Bada i Bajs?

Av , , 2 kommentarer 5

Dagens Kommunfullmäktige startade med en interpellation jag ställt gällande miljöeffekterna efter branden i reningsverket i Täfteå.

Det finns tre anledningar till att jag ställde interpellationen
1)jag vill få ett svar på om Umeåkommun och Vakins krisberedskap var tillräcklig när olyckan inträffade

2)jag vill försäkra mig om att Umeåkommuns medborgare får veta vilken miljöpåverkan branden haft och om vattnet i Täfteå är badbart efter miljökatastrofen

3)jag vill försäkra mig om att alla inblandade tar lärdom av olyckan för att beredskapen ska bli bättre

För alla som följt händelseförloppet efter branden vet att tjänstepersoner agerat ansvarsfullt efter att branden upptäcktes.

Däremot visar svaret att en handlingsplan hade kunnat undvika att stora mängder avloppsvattnet rann rätt ut i fjärden och minskat miljöpåverkan. Att låta en krisplan växa fram när miljöförstöringen redan var ett faktum istället för att ha en handlingsplan var inte det bästa alternativet. Umeå kommun och Vakins krisberedskap var alltså inte tillräcklig.

Att Miljö- och hälsoskydd har begärt att Vakin ska utvidga miljöriskbedömning med riskerna för brand och de stora konsekvenser en brand har på ett avloppsreningsverk eller att Vakin har en egenkontroll ger inget svar på vilka effekter branden haft på miljön i närtid eller vad det kan innebära på lång sikt. Det vi fått svar på idag är att det saknas resultat från provtagningar. Miljö- och hälsoskydd kan inte bedöma vilken påverkan olyckan haft på fjärden och svaret utlovar uppföljning men ger absolut inget svar på vilka miljöeffekter olyckan haft. De finns en spekulation om att avloppsvattnet nog trycks längre ut men det ger inget svar på om barnen i Täfteå måste bada i bajs i sommar.

Jag håller med om att det är positivt att det har kunnat gå så snabbt att få till en återställd funktion på reningsverket och att verket var intakt med pumpbrunnar och annat som behövs för att bedömas vara ett intakt reningsverk. Men att raljera om reservverk i förråd är bara patetiskt och ett försök att flytta fokus från den viktiga miljöfrågan, ducka för ansvar och visar på en ovilja att lära sig av sina misstag.

Nu hoppas jag att VAKIN tillsammans med miljö- och hälsoskydd tar lärdom och utformar en krisplan, följer upp miljöeffekterna och tydligt anslår resultaten för oss medborgare.

sverige rent