Mäktigast av allt är kärleken

I kväll har jag haft förmånen att träffa en överlevare. Att lyssna till Dr.Goldberg historia fyller mig av fasa men också av hopp och ljus. De är härligt att höra hur Dr. Goldberg anser att hans bästa hämnd har varit att skaffa många barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hans ord gör stort intryck och jag tänker, mäktigast av allt är kärleken.

Mitt tal kännses blekt efter hans historia…..men hä kommer det för er som inte tog er ut i snö och kyl för att manifestera solidaritet.

Det är en stor ära att tillsammans med er delta i den här manifestationen, till minne av Kristallnatten, den fasansfulla natt som inföll mellan 9 och 10 november 1938. Den natt då vassa skärvor av sönderslaget glas skar djupa revor i historien och fick många att tvivla på mänskligheten. Tillsammans minns vi de fasor som drabbat judarna. 

För mig innebär manifestation att hedra och minnas, men jag vill också att vi tillsammans visar att de inte är acceptabelt att vi i Umeå har politiker som vill registrera folkgrupper eller politiker som pekar på utsatta människor och tillskriver dem skulden för de systemfel vi så väl känner till.

Efter nattens valvaka värmer det mitt hjärta extra mycket att vi den 9november 2016 ställer oss upp tillsammans och visar att vi aldrig kommer att glömma och att vi är beredd att göra allt som står i vår makt för att aldrig någonsin behöva uppleva nya kristallnätter.

Det som förenar oss är vår gränslös medmänsklighet, omtanke om våra medmänniskor och kärlek det behövs i en tid när vi ser en växande trend av rasism, diskriminering och brutala förföljelser.

De behövs i en tid då det finns etablerade partier i riksdagen som peka ut romer, muslimer, judar och invandrare som syndabockar för de samhällsproblem som finns, istället för att ge förslag på konstruktiva lösningar till systemfelen.  En politisk retorik som vi skall se som det varningstecken de är, precis som varningstecknen som fanns före Kristallnatten.

Jag vill också att vi skänker en tanke till alla de som tvingats fly eller diskriminerats och trakasserats bara för den dom är och för att det finns de som utan reflektion pekar ut syndabockar.

Det gläder mig att vi oavsett hemvist tillsammans och i solidaritet visar att vi aldrig ska glömma er som led och dog för att ni var judar.

De känns tryggt att vi gemensamt ställer oss upp för att vi sett varningstecknen i samhället runt omkring oss. Tillsammans kan vi sprida ljuset vidare och de ger mig hopp.

Jag vill avsluta med att tända ett ljus, Ett ljus till minne av offren för 78 år sedan och för att vi tillsammans ska se till att vassa skärvor av sönderslaget glas aldrig mer skall få skära djupa revor i mänskligheten.

Kan ni inte bättre M?

I dagens VK kan vi läsa att moderaterna har för avsikt att göra tiggeriförbudet till en valfråga. Kan ni inte bättre?

I Umeå kommun har vi massor med problem som verkligen är viktiga att jobba med idag, imorgon och inför valet.

Vi har skolfrågan och vikten av skolor i hela kommunen, det är
boendefrågorna och vikten av att korta bygglovsprocessen så att byggtakten kan öka. Dessutom är det stödet för de mest utsatta och vikten av att ge både förebyggande insatser och stöd för att nå ett självständigt liv. Du har stödet till enskilda vägar och vikten av att hålla vägnätet intakt. Behovet av en varierad arbetsmarknad så fler får möjlighet att tjäna sina egna pengar och minska risken för bidragsberoende och sist men inte minst har ci frågan om ett friskare arbetsliv för alla anställda, framförallt i den kommunala sektorn där politiken kan påverka och göra skillnad.

Allvarligt talat, Umeåkommuns innevånare blir inte hjälpt av ett tiggeriförbud, de hjälper inte heller de som tigger. Däremot ger det M ett helsidesuppslag……men det är också allt.

Min förhoppning är att Umeåkommuns medborgare faktiskt röstar för ett friskare arbetsliv, en skola för alla, ett Umeå där vi skapar förutsättningar och föreslår lösningar framför förbud!

Bättre kan ni M!

4miljoner i viten

Av , , 2 kommentarer 10

Under perioden 1januari till 30september 2016 har Individ och familjenämnden betalat 4 miljoner kronor i böter för att kommunen inte kan följa lagen och erbjuda boenden enligt SoL eller LSS, böter som kommunen(läs Individ och familjenämnden)får till följd av att kommunen inte kan erbjuda bostäder.

Eftersom de 4miljonerna verkligen behövs i verksamheten ville jag lyfta frågan på Kommunfullmäktige, förhoppningen med att lyfta frågan med en interpellation var att hitta en snabb lösning för att inte de mest drabbade skall behöva agera målvakt till kommunen för de är faktiskt effekten av att verksamheten som skall hjälpa de mest utsatta betalar böterna istället för att de som ansvarar för bostadsbyggandet betalar böterna.

Min frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg var
Är det rimligt att Individ och familjenämnden betalar viten för bostäder de beställt men som aldrig byggts?

Är nuvarande modell en god ekonomisk hushållning med tanke på att modellen med Socialdemokraternas goda minne tar från de mest utsatta medborgarna för att betala vitesbelopp som Individ och familjenämndens verksamhet inte rår över?

Ser du en möjlighet att kommunstyrelsen som är den som har ansvar för byggtakten också ansvarar när kommunen inte byggt de bostäder som IFN beställt?

I Hans Lindberg svar kunde vi både läsa och höra, Frågor rör viten för lagstadgad verksamhet som inte kunnat levereras- det är individ- och familjenämndens ansvar.

Hur kan du Hans anse att IFNs ska ta ansvar för att bostäderna inte byggts när beställningarna av bostäder är gjorda i god tid?

Hans skriver också, varför det inte levererats är tekniska nämndens ansvar. Inne bär ditt svar att du anser att tekniska nämnden är ansvarig för att de inte byggts och att dom därför skall vara den som betalar vitet?

Undra hur de statliga pengarna för bostadsanpassning som kommer till kommunen används? De är pengar som går in i kommunbörsen så de är lätt att tro att dessa pengar går till gatstenar på torget istället för att gå till att anpassa bostäder så de passar för SoL och LSS boenden.

De måste bli en ändring snabbt för att betala dessa summor i viten är inte vettigt!