Sexköp

Eva Norlin, som är regionkoordinator för de fyra nordligaste länen inom området prostitution och människohandel och länsstyrelsens kartläggning, visar att det pågår en omfattande sexhandel i norra Sverige. De allra flesta prostituerade är kvinnor och köparna är män.

Att en part är där för att njuta och en annan tvingas ställa upp är inte frihet!

Försäljningen av sexuella tjänster (läs människohandel) är ofta internetbaserad och det handlar till stor del om prostituerade som får åka från stad till stad i hela landet. Under 2016 gjorde länsstyrelsen en sökning av internetannonser i de fyra nordligaste länen för att upptäcka annonser för sexuella tjänster och kunde då identifiera ett 60-tal annonser. Ett relativt lågt antal i jämförelse med 2014 då det fanns sammalgat 231annonser i de nordligaste länen. Skillnaden tros bero på att sökningen 2016 gjordes under augusti månad, när det är lågsäsong för sexhandel via internet.

Gatuprostitution förekommer nästan inte alls i norra Sverige utan de flesta sexköp sker via så kallade eskortsajter, annonser på nätet. Upplägget och utsattheten gör att det är svårbevisade brott enligt polisen. Därför behöver poliser i alla län specialkompetens och en strategisk plan för att fortsätta ta krafttag mot sexhandeln, minst två planerade insatser per år borde vi kunna förvänta oss, då det visat sig ha en avskräckande effekt och minskar efterfrågan. Den tredje största inkomstkällan för de kriminella nätverken efter droger och vapen är människohandel. En ”vara” dom tar och sedan kan sälja om och om igen för att skam, rädsla och underläge låser fast den utsatta människan i en förfärlig livssituation, en handel som måste få ett slut.

Kommunens ansvar är att aktivt bidra till att erbjuda stöd till den utsatta och ge stöd till att bryta beteendet för den som köper sex och att samarbeta för att minska efterfrågan i kommunen. Helt eniga politiker i Individ- och familjenämnden har därför beslutat att Centrum mot vålds mansmottagning ska erbjuda rådgivning och stöd till personer som köper sex i Umeå.

Det ser jag som en bra insatts och en bit på väg för att minska efterfrågan men det är absolut inte tillräckligt. Socialtjänsten i Umeå kommun behöver hitta samarbetsformer för att erbjuda stöd till den som är utsatt för människohandel, hen behöver stöd för att återerövra sitt eget liv och sin frihet. Ett samarbete som även ordförande, Andreas Lundgren eftersträvar och vi är helt eniga, MÄNNISKOHANDELN MÅSTE FÅ ETT STOP!

Länsstyrelsens nationella uppdrag är en bra början och ytterligare samhällsinsatser som måste till för att stötta alla de flickor, pojkar, kvinnor och män som utsätts samtidigt behövs ett kunskapslyft hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstol.

Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet

Det finns en kamp som dagligen måste fortgå, det är kampen att få vara den en är och älska den en vill. Att varje enskild individ respekterar och respekteras av sina medmänniskor borde vara rätt enkelt men än har vi inte nått den tolerans som gör att alla känner sig frihet. Ännu värre är att den öppenhet och respekt som uppnåtts är hotad, precislika hotad som demokratin när Sverigedemokraterna är ett valbart parti till Sveriges riksdag.

Min egen uppfattning är att alla människor är födda fria och har lika i värde med lika rättigheter och skyldigheter. En uppfattning som absolut inte delas av alla och en värderingskamp vi alla måste våga ta.
Det är nog nu!

Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att 65% av de tillfrågade upplevt kränkande behandling eller bemötande på grund av sitt köns-uttryck och 36 procent av de tillfrågade uppgav att de under sista året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Känslor av oro, otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang, normer och normativa förväntningar från omgivningen, problematik kring kroppar i förändring samt brist på respekt i både informella och formella relationer framgår tydligt så att vi lever i ett samhälle där många människor exkluderas både strukturellt och socialt är det ingen tvekan om.

Det går att förändra normerna så vi får leva i ett öppet och fritt samhälle, förutsatt att inte SD får tillträde till makten. Kampen för öppenhet och frihet är allvarligt hotad av SDs grundsyn som beskrivs som nedärvd essens och bägare samt olika bägares möjligheter beroende essensen.

Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet.
En frihet att kämpa för!

mobilbilder 2016 1028

Det kort svaret

Under sommarens många möten med släkt. vänner och nya bekantskaper har jag fått frågan, hur går det i politiken och vad är grunden Centerpartiets politik?

Det kort svaret har varit, Grunden i Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt
Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism
Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd
Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo

För att få ytterligare information om Centerpartiet besök oss i valstugorna eller på hemsidan eller läs vårt lättlästa idéprogram

mobilbilder 2016 224

Svensk mat riskerar att ta slut!

Sommar och sol är för många sköna lata dagar, samtidigt finns det de som upplever panik för att deras djur riskerar nödslakt, deras grödor torkar bort och deras verksamhet riskerar konkurs till följd av den extrema torkan. Svensk mat riskerar att ta slut!

En torks som hotar den svenska livsmedelsindustrin, bönderna som företagare och deras djur som måste nödslaktas då dom annars skulle svälta ihjäl för att foder torkat bort. När det svenska lantbruket är hotat är även möjligheten att köpa svenska livsmedel hotat så extremtorkan är ett reellt hot för oss alla. Extremtorkan kommer att kosta mångmiljardbelopp och ett krispaket måste snabbt presenteras för bönderna. Jordbruksverket borde redan ha fått i uppdrag att GENAST betala ut den tredjedel del av gårdsersättning som dom frusit inne 2015, 2016 och 2017.

Att Centerpartiet genom Kristina Yngwe efterlyst en kriskommission för att stötta svensk livsmedelsproduktion och kallar in Sven-Erik Bucht till utskottet till följd av den ihållande torkan är direkt nödvändigt.

Centerpartiets krav är att kriskommission ska ha mandat att föreslå omedelbara åtgärder. Det handlar om att säkerställa undantag från Eu-regelverket, att se till att EU-kommissionen öppnar Eus Krisfonder och få det ej utbetalda jordbruksstöden utbetalt.

Maria Kristoffersson frågar, borde vi ha en kriskommission i länet och vår ansvarfulla och engagerade landshövding, Magdalena Andersson svarar att hon har planer på ett samverkansmöte. Mycket bra!

Det är nu dags att betala ut Jordbruksstödet, berätta vad krispaketet innehåller och ha en plan för att stärka lantbrukets konkurrenskraft och lönsamhet så vi kan fortsätta välja svenska råvaror på matbordet.

bondens-egen-pclogga

Är du beredd att ge upp?

Är du är beredda att ge upp: jämställdhet, pappadagar, demokrati, glesbygd, tryckfrihet, aborträtt, miljön, EU, yttrandefrihet, sunt förnuft, allas lika värde och allt det som gör Sverige till en demokratisk plats?

En del analyser säger att den som lägger sin röst på SD gör det av missnöje och då undrar jag om den som missnöjesröstar verkligen är beredd att ge upp den svenska demokratin?

Alla med slutledningsförmåga skulle svara nej, vi är inte beredd att ge upp Sverige till en grupp elitistiska män och kvinnor som ser sig Guds gåva till mänskligheten och som vill utveckla Sverige genom hot,hat och rasism.

Senaste mätningen som redovisades på val.digital och SCB visar att ungefär var femte person tänker rösta på SD.

Vill verkligen var femte person ge upp den demokrati och jämställdhet som uppnåtts sedan 1922 när Sverige fick sin könsneutrala rösträtt?

Jag har svårt att tro det, samtidigt är jag 100% säker på att SD gör allt som står i deras makt att komma åt makten att rasera det som utgör grunden till vår demokrati. En demokrati du inte ska ta för givet.

Siffrorna visar också att fyra av fem lägger sin röst på ett demokratiskt parti som vill fortsätta bygga ett samhälle för alla, så än finns det hopp.

Än har ingen röstat, därför vädjar jag till dig som vill bevara det som gör Sverige till en unik och demokratisk plats på jorden, lägg din röst på ett demokratiskt parti.

Tror du på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv, vill du ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön, tycker du det är viktigt att hela Sverige ska leva samtidigt som du vill bevara den Svenska demokratin, den könsneutrala rösträtten, en fri press, aborträtt, tryckfrihet, jämställdhet, välfärd, EU, alla människors lika värde, yttrandefrihet och vill att Sverige ska gå framåt med omtanke och frihet rösta på Centerpartiet.

IMG_2153

Tjejer äger

Vi Centerkvinnor har sagt det förut och vi säger det igen tjejer äger rätten till sin egen kropp!

Kvinnor och tjejer utsätts för sexualbrott i hemmet, på jobbet, på festivaler. Fler anmäler, men låg straffskala och knappa resurser gör att förundersökningar läggs ner.

Centerkvinnorna vill därför införa sexualbrottsenheter inom Polisen.

Sexualbrott ska inte läggas på hög eller glömmas bort, de ska utredas och förövare ska dömas. I höstens metoo-rörelse blev en tystnadskultur synlig, i vilken många ryckte på axlarna, och såg förövare förflyttas uppåt i organisationshierarkin istället för att sparkas. Det måste bli enklare att avskeda en person som trakasserat sin kollega.

IMG_2104

Hederskulturen växer sig starkare och omöjliggör för många kvinnor och flickor ett självbestämmande liv. Under sommarmånaderna antas problemet med barn som förs utomlands för att giftas bort öka. Barn ska inte vara gifta! Vi vill därför se ett införande av en ”Forced Marriage Unit” var syfte är att få hem de barn som fört ut ur landet för att giftas bort.

Sommaren är här med allt vad det innebär, låt det bli en sommar där tjejer äger rätten till sin egen kropp.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Anna-Karin Sjölander, Umeå CK-avdelning

Framåt för omtanke och frihet

Framåt för omtanke och frihet innebär att ha människan i fokus när besluten ska fattas men också att bjuda Sverigedemokraternas motstånd.

Ett motstånd för att jag vill hejda det hot SD utgör om dom får mer inflytande och makt att förändra dom grundvärden som många av oss ser som självklara. Grundvärden som tolerans, öppenhet, omtanke, frihet och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ

Ett motstånd mot grundinställningen ”judar och samer tillhör inte nationen” som vi hört Björn Söder ge uttryck för. En djupt rotad värdegrund och SDs grundsyn på Svenskhet och hur de förhåller sig till enskilda människor utifrån hur dom klassar individens identitet. Det framgår inte bara av Söders uttalande utan går också tydligt att se i deras partiprogram. Människors lika värde och jämställdhet är inte längre självklart när SD är ett valbart alternativ.

Ett motstånd för att jag vill rädda Sverige med omtanke och frihet, att lägga sin röst på ett mer demokratiskt parti borde vara en självklarhet för alla som vill bevara våra grundvärden när SD är ett valbart alternativ.

thH4AX0V5O

Jag är allt annat än en politisk broiler…Trädgårdsarbetare i kommunen, Tidningsbud, vårdarinna inom Handikappomsorg, Hemsamarit och vårdbiträde inom åldringsvården, förskollärare på förskola och i förskoleklass, servitris bartender och egenföretagare i restaurangbranschen, Rehabiliteringssamordnare och ledare på försäkringskassan, Projektledare, lärare och rektor inom utbildningsförvaltningen, är de yrken jag haft under mitt 30-åriga yrkesliv. Det mest centrala och viktiga har varit en kombination av mänskliga möten och att sätta människan i fokus och göra något gott, att göra morgondagen lite bättre. Kanske inte när jag var tidningsbud, men som 15-åring ansåg jag att det var en heroisk insatts att kliva upp vid halv fyra varje morgon för att springa ut med tidningen så den fanns i alla prenumeranters brevinkast före klockan sju.

En yrkeserfarenhet som gjort mig tacksam över det som fungerar väl och fått mig att vilja vara en aktiv kraft att påverka sånt som inte fungerat lika bra.

Första gången jag vart riktigt upprörd det var när barngruppernas storlek på dagis(numer förskolan) skulle utökas, här är min inställning fortfarande att 15barn per barngrupp är en hanterbar volym om du vill uppnå den bästa kvalitén på det pedagogiska arbetet.

Ett annat exempel är hur regeringen hanterat människor i behov av vårt trygghetssystem och då framförallt socialförsäkringen. Otaliga historier (inte bara de som går att läsa i tidningen utan också där jag haft full inblick) av personligt lidande till följd av indragna assistanstimmar och de som mist sin sjukpenning eller nollklassats och den grundinställning i regleringsbreven som lett till dessa försämringar. Det är den typen av försämringar eller skav som triggar mig och det som fick mig att vilja kliva upp från tyckandet vid köksbordet till att aktivt delta och bidra till en förbättring.

Ett engagemang på kommunal- och Riks-nivå så därför kandiderar jag till kommunvalet här i Umeå och till Riksdagsval.

IMG_0306

Nr2 på Centerpartiets kommunlista och nr4 på Riksdagslistan
Vice ordförande i Individ och familjenämnden under den senaste mandatperioden, tidigare mandatperioder har jag varit ledamot i socialnämnden. Viktiga frågor för att vi ska lyckas förbli trygg i en växande stad. De arbete vi gjort tillsammans med frivilligsamhållet så som AREZO, RSFL och kyrkan är ovärderligt
Ledamot i Kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Lärorikt uppdrag och ansvarfullt då min ambition alltid är att se den bästa lösningen för Umeborna men också svårt eftersom kommunen har en erbarmlig ekonomi och det inte alltid varit lätt att få tillräckligt med insyn. Jag har ingen riksdagsvana men flera års erfarenhet av att arbeta statligt med de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten) som min arbetsplats och har förstått vikten av att lyfta våra kvalitéer och vår verklighet så den snuttifiering av helhetsperspektiv som Stockholmifieringen innebär.

IMG_21501.png

Jag vill att vi tar oss framåt för omtanke och Frihet därför vill jag

– Bjuda SD motstånd
– Samarbeta med frivilligsamhället för att hitta nya framgångsrika arbetsmodeller
– Skapa ytor för statsodling och mötesplatser för mänskliga möten
– Utveckla ett socialt skyddsnät som är modernt och ändamålsenlig, förebyggande och ger människor hållbara, trygga valmöjligheter

Företagsamhet bygger & berikar

Ett starkt näringsliv med en bra blandning av branscher är viktigt i en stad som Umeå. Företag och företagande är till stor del de som skapar arbete och sysselsättning i kommunen som i sin tur genererar resurser för att betala vår gemensamma välfärd. Utöver att vara jobbskapande är det många företag som tar ett ansvar för att skapa opinion och förändra beteendemönster världen över. Ett exempel på det är Sigr som förutom att sälja bra cykelkläder har en vision av att göra världen mer jämställd.
thJNB5Q70O

Ett annat är TACK! ett företag som har en vision att fler ska välja lokalproducerat, vill lära oss laga mat efter årstid i syfte att ta miljöansvar samtidigt som dom gör det lättare för konsumenten att göra ett miljöval varje dag när maten ska lagas.

30079927_1664300993684034_2708251955603439616_n

Genom ett bra företagsklimat kan vi få fler ansvarsfulla och innovativa företag att växa fram och bli lönsamma företag som skapar fler jobb.

Tyvärr återkommer även här den tudelning av de politiska besluten där de typiskt manliga branscherna gynnas, så som anläggning, bygg och fastighet och de kvinnodominerade branscherna så som barn- och äldreomsorg motarbetas, ett exempel är hur illa Visionens företagare, föräldrar och barn behandlades av Umeå kommun.

Varför anser Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att handen som håller hammaren har värd att driva sin egen firma samtidigt som de anser att handen som håller trasan inte ska få utveckla och driva sin verksamhet?

Ett effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i Umeå kommun är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler får vi en ökad företagsamhet som bygger och berikar vår kommun.

Centerpartiet i Umeå vill:
• underlätta för alternativa driftsformer inom bland annat skola, vård och omsorg
• utveckla upphandlingsförfarandet så att lokala mindre aktörer ges bättre möjligheter att delta
• införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande
• att kommunen stödjer och stimulerar aktörer som vill engagera sig i att tillgodose alla basala servicebehov från bostäder till barnomsorg och äldreomsorg

Centerpartiet för ett företagsamt Umeå

Att Umeå vuxit är positivt men det finns negativa effekter som kan planeras bort

Umeå växer så det knakar och många tycker det är det bästa som hänt.
Visst är det bra att Umeå växer men samtidigt ökar ansvaret att vi bygger ut hela Umeå kommun med omsorg och att det förebyggande arbetet intensifieras.
Den stadiga befolkningsutveckling gör att vi gått från att Umeå varit en medelstor kommun till rikets elfte största kommun, sett till befolkning.

Att Umeå vuxit är som sagt positivt men det finns negativa effekter som kan planeras bort
Det handlar om en ökad social utslagning, fler med behov av försörjningsstöd, ökad barnfattigdom, en ökad risk för kriminalitet och det allt mer utbredda ensamheten som orsakar ett enormt lidande och psykisk ohälsa.
Det handlar om att det kommunägda bostadsbolaget inför Huskurage för att rädda liv.

Därför vill Centerpartiet i Umeå att
• all fysisk planering ska utgå från ett trygghetstänk
• det förebyggande arbetet stärks genom att flera familjecentraler startas
• polisen blir mera tillgänglig i hela kommunen
• hänsyn tas till ensamhet när biståndsbedömningar görs
• utveckla den biståndsbedömda dagverksamheten för att motverka ensamhet
• se till att det finns god möjlighet till utevistelse och fritid utifrån den enskildes behov
• införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken där bussen stannar

IMG_1790

Det svenska ledarskap visar sig passivt i pågående krissituation

Vi är många som glatt åt oss sommarens varma och soliga väder men nu visar myntets baksida sitt fula tryne genom torkan och bränder.

Torkan som driver bönderna till att nödslakta sina djur då de annars skulle svälter ihjäl. Torkan som gör att skogsbränderna rasar i våra svenska skogar och förstör betydande värden. Med drygt 80 stycken bränder som pågår samtidigt gör Sveriges Blåljuspersonal en heroisk insatts för att rädda liv och skog. Frivilliga strömmar till för att bidra samtidigt blir räddningskårens resursbrist (personal, materia och den nermonterade deltidsbrandkåren) allt tydligare. Det Svenska ledarskapet visar sig väldigt passivt i pågående krissituation och pratar om senare utvärderingar istället för konkreta förslag här och nu.

Den svenska skogen står för klimatnytta, biologiskt mångfald och sysselsättning förutsatt att det inte brinner upp eller att nyplanterade träd tokar ut.
Ansvariga ministrar ger inget förslag på åtgärder. Sorry fel av mig, vår Äldreminister har förstått att värmen riskerar problem och kallar till möte.

Centerpartiets talesperson, Daniel Bäckström har tidigare efterlyst både en strategi för det akuta läget och en långsiktig plan. Sverige behöver stärka upp beredskapen för storbränder och Centerpartiets har föreslagit.

Införskaffa brandflyg

Stärk Livräddarna

Skapa en strategi för att klara skogsbränderna

Sverige behöver nytt ledarskap

Nordmalingsbrand_LE_09-vkwp-1280