Kollonilotter på Kulturväven

Av , , 2 kommentarer 4

I Umeå har vi en härlig tillväxt men det manar till eftertanke, en eftertanke för att inte om 20år uppleva samma bittra eftersmak som miljonprogrammet.

 

När man promenerar genom Umeå slås man av att det byggs tätt och urbant, en förändring för att klara framtidens utmaningar. De känns så rätt men de behövs fler bostäder samtidigt som vi värnar om naturen.

Genom en smart planering är det fullt möjligt att minska kvantiteten grönyta och samtidigt skapa en attraktiv stadsmiljö som upplevs grönare. Det finns självklara ekonomiska, sociala och miljömässiga skäl för att förtäta Umeå, men lika viktigt är att man samtidigt lyckas behålla byggnadskulturen och utveckla grönområdena.  Vi får inte glömma det gröna värdet, inte bara att luften blir renare då växterna hjälper oss klara vår dåliga luftkvalité utan styrkan i de möten som odling lockar till och den ro det ger i själen att vara nära naturen.

 

I den pågående utvecklingen är det otroligt viktigt att det finns en tydlig politisk vilja att värna de gröna värdena, det gäller allt från åkermark där mat skall växa upp, inte hus, till de outnyttjade ytorna i innerstaden som skulle kunna bli gröna med hjälp av urban stadsodling. För vad sägs om möjligheten att hyra en kolonilott på kulturvävens tak ?

 

Centerpartiet föreslår därför Umeå Kommun

-Att bevara och utveckla förutsättningarna för trädgårdsodling i städerna.

-Att integrera områden för stadsodling i stadsplaneringen genom att planera nya kolonilotter i små enheter, både i ytterområde och på oanvända ytor i innerstaden. 

-Att skapa förutsättningar för hushållsbehovsodling i Umeå kommun.

 

Centerpartiet vill ha samma kvalitetskrav för alla

Vid dagens sammanträde i Socialnämnden togs beslut om utformandet av förfrågningsunderlaget inför ny upphandling av den kommunala hemtjänsten. Centerpartiet var då det enda parti som vill ställa samma kvalitetskrav på externa- och interna utförare. Övriga partier kan tänka sig vänta till 2020 innan man ställer likvärdiga krav.

Anledningen till att jag reagerade är enkel, för oss i Centerpartiet är det kvalitén det handlar om!

Medborgarförslag

Läser VK och ser att Socialdemokraterna genom Lennart Holmlund nu föreslår att medborgarförslaget skall tas bor. Läser också att Mattias Larsson i Centerpartiet vill få ett bättre underlag innan det fattas ett beslut, mycket klokt.

Jag undrar hur diskussionen gick till, vad som sades och den verkliga orsaken till att man vill ta bort möjligheten att lämna in ett Medborgarförslag. Och hur tänker övriga politiker i kommunfullmäktiges arbetsutskott?

I min värld är jag som politiker väljarnas talesperson och därför är medborgarnas åsikt otroligt viktig. Inte så konstigt eftersom vi Centerpartister kämpar för en närodlad politik en politik som bygger på att alla människor ska ha en möjlighet att vara med och forma vår gemensamma framtid.

Så därför är det för mig helt självklart att den medborgeliga rättigheten att lämna in medborgarförslag ska finnas kvar.

 image

 

Tillgänglighet till Sverige trots Stockholm och Holmlund till salu

Miljöpartiet har beslutat att Brommaflygplats skall läggas ned och Romson och Fridolin säger att man lätt kan flytta dessa flyg till Arlanda eller andra flygplatser sen bygger man upp sin argumentation med hänvisning till att det är det bästa för miljön och till den bostadsbrist som finns i Stockholm. För mig som Centerpartist är Bromma flygplats tillgängligheten till hela Sverige trots Stockholm.

Diskussionen om nedläggning av Brommaflygplats startade i Stockholm då Upplands Väsby med 41 449 innevånare vill bygga fler bostäder och bostadsbristen i Stockholm blir en passning som Miljöpartiet gör till sin valfråga inför Supervalåret 2014 då dom vet att deras väljare framförallt finns i Stockholm. Efter valet vet vi att 6 290 016 (85,1%) av landets befolkning valt att gå till valurnorna och att 429 275 personer stödjer Miljöpartiet, hur många som stödjer nedläggningen av Bromma är det ingen som vet. Men ett som är säker, Sverige är mer än storstan.

Men diskussionen om Bromma flygplats vara eller inte vara är som en rysk gumma, en sån som är flera i en, lager på lager så måste vi välja vad vi ska diskutera.

Är det Bostäder i Stockholm?

Är det Miljöfrågan?

Är det ett demokratiskt perspektiv där Brommaflygplats är ett riksintresse för hela Sverige i allmänhet och för mig som lokalpolitiker Umeå och hela norra regionen i synnerhet?

Umeåflygplats är en motor i den tillväxt som finns i hela norra regionen och stänger Bromma flygplats kommer vi att tappa 39% av den trafik som finns idag. Miljön är absolut viktig och något vi skall jobba med men för att klara av att utveckla de delar som skulle möjliggöra en bättre miljö krävs också en stark tillväxt i regionen. Tyvärr tycks Miljöpartiet inte förstå att Sverige består av mer än Stockholm. Inte heller tycks de förstå att tillgänglighet är ett måste för att hela Sverige ska leva och för att Stockholm skall fortsätta utvecklas. Vad vore Stockholm utan tillgång till den kompetens som landat I storstan tack vare flyget?

I frågan om Bromma är inte bara Centerpartiet och Moderaterna enig, även Socialdemokraterna ställer sig bakom uppropet om att rädda Bromma flygplats.

Och så till dagens scoop, Lennart Holmlund är till salu, Jag hörde själv när han erbjöd sig ta uppdraget som förhandlingsman nu när han inte längre skall vara så aktiv inom politiken.

Ett uppdrag som jag tror Lennart skulle fixa med bravur trots att hans ibland kan behöva blurras

 

 

 

dockor