Ny GD

Regeringen har i dag utnämnt en ny generaldirektör(GD) på Försäkringskassan Så från 1september säge vi välkommen till vår nya medarbetare Ann-Marie Begler.

Vilken ära och utmaning att erbjudas detta svåra men mycket viktiga uppdrag. Det kommer helt säkert att bli en utmaning men jag tror att hennes erfarenhet från Skolinspektionen, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och BRÅ kommer till stor användning. Jag önskar henne all lycka!

Undra just vilket uppdrag hon fått av regeringen….Antagligen har hon fått de enfaldiga uppdrag att komma till rätta med sjuktalen. Visst behöver man jobba med sjuktalen men knappast när det redan hänt……. Förhoppningsvis har hon modet att visa på strukturella problem så som förtätade städer, stressigt arbetsliv, ojämlika vilkor, centralicering i stället för decentralicering och andra grundorsaker som leder till de ökade sjuktalen, att visa på grundorsaken är enda sättet att vända trenden.

Så även om sittande regering fokuserar uppdraget på sjuktalet så hoppas jag att hon har mod och styrka att jobba för alla som för alla som omfattas av socialförsäkringen. Vår trygghetsförsäkring är ju så mycket mer än sjuktal och bakom varje ärende finns en individ. Det är barn med barnbidrag, vuxna som behöver en sjukersättning eller arbetsskadelivränta, föräldrar med behov av föräldrapenning, handikappade som har assistansbehov för att kunna leva ett självständigt liv och pensionärer med behov av ett bostadstillägg mm.

Enligt min bedömning är hennes viktigaste uppdrag att se över och modernisera hela socialförsäkringen, ta bort det som är förlegat tex. föräldrars olika rätt att uppbära vårdbidrag och ta bort sådant som ser ut att hjälpa men istället stjälper och våga ge förslag på moderniseringar som gör det lättare att göra rätt och svårare att begå bidragsbrott, helt enkelt anpassa Socialförsäkringen till 2000-talet.

Kärnkraftsfritt Bottenviken

Efter att jag lyssna till Anna-Maja Henriksson, finsk riksdagsledamot och tidigare justitieminister (Svenska Folkpartiet) och Helena Lindahl (C) Sveriges Riksdag är jag ännu säkrare på att vi bör behålla Bottenviken fritt från kärnkraft.

Även om den finska regeringen har gett byggnadstillstånd för ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki måste vi göra allt som står i vår makt för att förhindra just detta bygge.

Att Finland tillåter att den ryska staten ta sig in på deras energimarknad känns som en säkerhetspolitisk risk i regionen. Det är mycket konstigt med tanke på att EU gör allt för att frigöra sig från rysk gas och hjälper Baltstaterna att frigöra sig från den ryska energin genom alternativa lösningar. Att det är Putins skandalomsusade bolag som ska leverera och bygga anläggningen känns inte bra.

Utöver de miljörisker som finns om det skulle uppstå några fel är bygget också ett stort hot mot den marina miljön i vår närhet. Med ett kärnkraftverk i Pyhäjoki skulle Bottenviken bli särskilt utsatt på grund av sitt grunda vatten och sköra ekosystem. Dessutom saknas beslut om slutförvaringen.

Sverige och Finland skulle istället göra gemensam sak i att hitta alternativa lösningar för den energiförsörjning som behövs genom att utveckla vågkraft i Bottenviken.

Västralänken?

Idag skall Vägverket äntligen ta ett beslut om Västralänken. Det är inte en dag försent. Med de dagliga miljöproblem som finns till följd av den allt tätare trafiken i centrala Umeå måste ett beslut fattas nu och vägbygget måste starta så fort som möjligt.

Av de fyra förslag som finns och den utveckling staden gjort tillsammans med att vi har Umeås vattentäkt väster om Umedalen finns bara två alternativ till dragning. Båda alternativen innebär en bro över älven en tunnel eller ett öppet schakt för att leda på trafiken på Backenområdet. Så nu håller jag tummarna tillsammans med alla er andra för alternativ 3 & 4 i Vägverket presenterade förslag.

Västra länken måste genast få en byggstart för att förbättra miljön i Umeå och göra staden till en trevligare plats att vistas i. Därför uppmanar jag ledande politiker att skynda på, låt det inte bli en följetången med omodernt slut så som det vart i badhusfrågan.

Bristande träffsäkerhet, dålig överensstämmelse mellan inkomstborfall och ersättning

Av , , 4 kommentarer 3

Socialförsäkringsutredningen slår fast Bristande träffsäkerhet, dålig överensstämmelse mellan inkomstborfall och ersättning samtidigt missar utredningen hen. Hen som skapar tre av fyra nya arbetstillfällen.

En princip sedan sjukförsäkringens begynnelse i mitten av 1950-talet är att Socialförsäkringarna ska syftar till att ge en standardtrygghet vid sjukdom, arbetsskada, föräldraskap, arbetslöshet och ålderdom.

Men gäller det alla?

Varken då eller idag 65år senare gäller denna trygghet hen.

Hen som är nyetablerad småföretagare eller hen som är i ett uppstartsskede med sitt företag.

Vår sociala trygghet och Socialförsäkringen är därmed till för anställda med en fast månatlig inkomst. Företagare och entreprenörer som bidrar med både arbetstillfällen och skatteintäkter är exkluderat i Socialförsäkringen och knappt ihågkomna i den flera år långa utredningen som man gjort för att förbättra vår grundtrygghet. Det är skamligt!

Men än finns tid att agera, remissrundan pågår augusti ut och min förhoppning är att remissinstanserna är tydliga och att regeringen går på Centerpartiets företagsvänliga linje och skapar förutsättningar för hen som vill vara både förälder och småföretagare. Men också att hen som skapar tre av fyra arbetstillfällen skall kunna vara sjuk och få ut en sjukpenning om det behövs.

Ska vi kunna bygga en framtid behövs arbetstillfällen och idag skapas tre av fyra arbetstillfällen hos småföretagarna.

Vänskap

Av , , 2 kommentarer 5

Vänskap är vackert och vänskap är bra
En vänskap är något alla borde få ha
Vänskap är förlåtande och tolerant
Att gillas fast man uppför sig som en fjant

Vänskap är rakhet utan fördolda ord
Att njuta av tystnaden vid samma bord
Vänskap är viktigt och värdefullare än det mesta
Öppna ditt hjärta och våga testa

Vänskap är ge och ta
Utan att någon beräkning med agerandet ha
Vänskap är varm och oerhört fin
Har samma egenskaper som ett årgångsvin

Vänskapen blir mer och mer värdefull ju äldre den vara
Så öppna ditt hjärta, ta emot, var rädd om, bevara

Idag uppmanar jag er alla att glädjas med era vänner