Märkligt att Fackförbundet Kommunal som har en policy mot pornografi samtidigt som den svenska porrstjärnan Johanna ”Puma Swede” Jussiniemi dansar på bordet. Än märkligare är att händelsen i princip överskuggats av nyheten om Margot Wallströms lägenhetsaffär med Kommunal och Annika Strandhalls lägenhetsaffärer med Vision.

Är det normen som får media att lägga fokus och rapportera mer om oetiska kösystem för lägenheter istället för att syna den policy som brutits när man anställer en porrstjärna att dansa på borden för medlemmarnas pengar?

Vart tog vallöftena vägen?

Regeringen avslutade 2015 med att fortsätta bryta vallöften. Att föreslå skattehöjning på bensin och diesel med 60öre för bensin och 66öre för diesel är helt galet, att regeringen utöver skattehöjningen infört ett indexsystem som innebär en årlig 4procentshöjning av bensin- och dieselskatten från 2017 i Europas mest glesbefolkade land bådar inte gott för landets framtida tillväxt så länge det inte satsas på alternativa lösningar för de som är beroende av bil och inte har tillgång till en fungerande kommunikation.

Självklart ska rätt miljöval löna sig och därför borde det finnas ett fokus på att hjälpa fram de alternativ som finns och här saknas helt förslag från sittande regeringen.

Vart tog vallöftena vägen?

Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här – ”Det är jättedyrt att tanka som det är, vi ser inget behov av att höja skatten”.

MP lovade ”Det blir ett landsbygdspaket som handlar om bättre infrastruktur, satsningar på vägar och järnvägar och att stimulera produktion av förnybar bränsle och se till att servicen fungerar” men då vill jag passa på att berätta att landsbyggden finns även norr om Gävle och resterande ca:60% av Sveriges yta. Till antalet är de färre innevånare men även här betalar hen skatt och borde därför kunna förvänta sig att sittande regeringar oavsett politisk åskådning planerar för hela landet och hela landets överlevnad.

Att regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet väljer att straffa människor på landsbygden genom att skicka notan till landsbygden visar tydligt på det som är det grundläggande problemet i Svensk politik – Storstadsperspektivet!

I glesbygden finns det ingen möjlighet att välja en kollektivtrafik utan du är beroende av bilen och jag vill ha politiker som förstår att lika inte alltid är det som är rättvist. Jag vill ha politiker som ser problemet och ger alternativa lösningar, jag vill ha politiker som kan lyfta blicken från storstaden och kan se hela landets behov och utifrån de fatta beslut.

Sittande regering i kombination med urusel regionalpolitik riskerar att dränera landet och göra urbanisering till ett hot för Sveriges framtida utveckling.

imageR

Samhällsdebatten hårdnar

Min reflektion är att samhällsdebatten hårdnat, oron och konflikterna i världen har ökat terror och extremism har slagit rot på allt för många platser.

De allt för dramatiska slutet av 2015 är över och vi har gått in i ett nytt år så låt oss göra 2016 lite mer humant, lite mindre dramatiskt och lite mer stabilt.

Jag vill att du och jag hjälps åt att värnar människors möjlighet att söka skydd. Jag vill att vi som inte levt i krig och elände tar vårt ansvar att hjälpa de som flytt att bygga en ny framtid. Jag vill att alla ni som lämnat krig och terror bakom er tar ansvar för att ta mot andra i samma situation oavsett om ni delar åskådning eller inte. Jag vill att riksdagspartierna hittar en bred överenskommelse där systemen synas och reformeras och människor välkomnas.

I dagens debatt läggs skulden på de som flyr istället för att lägga fokus på de system för mottagande som inte fungerar. Vi kan inte låta de dåliga systemen öka främlingsfientligheten, vi kan inte heller låta de dåliga systemen skapa kasus i statsfinanserna och vi kan inte låta dåliga system grusa sönder väl fungerande system som byggt vår välfärd.

Centerpartiet har föreslagit stora reformer för att minska kostnaderna, öka mottagningskapaciteten, korta vägen till jobb och värna rätten att söka asyl. De behövs många viktiga reformer för företagar-, jobb- och bostadspolitik för att vi skall fortsätta bygga ett välmående Sverige där stad och land går hand i hand och där hen som vill bo och verka i Sverige skall ha möjlighet till att bidra, på så sätt bygger vi välfärd.

Men mest av allt behöver vi att alla människor möter sina medmänniskor med samma öppenhet och oförställda nyfikenhet som en mor möter sin nyfödda.

Så ta fram kvinnokraften i er och låt känslan vara med i mötet med människor för på så vis skapar vi en humanare framtid tillsammans.

image

Gott nytt år

Tänka tillbaka och summera
Ett år kan inte rymma mera
365 dygn med glädje och sorg, livet
Något jag är tacksam för, inget att ta för givet
Tack till er som umgåtts i härvaro
Livet vore inte lika gyllene utan er närvaro
All strävan, alla insatser och engagemanget från er alla
De är de som gör skillnad, får murar att falla
Tacksamhet för vad året gett är det jag känner
Ser nu fram mot ett 2016 med familj & vänner

Gott nytt år!

image