Nationaldagsfirande

Nationaldagsfirandet och välkomnande av nya Svenskar välkomnas diskuteras på Kommunfullmäktige. Marie-Louise Rönnmark säger att målet är att göra ett så bra Nationaldagsfirande som möjligt och att relationen med försvarsmakten är god och att försvarsmakten är välkommen att delta på Nationaldagsfirande. Anders Ågren ställer en enkel fråga. Marie-Louise tycker att denna fråga varit en onödig fråga för de har aldrig varit ett problem att Försvarsmakten deltagit.
Sven-Olof Edvinsson säger att den blossande diskussion som uppstått kring Försvarsmaktens deltagande aldrig borde ha blossat upp, han har deltagit i planerandet sedan 92 och under den perioden har de alltid varit delaktiga.

Diskussionen avslutas med att alla välkomnas till Nationaldagsfirandet den 6juni på Gammlia
image

Höjda skatter att vänta

Socialdemokraterna gick till val på att investera i fler jobb och en bättre skola och när budget presenterades slog Regeringen fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken. Så frågan är vad har man då fattat för beslut för att möjliggöra detta?

De S stolt berättar om är Lågstadielyftet och fler händer i äldreomsorgen och visst är det behjärtansvärt men när man synar budgeten och ser att det största tillskottet i vårbudgeten på 2,5 miljarder kronor skall gå till ökade sjukskrivningar känns det som något är trasigt. Ja vad kan man säga, ja visst det gynnar kvinnor att det finns pengar till att vara sjukskriven då de allra flesta som är sjukskriven är kvinnor. Men att gå hemma med knappt 80% av lönen och vara sjukskriven på grund av stressproblematik lär inte öka jämställdheten utan bara innebära att kvinnan fortsätter ta hand om hushållsarbetet för hon är ju ändå hemma och är sjukskriven och den negativa spiralen är ett faktum.

Att utjämna de ihållande ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor borde var steg ett i huvuduppdraget för en budget med en feministisk grundsyn och det saknas helt i de budgetförslag som nu presenterats.

Att avskaffa vårdnadsbidraget, ett bidrag som knappt används och om det används till stor del använts av mödrar med låga inkomster och låg utbildningsnivå innebär de bara att dessa kvinnor blir ännu mer marginaliserade. Är de så en feministisk budget ser ut?

Och vart är satsningar för att öka sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor generellt och särskilt för utrikes födda och nyanlända kvinnor? Vi vet att flickor i skolan har bättre betyg trots det går män före in på arbetsmarknaden så vart är den riktade satsningen för att förändra detta?

Det obetalda hemarbetet är lågt värderat och anses av vissa som en icke fråga men jag kan med 100% säkerhet säga att sjukskrivningskostnaderna skulle minska rejält, ja till och med halveras om man tog hemarbetet på allvar. Här behövs kloka politiska beslut som gör det enklare att ta hjälp av RUT med både städning, läxläsning, vård av sjuka barn och annat hemarbete. Vi måste tänka utanför boxen för det skapar både nya arbetstillfällen och minimerar pressen mitt på livets E4a när vardagspusslet skall läggas. Att göra saker av tradition bara för att de förväntas av en löser inte problemen.

Och vilka satsningar har den feministiska budgeten gjort på lönerna inom vård- och omsorgssektorn? En ökad bemanning i äldreomsorgen räcker inte. Har man tagit ett politiskt beslut att frysa läkarlönerna i avvaktan på att övrig omsorgspersonal skall närma sig? Eller ökar man antalet läkarplatser så att dagens duktiga sjuksköterskor kan vidareutbilda sig för att på så sätt få ner läkarbristen?

Att en tredje månad reserveras för vardera föräldern i föräldraförsäkringen och vissa ser de som ett steg mot en individualisering då det minimerar inlåsningsmekanismen som finns i försäkringen. Men i min värld är valfrihet i föräldraförsäkringen den enda lösningen. Den valfrihet jag då beskriver är en flexibel försäkring som öppnar för fler möjligheter tex. så borde dagar kunna lämnas över till annan av föräldrarna utsedd vuxen eller anställa en RUT som ansvarar för barnomsorgen. Att skicka sina barn utomlands som au pair är coolt men att ha samma modell i Sverige får många att se rött….

De ökade underhållsbidraget både välkomnar och ovälkomnar jag eftersom ensamstående föräldrar självklart har ett behov av ett underhållsbidraget men bidraget i sig borde inte behövas eftersom man som förälder har ansvar och försörjningsplikt för sina barn.

Sen saknade jag helt politiska beslut för att stimulera tillväxten av arbetstillfällen och hur tänker man att lågstadielyftet skall förbättra hela skolan?

Fanns det då något bra i budgeten, ja absolut, barnomsorgen blir mer tillgänglig på obekväm arbetstid och de blir ökade resurser till förlossningsvården, de är ansvarsfullt

Min bedömning är att vi måste ta politiska beslut som tar oss mot en framtidsvision där vi nått ett jämställt samhälle med ett arbetsliv utan stress och jämställt på hemmafronten genom att vi lever ett holistiskt och de politiska besluten vilar på ett holistisktförhållningssätt de är därför jag bedriver en närodlad politik <3

Fri rörlighet kräverändrad lagstiftning och andra system

Jag förstår mina medmänniskor som är rädd att Sveriges välfärd och vårt sociala välfärdssystem kommer att raseras med en fri rörlighet mellan länderna och oron är helt befogad. Men det är inte människorna vi skall låsa in eller hindra utan vi skall förändra bidragssystemet.

I samband med att vi gick med i EU och fick den fria rörligheten uppstod en del problem som vi aldrig räknat med och som kräver lagändringar. Behovet av en lagändring får inte förhindra oss att öppna dörren för våra medmänniskor utan borde istället generera i en skrivelse till Socialdepartementet där man förklarar problematiken och att politikerna tar sitt ansvar genom en snabb lagändring. Då alla EU-medborgare har rätt att röra sig fritt i Europa måste svensk lag samspela med EU:s lagstiftning och det gör den inte idag.

Om vi tar EU-migranter så kan dom få en rad bidrag från Försäkringskassan – även om de befinner sig olagligt i Sverige och det får självklart konsekvenser både för välfärdssystemet och individen. Dom kan tex. få Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag trots att personen egentligen inte har uppehållsrätt, alltså laglig rätt att vara här. Det beror på att Försäkringskassan från 2013 inte får ta hänsyn till om den som söker bidrag är här lagligt eller inte. Det enda Försäkringskassan numera ska ta ställning till är om personen bedöms bo här. Personens avsikter att stanna här vägs in och denne kan också behöva visa ett utdrag på att hen gått ur socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Försäkringskassans behov av kontroller ökar för att man inte ska betala ut bidrag på fel grunder. Alla glapp i lagstiftningen innebär att vi riskerar att dränera socialförsäkringen.

Jag är mycket kritisk till att man inte kan kräva uppehållsrätt för att en person ska ha rätt till bidrag då vår socialförsäkring vilar på en bosättningsbasserad och/eller en arbetsbaserad del. En laglig vistelse borde vara grunden för att ta del av socialförsäkringssystemet och då behövs nya bestämmelser i svensk lag som samspelar med reglerna i EU-Lagstiftningen.

Personer utan uppehållsrätt är heller inte folkbokförda i Sverige, vilket försvårar Försäkringskassans kontrollmöjligheter. Till exempel kan personen flytta utomlands och ändå behålla bidraget och det är verkligen inte rätt.

Fri rörlighet kräver ändrade lagstiftning och mer kontrollerande system och en politik som vill göra individen självständig och delaktig istället för att gå på bidrag och hamna i ett utanförskap.

Skyll dig själv

Skulle du när du besöker vårdcentralen för din onda fot bemötas med, skyll dig själv
Skulle du när du besöker tandläkaren för din tandvärk bemötas med, skyll dig själv
Skulle du när du besöker sjukhuset för dina besvär med smärta när du kissar bemötas med, skyll dig själv
Skulle du när du besöker sociala för att få hjälp med försörjningsstöd för att betala hyran och få mat på bordet bemötas med, skyll dig själv
Skulle du när du besöker skolan för att ditt barn med dyslexi skall få hjälp att ta till sig av undervisning bemötas med, skyll dig själv

Ja antar att svaret på de fem ovanstående frågorna är nej, nej, nej när det gäller dig, därför undrar jag om du tycker att fattiga människor som tigger och är utan bostad, med barn som inte får gå i skolan får skylla sig själv?

Om inte var med och bidra till en humanare värld och ett humanare Umeå, engagera dig politiskt eller bli vollontär i en förening

Exkluderande design

Av , , 6 kommentarer 8

Att tro att exkluderande design skall lösa de samhällsproblem vi har är lika bra som att sätta ett litet plåster på en människa som håller på att förblöda.

Att Svenska samhället 2015 låter kåkstäder bli den enda lösningen för de fattiga EU-migranter känns som att backa bandet 100år tillbaka till de bosättningar Sverige hade för Zigenare.

Sverige måste kunna bättre!

De EU-migranter som inte vill annat än att stanna i Sverige för att bygga sig en bättre framtid och ge sina barn ett värdigare liv än dom själv upplevt under sina levnadsår borde istället få en chans att bidra.

Den lösning som behövs är bostäder, möjlighet att lära sig språket och en inkludering. De pengar Rumänien fått från EU för att förbättra Romernas situation borde följa med individen till de land den väljer att bosätta sig i och på så sätt skulle deras behov av nystart kunna ges i de land personen väljer att bosätta sig i.

Vi lever i en global värld där rörligheten är att förhålla sig till så nu måste alla tänka om och tänka nytt och inkluderande.

Planera för frihet

Alla oroas av den psykiska ohälsan som stiger men för att kunna motverka den måste man planera för ett samhälle för allas välmående och människor bor och vill bo i hela Sverige.

De går att läsa massor om hur det ser ut, här är några axplock.
Stressas till sjukdom
Stressrelaterade sjukdomar ökar
Psykisk ohälsa
Stressdiagnoser som ökar
Var tredje har psykisk ohälsa
Kvinnor de mest drabbade
Stockholm drabbas av psykisk ohälsa

Tyvärr är de väldigt få journalister som ger sig ut för att ta reda på hur vi skulle kunna förebygga eller minimera den psykiska ohälsan. Vad är orsaken? Vad behövs för att vända denna trend? De vore en intressantare vinkling…….

Jag oroas också för alla som mår dåligt och upplever att människor framförallt drabbas av psykisk ohälsa på grund utav all stress i livet. Det handlar om Uppkopplad, jämförd, bråttom till och från jobbet, stress till följd av utanförskap sen alla val, beslut beslut beslut och liten tid för att bara vara.

För att få bukt med denna ohälsotrend måste vi bygga ett samhälle där det finns utrymme för vila, möjlighet att välja livsstil, tillfällen att vara nära naturen men framförallt möjligheten att vara människa och
medmänniska.

Planera för frihet och en närodlad politik.

Kulturhuvudstadsårets ovärdiga slut

Mattias Larsson skriver idag om en mer cirkulär ekonomi, något jag hoppas ska bli verklighet även i Umeåkommun och i de politiska beslut som fattas framöver men jag erkänner, de känns tveksamt!

Vi tar en liten fråga i komunpolitiken för att illustrerar grunden till min tveksamhet.
Kommunen investerar dyrt i en symbol tillexempel det röda leende hjärtat vår egen Kulturhuvudstadssymbol.
Den har setts av många och har en hög igenkänningsfaktor och därför borde vi vara rädd om de leende hjärtat. Inte bara kasta den i soporna den har trots allt kostat massor med skattepengar och skulle med fördel kunna återanvändas.

Att Ordförande för tekniska nämnden Lena Karlsson Engman(S) beslutar sig för att kulturhuvudstadsflaggorna skall gå samma öde till mötes som bajspåsarna från hundlatrinen känns som ett ovärdigt (be)slut på ett bra och välbesökt Kulturhuvudstadsår.

Tänk om flaggorna istället fått återvinnas och blivit något nytt hos syverkstan på Viva resurs eller om elever från konsthögskolan fått materialet för att göra en klädkollektion som ett bidrag till miljöhuvudstadsåret som man nu så gärna vill arrangera.
Eller varför inte återanvända symbolen och göra den till Symbol för kvinnohistorskt museeum då ett rött starkt hjärta väl symboliserar kvinnan.

hjärtat