18,5 miljoner orsaker och tre bättre möjligheter.

Problem
Det finns en svårigheter att rekrytera förskollärare till alla förskolor i Umeå kommun. Det är i förstahand förskolor utanför stadskärnan där kollektivtrafiken fungerar dåligt. Utöver det ska vi ta hänsyn till att lönen är densamma oavsett vart i kommunen du arbetar och det finns inte någon möjlighet till differentiering av lön för att möta den merkostnaden.

Socialdemokraternas lösning
Minska antalet förskollärare och inför 50/50 modellen.Ett oenigt kommunfullmäktige beslutar efter rekommendation från för- och grundskolenämnden att jobba efter 50/50 modell. Vilket innebär att 50% ska vara förskollärare och 50% ska vara barnskötare på alla förskolor senast 2021. Det oavsett vad du som anställd förskollärare har för önskemål.

Hur skulle du reagera om det beslutade att endast 50% av lärarna på skolan ska var behöriga 2021?

Folkvalda i kommunfullmäktige som röstade igenom förslaget och Utbildningsförvaltningen väljer att bortse från både läroplanens ökade krav på undervisning i Förskolan och barnkonventionen som lagstiftning. Det gör dom genom att gömma sig bakom begreppet ”Vi gör det för en ökad likvärdighet” istället för att berätta om dom 18,5 miljoner orsakerna till förslaget.

Vad innebär då detta?
Barnskötare kan uppleva att deras kunskap och yrkeserfarenhet förminskas genom upplägget men också genom att nyutexaminerade förskollärare nu helt plötsligt ska handleda en barnskötare med 30års erfarenhet.
Vän av ordning kan också fråga sig om det finns tillräckligt med utbildade barnskötare för att lyckas med modellen?
Väl insatt källa säger, Nej det är inte möjligt. Vi kommer att måsta ta in outbildad personal på barnskötartjänsterna.

Förskollärarna har reagerat kraftigt och påtalat att det finns massor av risker med beslutet. En oro är att förskollärarna blir en administrativ person som måste lägga huvuddelen av sin arbetstid på att förbereda utvecklingssamtal mm. med vårdnadshavare istället för att bedriva den pedagogiska verksamheten. Antalet förskollärare som tvångsförflyttas väljer helt enkelt att sluta erbjuda sin kompetens till Umeå kommun. Förskollärare under utbildning väljer helt enkelt att sluta genom att byta inriktning.

Umeå kommun tappar universitetsplatser för att antalet förskollärare. Umeå blir en mindre attraktiv plats pga. att förskolans verksamhet riskerar få en sämre kvalité pga. outbildad personal till följd av för få utbildade barnskötare och förskollärare.

Så vad tror du är orsaken? 18,5 miljoner eller likvärdighet?

Men det finns möjligheter, här ger jag Socialdemokraterna tre alternativ till lösning

1.Riv upp beslutet och bestäm att vi i stället ska stärka förskollärarens och barnskötarens respektive roll.

2.Riv upp beslutet och utbilda dagens barnskötare till förskollärare för att uppnå den efterlängtade likvärdigheten.

3.Ge förskollärare som vill jobba på förskolor som idag har för få förskollärare, förstelärartjänster som förskollärare med ett tydligt uppdrag att utveckla verksamheten på just den förskolan.