Lyssna på dom det gäller!

I Centerpartiet är vi helt överens om att vi måste satsa på flera åtgärder för att lyckas hjälpa de med en missbruksproblematik och för att förhindra att fler hamnar i ett missbruk.

Socialnämnden måste jobba med förebyggande åtgärder för barn och föräldrar genom att stärka insatserna på Familjecentralerna och värna Öppna förskolan.

Vi måste också stötta de med missbruk genom att erbjuda ett fungerande sprutbytesprogram för att minska spridningen av hepatit C och en ökad spridning av HIV.

 

Politiken måste börja lyssna på människorna det gäller!

För ingen blir hjälpt av fina ord på ett papper eller ogenomförbara förslag som bara fungerar i teorin.

Om man vill göra skillnad måste man våga lyssna på dom det gäller!