Det här duger inte!

Alldeles för länge har Umeå kommun varit otydlig och inte haft någon strategi sin vatten- och avloppshantering och det här duger inte!

En vatten- och avloppsstrategi ska vara tydlig för oss medborgare för att skapa förutsättningar för tillväx men också visa oss medborgare att det finns en planering för hur politiken tar ansvar för att trygga vatten- och avlopp i en växande kommun.

Det som nu presenterats är inte en strategi, det är en pärm med ett innehållsregister och där varje del har en ingress men sedan saknas det innehåll. Den vatten- och avloppsstrategi som vi idag skulle ta beslut om saknar helt tydlighet och förutsägbarhet.

Min önskan är att verksamhetsansvariga ser över tillsynen av avloppsanläggningar, speciellt i områden där bristfälliga avloppsanläggningar riskerar människors hälsa, exempelvis vid de långgrunda badstränderna som finns angivna i den fördjupade översiktsplanen för kusten.

Umeva borde också få påbörja förhandlingar med vattenföreningar för att eventuellt omvandla nuvarande vattenföreningar till verksamhetsområde för vatten eller vatten/avlopp i flera uttalade omvandlingsområden för att Umeå kommun ska klara av att följa 6§ i Vattentjänstlagen.

Det som helt saknas för den intresserade medborgare är hur vattentjänstplanen ska tas fram, hur planeringen för att ta fram innehåll ser ut och hur Umeå kommun kommer att föra dialog med medborgarna för att ta fram och fatta beslut om vattentjänstplan under 2023.

 

Nu är det upp till bevis att ni som är ansvariga planerar framåt och fyller på strategin med innehåll så Umeå kommuns medborgare och företagare får en strategi för vatten- och avloppshanteringen som är förutsägbar.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.