Rättstrygghet NU!

När utsatta kvinnor döms för förtal och utpekade män får ett oemotsagt medieutrymme är rättstryggheten inte bara usel, den är satt ur spel. När en av fem anmälda våldtäkter som leder till fällande dom förstår alla att rättssäkerheten är satt ur spel.  Det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria och nu kräver Centerkvinnorna en rad åtgärder för att slå vakt om kvinnors rättstrygghet.

 Utifrån den senaste tidens våldtäktsmisstänkta män, som senare friats från misstankarna i brist på bevis men som belönats med stor medial uppmärksamhet är det ofrånkomligt att fundera över hur långsamt och rättsosäkert det är att vara kvinna. Under 2020 anmälde 9000 kvinnor våld i nära relation och faktum är att knappt en av fem anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Antalet fällande våldtäktsdomar ökade under förra året men trots det var det bara 333 domar av 8 820 anmälda våldtäkter som leder till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, så fungerar det inte i våldtäktsfall. Trots att 90 procent av anmälningarna av våldtäkter leder till förundersökning läggs dom oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret i 70% av fallen är bekant eller känner gärningsmannen.

I domstolarna saknas kunskap om sexualbrott och offers trovärdighet bedöms efter falska förutfattade meningar, trots att forskning visar att våldtäktsoffer agerar väldigt olika. Att våldtäkter inte bedöms och döms som det brott det faktiskt är, är motsatsen till den rättstrygghet en individ ska ha rätt till i ett fritt samhälle.

Vi kräver rejäla krafttag för att på allvar slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, sin rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet. Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

  • Utbilda personer som hanterar sexualbrott. Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare.
  • Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion. Kunskapen om metoderna att arbeta med och att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.
  • Förhör alla misstänkta gärningsmän. Vid samtliga fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkte gärningsmannen förhöras.
  • Inrätta en sexualbrottsdomstol. Samla sakkunskap och resurser som finns på området i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol.För att slå vakt om en rättstrygghet som även omfattar kvinnor behöver rättsväsendet förändras – NU.

2 kommentarer

  1. brorson

    Du bör läsa mina kommentarer om ”förvaring” på Ågrens (M) blogg. Han har nyligen skrivit två inlägg under rubriken ”Öppet möte….”. Jag har skrivit kommentarer till båda inläggen, samt en kommentar till ytterligare ett inlägg, vilka samtliga berör ämnen ”förvaring”, som jag tycker att M bör stödja. Och varför inte även C? Som framgår av mina kommentarer behövs förvaring för särskilt farliga återfallsförbrytare bl. a. för att öka utsatta kvinnors chans till överlevnad och för att slippa ständigt vara rädda för att möta en man, som de har blivit misshandlade av.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.